Ungdomsrabatt i kollektivtrafiken gynnar alla!

Framtiden behöver fler som reser kollektivt. Vägen dit går genom att få fler unga, framtidens vuxna, att välja tåg, spårvagn, buss eller andra gemensamma resesätt. Därför bör Västra Götalandsregionen införa en generell ungdomsrabatt för alla upp till 25 år, menar Socialdemokraterna i en motion till regionfullmäktige.
Läs mer

Lönerna i vården måste höjas!

Om Västra Götalandsregionen ska klara såväl kompetensförsörjningen i vården som sitt eget mål att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare måste lönenivåerna höjas. Det konstaterar Socialdemokraterna i sin motion, där krav ställs på såväl en handlingsplan för höjda löner som att tillräckligt med pengar avsätts i budgetarna för ändamålet.
Läs mer

S-motion: Avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla 65+

Det behövs stärkta insatser i vården för att på bästa sätt hjälpa äldre. Det gäller inte minst koordination av vården för kroniskt- och multisjuka. En tidig och stark insats inom primärvården ger förbättrad livskvalitet och minskad sjukhusvistelse. En viktig satsning i denna riktning är de avgiftsfria besök i öppenvården för alla som fyllt 85 år som den tidigare S-ledda regeringen införde. Socialdemokraterna i Västra Götaland vill ta ytterligare ett steg, och införa avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla 65+.
Läs mer

Årets vårdjulklapp från regionstyret: Sparkrav på en tusenlapp per invånare!

Sparkrav på över en miljard kronor – motsvarande nästan 1 000 kronor per invånare – det är den styrande M-L-C-KD-MP-koalitionens julklapp till regionens fyra stora akutsjukhus, SU i Göteborg, SÄS i Sjuhärad, SkaS i Skaraborg och NU-sjukvården i Fyrbodal och dess personal och patienter. De är ett direkt resultat av fyra års underfinansiering, skriver Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition.

Varje räknar år Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram ett index för hur mycket kostnaderna beräknas stiga följande år, för inköp, löner, transporter etcetera, för att kommuner och landsting ska kunna budgetera rätt. Inte under något av dessa år har den borgerliga koalitionens budgetar räknats upp med detta index. Inte något! Räknar man ihop dessa…

Läs mer

Nu vilar ansvaret för Åmålsbornas säkerhet tungt på det borgerliga regionstyret

Det blir ingen stängning av vårdcentralen Balder i Åmål – än. Trots bevisligen stora risker för patienterna väljer M-L-C-KD-MP-styret att ge Balder en ny chans. Men med en tidsfrist till den sista mars, efter krav från Socialdemokraterna. Om kliniken då inte klarar uppsatta mål ska den stängas och ersättas.
Läs mer

Vården för Åmålsborna måste säkras!

”Vi socialdemokrater sätter inte lönsamhet framför patienters behov av vård. Vårt krav är tydligt: Åmålsborna har rätt till god vård och ska ha en välfungerande vårdcentral i kommunen.”

Socialdemokraterna är djupt oroade över den situation som Åmålsborna befinner sig i. – Riskerna för patienterna är inte acceptabla! Regionen måste ta ansvar och säkra för Åmålsbornas vård, säger Håkan Linnarsson (S).

Läs mer
facebook Twitter Email