Kansliet

Socialdemokraterna i regionstyrelsen och regionfullmäktige har till sitt stöd ett kansli med politiska sekreterare och administrativa sekreterare. Kansliets lokaler är belägna i Residenset i Vänersborg.

Dennis Jeryd
Kanslichef
Mobil: 0727-42 79 98
E-post: dennis.jeryd@vgregion.se

Agnetha Andersson
Politisk sekreterare, media och kommunikation
Mobil: 0722-06 73 75
E-post: agnetha.andersson@vgregion.se

Jesper Blomqvist 
Politisk sekreterare, regionutveckling
Telefon: 0735-03 11 62
E-post: jesper.blomqvist@vgregion.se

Moez Dharsani
Politisk sekreterare, hälso- och sjukvård, beställare
Telefon: 0724-51 38 28
E-post: moez.dharsani@vgregion.se

Karolina Bergström
Politisk sekreterare, hälso- och sjukvård, ägarfrågor
Mobil: 0768 – 55 19 59
E-post: karolina.bergstrom@vgregion.se


Postadress:
Socialdemokraterna
Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen
462 80 Vänersborg

Fax till kansliet: 010-441 01 01

facebook Twitter Email