Heltid ska vara norm för regionens personalpolitik

Vill man vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare räcker det inte med att skriva det på ett papper – det behövs också insatser för att nå dit. Siffrorna för andelen heltidsarbetande i Västra Götalandsregionen vittnar om att så nog inte är fallet. Bara fyra regioner i landet har en lägre andel heltidsarbetande. Nu tar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR) nya initiativ för att regionen aktivt ska jobba för att fler ska kunna, vilja och orka jobba heltid.
Läs mer

Vårdpersonalens bisysslor
måste kontrolleras bättre

”Vi vidhåller vårt krav på att kontrollen av VGR-medarbetarnas bisysslor måste stärkas. Det kan inte vara ’fritt valt arbete’ i regionen när det handlar om frågor som riskerar att slå hårt mot såväl patienter som arbetsmiljön för regionens medarbetare”, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, med anledning av det senast uppdagade fallet där en VGR-anställd läkare via sitt privata bolag kraftigt åsidosatt patientsäkerheten.
Läs mer

S-krav: Vaccinationstid måste kunna bokas per telefon

”Det är inte rimligt att det ska krävas av våra äldre att de ska ha tillgång till dator och bank-ID för att boka tid för vaccination. Därför tar Socialdemokraterna i dag initiativ till att en tydligare information skickas ut till invånarna, med ett angivet telefonnummer för att boka tid”, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.
Läs mer
Inom kort kommer regionens anställda, tack vare ett initiativ från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR), att ha en olycksfallsförsäkring som täcker också arbete i hemmet. ”Hemarbete när det är möjligt är ett mantra från Folkhälsomyndigheten. Då är det vårt ansvar som arbetsgivare att se till att arbetsmarknadens skydd också täcker arbete i hemmet”, kommenterar Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för S i VGR.

I SCB:s senaste arbetskraftsundersökningar (AKU) så uppger var tredje person som arbetar att de gör det hemifrån åtminstone någon dag i veckan. Sannolikt gäller detta även för personal inom Västra Götalandsregionen. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån. I samma lag står även att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för…

Läs mer

S kräver fortsatt covid-ersättning – men med ny gränsdragning

När det extraordinära läget fortsätter måste också de extraordinära insatserna fortsätta. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen föreslår att beslutet om en särskild ersättning för personal i vården av covid-19-patienter förlängs. Men partiet vill också se att en ny gränsdragning görs, kring vilka som får ta del av ersättningen, och att denna görs i samverkan med de fackliga organisationerna.

Efter initiativ från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen beslutade en enhällig regionstyrelse i maj 2020 att införa en särskild ersättning på 500 kronor/arbetat pass för viss personal i vården av covid-19 patienter, under perioden 1 april till 30 juni. Redan i detta första läge föreslog Socialdemokraterna att en överenskommelse skulle göra med de fackliga organisationerna kring…

Läs mer

Sjukhusens underskott nollställs tack vare
S-ledda regeringens miljardsatsningar

Tack vare miljardsatsningar från den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer samtliga regionens sjukhus att kunna lämna 2020 utan underskott. De 700 miljoner kronor som ”blir över” kommer att redovisas som plusresultat i Västra Götalandsregionens bokslut.

Totalt handlar det om drygt 3,7 miljarder kronor som staten, genom den S-ledda regeringen, skickar till Västra Götalandsregionen för kostnader under 2020 i samband med covid-19.

Läs mer
facebook Twitter Email