Beklagligt att M-styret inte
inser allvaret för sjukhusen

"Det är beklagligt att regionens högsta ledning inte inser allvaret i den ekonomiska situation som de försatt sjukhusen i, genom långvarig underfinansiering. Statsbidragen som den socialdemokratiskt ledda regeringen har skickat till regionen behöver ut till sjukhusen och inte sparas på hög. Istället för att ge klara besked nu så förskjuts beslutet åtminstone tre veckor. Jag förstår inte ledningens ovilja att använda statsbidragen som så väl behövs nu på våra sjukhus", säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan regionstyrelsen i dag beslutat bordlägga fördelningen av den miljard till sjukhusen som beslutades i april, efter ett initiativ av S.

Den 20 april fattade regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen beslut om att ge regionens sjukhus ett tillskott på 1 miljard kronor redan i år, och utöver budget. Beslutet togs efter ett initiativ från Socialdemokraterna och mot det moderatledda regionstyrets uttryckliga vilja.

– Det är här ett viktigt beslut för att ge regionens sjukhus rimliga villkor. De historiskt stora statsbidrag som den S-ledda regeringen har skickat till vården i Västra Götalandsregionen ska också användas till vård. Nu ser vi till att det sker, kommenterad Helén Eliasson (S) beslutet då.

Sjukhusen behöver ägna tid åt att vårda sjuka, inte brottas med sparplaner och krav på att minska personalen.

I dag skulle beslut om fördelnings till sjukhusen tas. Men det slutade i stor besvikelse, sedan regionens samlade höger gjorde gemensam sak och beslutade bordlägga frågan.

– Sjukhusen behöver ägna tid åt att vårda sjuka, inte brottas med sparplaner och krav på att minska personalen. Den signal som nu skickas ut till medarbetarna i vården är att det är viktigare att en underfinansierad budget hålls än att människor får vård i tid och medarbetarna får rimliga villkor. Det är inte det besked som sjukhusen behöver eller är betjänta av, säger Helén Eliasson (S).

Tidigast i slutet av maj kan regionstyrelsen ta ett beslut om fördelning av miljarden. Under tiden försätts sjukhusledningarna i limbo, med sparkrav mitt i en pågående pandemi.

– Vi är i opposition. Vi har på olika sätt försökt få till politiska uppgörelser för att förstärka sjukhusens resurser, men utan att lyckas. Nu ställde vi frågan på sin spets för att få konkreta svar av regionens M-styre man vill med sjukhusen, dess patienter och personal. Svaret blev en irriterad axelryckning. Men hur mycket det än irriterar regionens M-styre, så kommer vi socialdemokrater fortsätta att kämpa för den offentliga sjukvården, för att patienter ges vård i tid och efter behov och för att personalen ska ha högre löner och bättre arbetsvillkor, säger Helén Eliasson (S).

facebook Twitter Email