Utväg behövs i hela regionen

De senaste dagarna har våld i nära relationer uppmärksammats. Det är en viktig fråga som behöver uppmärksammas varje dag, året om. För det är varje dag, året om, som våldet förekommer. De drabbade behöver Utväg.

Nu ropas på strängare straff och det kan säkert behövas, men än viktigare är att förebygga och hjälpa de utsatta i tid.

Utväg är en verksamhet i Skaraborg där myndigheter samverkar för att underlätta arbetet med våld i nära relation. Det är en specialistverksamhet som grundar sig på myndighetssamverkan mellan kommun, hälso- och sjukvård, polis- och åklagarmyndighet samt kriminalvården. Utvägs verksamhet är viktig för dem som upplevt våld i hemmet. Stöd och behandling erbjuds både till barn och unga som upplevt våld, utsatta vuxna, men även till dem som utsätter närstående för våld erbjuds stöd och hjälp.

Socialdemokraterna anser att den verksamhet som bedrivs vid Utväg skulle behövas på fler ställen i regionen. I september lämnade därför Janette Olsson (S), Ann-Christine Andersson (S), Annica Erlandsson (S), Tomas Angervik (S), Susanne Berglund (S) och Hanne Jensen (S) in en motion med detta krav.

I går bifölls den i regionstyrelsen.

Nu ser vi fram emot att det också genomförs. Det brådskar. De drabbade kan inte vänta.

Du kan läsa motionen här:
https://www.sivastsverige.se/wp-content/uploads/2020/12/Motion-om-jamlik-vard-for-personer-som-utsatts-for-eller-bevittnat-vald.pdf 

facebook Twitter Email