Vården, dess personal och patienterna – det finns inget annat som kan prioriteras högre, anser Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som i dag presenterar sitt förslag till budget för 2022 och plan för åren 2023-24, med bland annat en miljardsatsning på vården och 800 miljoner till höjda vårdlöner.

Tack vare att den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till belopp till Västra Götalandsregionen (VGR) i aldrig tidigare skådad omfattning så har regionen god ekonomi. För 2021 rör det sig om över 5 miljarder kronor. Vi vet också att stöden kommer att fortsätta så länge vi har en S-ledd regering. Problemet är således främst inte tillgången på pengar, utan fördelningen av dem, konstaterar Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i VGR:

– Det är till stor del vårdens pengar. Då ska de också komma vården till del. Och det är patienter med störst behov som ska prioriteras. I den frågan är det bara den offentliga vården som kan garantera att så sker. Vi måste därför använda alla tillgängliga resurser för att utveckla vår egen sjukvård och komma bort från dyrköpta marknadslösningar, om vi ska kunna uppfylla målet om en jämlik sjukvård, säger hon.

Som alla tidigare år – och även detta år till skillnad från den styrande moderatledda koalitionen – ger Socialdemokraterna hälso- och sjukvården full uppräkning enligt SKR:s index. Partiet ger därtill vården en uppräkning på ytterligare 1,4%, som en kompensation för den underbudgetering som skett under flera år.

Det är inget virus som orsakar att sjukhusledningarna sitter med sparplaner och måste säga upp folk mitt under pågående pandemi, det är ett resultat av det blågröna styrets politik.

–  År av underfinansiering är ett ok som sjukhusen dras med. Vi ser det i underskotten och de köer som var långa redan innan någon ens hört talas om Covid-19. Det är inget virus som orsakar att sjukhusledningarna sitter med sparplaner och måste säga upp folk mitt under pågående pandemi, det är ett resultat av det blågröna styrets politik. Sjukhusen behöver stabila och långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att klara sina uppdrag. De är vi beredda att ge, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och socialdemokratisk talesperson i sjukvårdsfrågor.

Inga köer kan kortas utan tillgång till kompetent personal.

– I våra kontakter med de fackliga representanterna får vi samma besked hela tiden: Lönerna måste höjas och arbetsvillkoren förbättras. Vi socialdemokrater har drivit igenom en handlingsplan för att VGR ska nå minst rikssnittet för vårdens alla yrkesgrupper. Hade våra budgetar från tidigare år blivit verklighet hade lönerna redan varit högre. Men vi ger inte upp – vi gör en satsning på totalt 800 miljoner kronor för höjda löner och därtill satsningar på kompetensutveckling, förbättrad arbetsmiljö och en översyn av arbetstiderna. Vi vill också minska detaljstyrning och administration och låta vården sköta det de är bäst på, nämligen att vårda. Vi är övertygade om att medarbetarna i regionen klarar att korta köer och öka tillgängligheten och de ges rätt resurser och tillräcklig lön för mödan, säger Helén Eliasson (S).

Utöver vården gör Socialdemokraterna också en särskild satsning på 10 miljoner för att bereda fler platser för arbetsmarknadsintroduktion och praktik, 10 miljoner för att förstärka regionens insatser för utveckling av samtliga folkhögskolors arbete med både fullföljda studier och arbetsmarknadsintroduktion, samt 11 miljoner till omstart av kulturen. På kollektivtrafikområdet vill partiet att en regional seniorbiljett införs, att närtrafiken utökas samt att flexibel skolstart för gymnasieelever, för att minska trängseln, utreds.

– Pandemin pågår fortfarande och mycket kan hinna förändras under året. Läget är osäkert och vi håller öppet för att det kan uppstå behov för ytterligare satsningar under hösten, säger Helén Eliasson (S).

Helén Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)

 

 

 

 


Socialdemokraternas förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2022, samt plan för åren 2023-24

facebook Twitter Email