Kansliet

Socialdemokraterna i regionstyrelsen och regionfullmäktige har till sitt stöd ett kansli med politiska sekreterare och administrativa sekreterare. Kansliets lokaler är belägna i Residenset i Vänersborg.

Dennis Jeryd
Kanslichef
Mobil: 0727-42 79 98
E-post: dennis.jeryd@vgregion.se

Agnetha Andersson
Politisk sekreterare, media och kommunikation, personalfrågor
Mobil: 0723-61 52 51
E-post: agnetha.andersson@vgregion.se

Jesper Blomqvist 
Politisk sekreterare, hälso- och sjukvård samt RF-gruppen
Telefon: 0735-03 11 62
E-post: jesper.blomqvist@vgregion.se

Moez Dharsani
Politisk sekreterare, hälso- och sjukvård och regionutveckling
Telefon: 0724-51 38 28
E-post: moez.dharsani@vgregion.se

Karolina Roughton
Politisk sekreterare, hälso- och sjukvård, ägarfrågor
Mobil: 0768 – 55 19 59
E-post: karolina.roughton@vgregion.se

Louise Åsenfors
Politisk sekreterare, regionutveckling, miljö, kultur.
Samordnare för S i Västsverige
Mobil 0700-82 21 85
E-post: louise.asenfors@vgregion.se

 

Maria Nyström
Administrativ sekreterare
telefon: 010-441 00 35
E-post: maria.e.nystrom@vgregion.se
Postadress:
Socialdemokraterna
Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen
462 80 Vänersborg

Fax till kansliet: 010-441 01 01

facebook Twitter Email