Utred en digital vårdtjänst för unga med psykisk ohälsa

Köerna för unga som behöver hjälp för psykisk ohälsa i Västra Götaland är orimligt långa. Samtidigt skenar nätläkarkostnaderna utan att den offentliga vården får någon avlastning. Men när vi socialdemokrater föreslår att regionen startar egen digital verksamhet för psykisk ohälsa blir det nej från M, skriver Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S).

Publicerad i GP debatt 18/1-22

Läs mer

Brist på vaccinationstider bevisar ojämlikheten i regionen

I skrivande stund finns det tider för vaccination i 24 av regionens 49 kommuner. Flertalet av dessa tider är centrerade i Göteborg. Många som vill vaccinera sig måste åka ett längre avstånd och i många fall till en annan kommun för att vaccinera sig. Det visar återigen att marknaden inte står för att lösa jämlik vård när det behövs som mest.

Publicerad i Borås tidning 17/1-22

Läs mer

Nu måste ledningen i regionen agera!

Över 100 000 personer står i kö till sjukvården i Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska universitetssjukhuset har lägst tillgänglighet bland alla universitetssjukhus i landet. Samtidigt lägger den moderatledda ledningen nya besparingskrav på sjukhusen. Detta måste få ett stopp - Invånarna i Västra Götaland måste få sin vård i tid! Nu måste den Moderata ledningen agera - Det är dags att stoppa besparingarna och sluta med underfinansiering av vården!

Över 100 000 personer, mer än 5 % av invånarna, står i kö till sjukvården i Västra Götalandsregionen. En kö som till stor del fanns redan innan pandemin. En genomgång bland landets universitetssjukhus visar att Sahlgrenska universitetssjukhuset har lägst tillgänglighet bland alla universitetssjukhus i landet. Samtidigt har den moderatledda ledningen lagt nya besparingskrav på sjukhusen…

Läs mer

Tillsammans tar vi Sverige framåt!

Nu fortsätter vi den kraftfulla gröna återstarten. Samhället ska byggas starkare och mer hållbart. Med investeringar i välfärd, jobb, klimat och trygghet tar vi Sverige framåt tillsammans!  

Välfärden ska stärkas. Pandemin har visat på styrkan i vår generella välfärd, men också på behov som måste mötas. I höstens budget prioriterar vi välfärden. Därför får Västra Götalandsregionen 150 nya miljoner i generella statsbidrag. Corona-köerna måste betas av och sjukvården få förutsättningar att hinna med, och därför får regionen nu också 334 nya miljoner…

Läs mer
Bild på Helén Eliasson och Janette Olsson

Välkommen satsning på höjda löner

Hela denna mandatperioden och hela förra mandatperioden har vi Socialdemokrater drivit frågan om höjda löner i Västra Götalandsregionen. För snart två år sedan lyckades vi socialdemokrater driva igenom införandet av en handlingsplan för att de vårdanställdas löner i Västra Götalandsregionen ska nå minst riksgenomsnitt. ”66 av de yrkesgrupper som finns i regionen ligger 44 under…

Läs mer

Vårdutbudet ska styras av
behov – inte vinstintressen

Det har skett ett systemskifte inom hälso- och sjukvården. Både politiska beslut som vårdval, fri etablering och det faktum att privata vårdförsäkringar blir allt vanligare har gjort att efterfrågestyrningen av vårdutbudet har förstärkts på bekostnad av behovsstyrningen, skriver oppositionsregionrådet Janette Olsson (S).
Läs mer
facebook Twitter Email