Vården, dess personal och patienterna – det finns inget annat som kan prioriteras högre, anser Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som i dag presenterar sitt förslag till budget för 2022 och plan för åren 2023-24, med bland annat en miljardsatsning på vården och 800 miljoner till höjda vårdlöner.
Läs mer

Vi måste värna barnen!

Barn som utsatts för eller har bevittnat våld i hemmet behöver särskild hjälp och stöd. Och de behöver det nu. De kan inte vänta på att riksdagen stiftar en lag om det. Vi vill att Västra Götalandsregionen går före och inför tydliga rutiner för hur dessa barn ska tas om hand på bästa sätt, skriver de båda oppositionsregionråden Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) i sin motion.

Många gånger sägs att mäns våld mot kvinnor saknar vittnen, men det stämmer inte alltid. Alltför ofta finns vittnen som ser, hör och upplever våldet: Barnen. Kanske har de varit i samma rum, kanske har de krupit under sängen, blundat och hållit för öronen för att slippa se och höra. Inte sällan har de försökt…

Läs mer

Beklagligt att M-styret inte
inser allvaret för sjukhusen

"Det är beklagligt att regionens högsta ledning inte inser allvaret i den ekonomiska situation som de försatt sjukhusen i, genom långvarig underfinansiering. Statsbidragen som den socialdemokratiskt ledda regeringen har skickat till regionen behöver ut till sjukhusen och inte sparas på hög. Istället för att ge klara besked nu så förskjuts beslutet åtminstone tre veckor. Jag förstår inte ledningens ovilja att använda statsbidragen som så väl behövs nu på våra sjukhus", säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan regionstyrelsen i dag beslutat bordlägga fördelningen av den miljard till sjukhusen som beslutades i april, efter ett initiativ av S.
Läs mer

S agerar mot orimliga
nedskärningar för SU

– Att mitt i en pandemi planera för nedskärningar med 800 miljoner, varav personalminskningar motsvarande 350 miljoner, är inte hållbart, konstaterar Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), som tillsammans med S-gruppen i sjukhusstyrelsen i dag agerar mot det förslag till nya sparkrav och minskningar av personal som föreslås.

År av det moderatledda regionstyrets underfinansiering av såväl SU som övriga sjukhus i regionen har lett till ständiga underskott och årliga krav på sparande och personalminskningar. Trots pandemin var 2020 inget undantag och även för 2021 fortsätter sparkraven, under epitetet ”Handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans 2022”. I denna bedöms underfinansieringen för SU för…

Läs mer

Vinstintressen får aldrig
gå före patientsäkerheten

”För oss socialdemokrater får vinstintressen aldrig komma före patientsäkerheten. Det är glädjande att en enig hälso- och sjukvårdsstyrelse (HSS) i Västra Götalandsregionen nu ställer sig bakom vårt krav på kvalitetsgranskning av nätläkarbolagens diagnoser på regionens invånare”, säger oppositionsregionråden Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S), efter beslutet i HSS.
Läs mer

Utväg behövs i hela regionen

De senaste dagarna har våld i nära relationer uppmärksammats. Det är en viktig fråga som behöver uppmärksammas varje dag, året om. För det är varje dag, året om, som våldet förekommer. De drabbade behöver Utväg.

Nu ropas på strängare straff och det kan säkert behövas, men än viktigare är att förebygga och hjälpa de utsatta i tid. Utväg är en verksamhet i Skaraborg där myndigheter samverkar för att underlätta arbetet med våld i nära relation. Det är en specialistverksamhet som grundar sig på myndighetssamverkan mellan kommun, hälso- och sjukvård, polis-…

Läs mer
facebook Twitter Email