– Det är här ett viktigt beslut för att ge regionens sjukhus rimliga villkor. De historiskt stora statsbidrag som den S-ledda regeringen har skickat till vården i Västra Götalandsregionen ska också användas till vård. Nu ser vi till att det sker, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för S i Västra Götalandsregionen (VGR), sedan en majoritet i regionstyrelsen i dag ställt sig bakom det socialdemokratiska förslaget att ge regionens sjukhus ytterligare 1 miljard kronor under 2021.

Det råder ingen brist på pengar i VGR. Resultatet för 2020 landade på plus 1,8 miljarder kronor. Detta efter att alla covid-kostnader bockats av. Huvuddelen av pengarna kommer från de historiskt stora statsbidrag som den socialdemokratiskt ledda regeringen skickat till regionen. Det handlar både om generella ökning och särskilda satsningar till följd av pandemin. Bland…

Läs mer

S-krav: En miljard mer till sjukhusen redan i år

De historiskt stora statsbidrag som den S-ledda regeringen skickat till Västra Götaland för att förstärka vården måste komma sjukhusen till del, för att korta köerna för patienterna och förbättra villkoren för personalen. Därför lägger Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR) nu förslag på att 1 miljard snarast fördelas ut till sjukhusen. "Vi är i opposition. Vi har på olika sätt försökt få till politiska uppgörelser för att förstärka sjukhusens resurser, men utan att lyckas. Nu ställer vi frågan på sin spets; det blir upp till bevis för regionens M-styre styret vad man vill med regionens sjukhus, dess patienter och personal" säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för S i VGR.
Läs mer

Drygt 870 miljoner till VGR
i S-ledda regeringens budget

Västra Götalandsregionens kassa förstärks med ytterligare drygt 870 miljoner kronor med den S-ledda regeringens vårbudget. "Det är ett välkommet tillskott. Vi socialdemokrater är i opposition i regionen. Vår uppgift nu är att göra vad vi kan för att se till att vårdens pengar kommer den offentliga vården till del", säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.
Läs mer
För oss socialdemokrater får vinstintressen aldrig komma före patientsäkerheten. Västra Götalandsregionen har gått före och krävt stopp för nätläkarbolagens närmast hutlösa fakturor, därtill för insatser som väcker många frågetecken. Det viktigaste uppdrag vi har som vårdpolitiker är att se till kvaliteten. Därför vore det klädsamt de styrande blågröna partierna i regionen också ställer sig bakom en granskning av kvaliteten i det vi betalar för, skriver Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S).
Läs mer

Vårdens pengar ska inte gå till lycksökare på marknaden!

Återigen kommer avslöjanden som visar på att en fri vårdmarknad innebär ett slöseri med skattemedel. Socialdemokraterna står fast vid att vårdens pengar ska gå till att ge invånarna en bra och trygg vård, inte till att fylla fickorna på oseriösa privata vårdbolag.

I en serie artiklar granskar tidningen Göteborgs-Posten bemanningsföretag som använts av Västra Götalandsregionen. Det handlar om bolag med minst sagt tveksam bakgrund och syfte. Parallellt visar granskningen att bemanningslösningar för sjukvården kostar regionen mångdubbelt jämfört med att anställa egen personal.

Läs mer

Statsbidragen ska komma sjukhus och personal till del

Det är djupt upprörande att det blågröna styret i Västra Götalandsregionen inte tänker låta de historiskt stora statsbidragen komma regionens sjukhus och vårdpersonal till del, utan istället får fortsätta brottas med sparplaner och krav på att minska personalstyrkan. ”Det gör mig faktiskt riktigt arg! Vi har personal som slitit hårt i över ett år, som är utarbetad och behöver återhämtning. De behöver sannerligen inte färre arbetskamrater”, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i regionstyrelsen, som i dag lägger ett yrkande med krav om att statsbidragspengar betalas ut till regionens egna verksamheter.
Läs mer
facebook Twitter Email