Vårdens pengar ska gå till vård och personalsatsningar!

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har tre tydliga mål för den kommande mandatperioden: Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen ges bättre villkor.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar i dag sitt reviderade förslag till budget för 2019 och plan för åren 2020–2021, som bland annat innehåller ett ökat anslag till hälso- och sjukvårdsnämnderna, utöver full indexuppräkning, på 350 miljoner kronor 2019 och ytterligare 150 miljoner kronor per år från 2020.

Läs mer

S-ja till nya zoner – men kravet på konsekvensutredning kvarstår

"Vi ställer oss bakom förslaget på nya zoner för Västtrafik men däremot är vi mycket oroliga för hur det kommer att påverka priserna för resande och ekonomin för Västtrafik. Vi ställer oss också frågande till varför det inte införs ett tätortskort för Göteborg så som det görs för övriga större städer. "

Det säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan ett tilläggsyrkande från S kring det nya zonsystemet för kollektivtrafiken röstats ner i regionstyrelsen i dag.

Läs mer

Valberedningens förslag klart

Nu är valberedningens förslag till fördelning av poster och förtroendevalda för 2019-2022 i Västra Götalandsregionen klar.

Valen sker på Västsvenska representantskapets möte lördag den 17 november.

Läs mer

Sjukvårdens pengar ska användas för att förstärka egna personalen

Höjda grundlöner, förbättrade arbetsvillkor och fast anställd personal, i egna personalpooler, för att kunna minska beroendet av hyrpersonal - det är några av de satsningar som Socialdemokraternas vill se i sjukvården i Västra Götaland, skriver Janette Olsson (S), vice ordförande i personalutskottet tillsammans med Jim Aleberg (S) och Claes Redberg (S), båda ledamöter i personalutskottet.

I Sverige når vi inom många områden medicinska resultat i världsklass. Men det finns utmaningar. Frågar man patienterna är brist på kontinuitet ett problem, medan personalen vill ha bättre arbetsvillkor. I båda fallen krävs att vården har en stabil och varaktig bemanning, utan tillfälliga inhopp av hyrpersonal. Sveriges kommuner och landsting har tagit varandra i…

Läs mer

Två nya S-råd tar plats i regionstyrelsen

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har i dag utsett sina fem ordinarie ledamöter i regionstyrelsen, det vill säga regionråd, för den kommande mandatperioden.

Tre av Socialdemokraternas regionråd fortsätter från förra mandatperioden: • Helén Eliasson, Borås, Västra Götalands läns södra, som dessutom är gruppledare • Alex Bergström, Falköping, Västra Götalands läns östra • Håkan Linnarsson, Göteborg Nya regionråd blir: • Bijan Zainali, Trollhättan, Västra Götalands läns norra • Janette Olsson, Stenungsund, Västra Götalands läns västra Fyra ersättare i regionstyrelsen…

Läs mer

Inga svar från M-minoriteten kring zonsystemets oklarheter

”Det är beklagligt att konstatera att den styrande M-minoriteten väljer att inte söka ett brett stöd i en så viktig fråga som det nya zonsystemet i kollektivtrafiken. Vi förväntade oss svar på en rad viktiga frågor, men några sådana kommer inte”, kommenterar Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan M-minoriteten vid dagens möte med representanter för regionens kommunalförbund gjort klart att liggande förslag inte kommer att förändras innan det tas upp i regionfullmäktige igen.
Läs mer
facebook Twitter Email