Kansliet

Socialdemokraterna i regionstyrelsen och regionfullmäktige har till sitt stöd ett kansli med politiska sekreterare och administrativa sekreterare. Kansliets lokaler är belägna i Residenset i Vänersborg.

Dennis Jeryd
Kanslichef
Telefon: 0727-42 79 98
E-post: dennis.jeryd@vgregion.se

Dan Oraham
Press- och kommunikationsansvarig
Telefon: 073-562 36 73
E-post: dan.oraham@vgregion.se

Moez Dharsani 
Politisk sekreterare, strategisk hälso- och sjukvård
Telefon: 0724-51 38 28
E-post: moez.dharsani@vgregion.se

Stina Wernstedt
Politisk sekreterare, operativ hälso- och sjukvård
Telefon: 072-2097356
E-post: stina.wernstedt@vgregion.se

Sven Gross
Politisk sekreterare, regional utveckling
Telefon: 072-011 86 73
E-post: sven.gross@vgregion.se

Kajsa Ezelius
Politisk sekreterare
Telefon: 076-2917063
E-post: kajsa.ezelius@vgregion.se


E-post: info@sivastsverige.se

Postadress:
Socialdemokraterna
Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen
462 80 Vänersborg

Fax till kansliet: 010-441 01 01

facebook Twitter Email