Nu måste ledningen i regionen agera!

Över 100 000 personer står i kö till sjukvården i Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska universitetssjukhuset har lägst tillgänglighet bland alla universitetssjukhus i landet. Samtidigt lägger den moderatledda ledningen nya besparingskrav på sjukhusen. Detta måste få ett stopp - Invånarna i Västra Götaland måste få sin vård i tid! Nu måste den Moderata ledningen agera - Det är dags att stoppa besparingarna och sluta med underfinansiering av vården!

Över 100 000 personer, mer än 5 % av invånarna, står i kö till sjukvården i Västra Götalandsregionen. En kö som till stor del fanns redan innan pandemin. En genomgång bland landets universitetssjukhus visar att Sahlgrenska universitetssjukhuset har lägst tillgänglighet bland alla universitetssjukhus i landet. Samtidigt har den moderatledda ledningen lagt nya besparingskrav på sjukhusen…

Läs mer

Tillsammans tar vi Sverige framåt!

Nu fortsätter vi den kraftfulla gröna återstarten. Samhället ska byggas starkare och mer hållbart. Med investeringar i välfärd, jobb, klimat och trygghet tar vi Sverige framåt tillsammans!  

Välfärden ska stärkas. Pandemin har visat på styrkan i vår generella välfärd, men också på behov som måste mötas. I höstens budget prioriterar vi välfärden. Därför får Västra Götalandsregionen 150 nya miljoner i generella statsbidrag. Corona-köerna måste betas av och sjukvården få förutsättningar att hinna med, och därför får regionen nu också 334 nya miljoner…

Läs mer
Bild på Helén Eliasson och Janette Olsson

Välkommen satsning på höjda löner

Hela denna mandatperioden och hela förra mandatperioden har vi Socialdemokrater drivit frågan om höjda löner i Västra Götalandsregionen. För snart två år sedan lyckades vi socialdemokrater driva igenom införandet av en handlingsplan för att de vårdanställdas löner i Västra Götalandsregionen ska nå minst riksgenomsnitt. ”66 av de yrkesgrupper som finns i regionen ligger 44 under…

Läs mer

Vårdutbudet ska styras av
behov – inte vinstintressen

Det har skett ett systemskifte inom hälso- och sjukvården. Både politiska beslut som vårdval, fri etablering och det faktum att privata vårdförsäkringar blir allt vanligare har gjort att efterfrågestyrningen av vårdutbudet har förstärkts på bekostnad av behovsstyrningen, skriver oppositionsregionrådet Janette Olsson (S).
Läs mer

M-styrets sparkrav slår
även mot ambulansen

Ansvariga politiker i regionen kan inte hänvisa till en underfinansierad budget och peka finger åt sjukhusen för att ambulanser dröjer allt längre. Det som krävs är en verklighetsbaserad resurstilldelning till sjukvården. För det saknas ju inte pengar, skriver oppositionsregionråden Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S).
Läs mer
Rasism får aldrig styra vem som ger eller får vård. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har tidigare lyft att rasism och kränkande särbehandling förekommer, såväl mot personal som mot patienter, och krävt åtgärder. Svaret från det moderatledda styret har varje gång varit att de riktlinjer som finns är tillräckliga. Det är uppenbart att så inte är fallet, och partiet ställer återigen krav på en ordentlig utredning – och åtgärder. "Vi ska inte ha vårdgivare som accepterar rasism från patienter eller personal. Punkt!", säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Läs mer
facebook Twitter Email