Regionens förlossningsvård behöver förbättringar

Graviditet är för de allra flesta en glädjens tid. Men för några grumlas glädjen av svåra komplikationer. En sådan är hyperemesis. Det är ett sjukdomstillstånd som vårdpersonal även utanför barnmorskemottagningar och förlossningskliniker behöver kunskap om, skriver Malin Sjunneborn (S) i sin motion till regionfullmäktige, där hon också efterlyser eftertanke vid byggnation med tanke på denna grupp patienter.

En graviditet påverkar kvinnans kropp. Inte bara till det yttre, utan i allra högsta grad också invärtes.  Hur man som kvinna upplever sin graviditet är individuellt. Några få märker knappt av det växande barnet, de flesta har periodvis har såväl fysiska som psykiska besvär. Men för en grupp kvinnor blir graviditeten en nio månader lång…

Läs mer

Nationella minoriteters rättigheter måste stärkas

Det är hög tid att Västra Götalandsregionen fullt ut följer lagen om de nationella minoriteternas rättigheter, anser Socialdemokraterna, som i en motion till regionfullmäktige vill se att regionen stärker informationen på den fem minoritetsspråken: jiddisch, samiska, finska, romska och meänkieli.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010. Den 1 januari 2019 stärktes dessutom lagen. Även FN-resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling har på flera punkter direkt koppling till de nationella minoriteternas rättigheter, bland annat målen om god hälsa och välbefinnande, god utbildning samt minskad ojämlikhet. Detsamma gäller Europakonventionen, som…

Läs mer

Inrätta närvårdsplatser för äldre och multisjuka

Många äldre multisjuka står i dag under kontinuerlig vård hos både kommunerna och regionerna. För dessa patienters skull behövs ett ökat samarbete mellan Västra Götalandsregionen och patientens hemkommun. Socialdemokraterna vill därför se inrättande av närvårdsplatser, som sköts och drivs av regionen och kommunen i samverkan, och har därför motionerat om att starta ett pilotprojekt.

– Vi behöver samarbeta för att människor ska få rätt vård och omsorg på rätt nivå och i tid. Det gör också att vi kan använda resurserna på ett effektivt sätt, förklarar Håkan Linnarsson (S), som skrivit motionen tillsammans med Janette Olsson (S).

Läs mer

Sämre kvalitet är inte lösning på kompetensbristen i vården

”Att arbeta i den patientnära miljön är ett kvalificerat arbete och kräver rätt förutsättningar, kunskap och erfarenhet för att kunna leverera en god och patientsäker vård. Det rimmar illa med det faktum att regionen i dag använder sig av vårdbiträden som utbildat sig i 10 dagar”, skriver Malin Sjunneborn (S), i sin motion som lämnades till regionfullmäktige i dag, med krav på att Västra Götalandsregionen följer Skolverkets 40-veckors utbildningsplan för vårdbiträden.

2017 antog Sveriges kommuner och landsting, SKL, och fackförbundet Kommunal en avsiktsförklaring kring utbildning av vårdbiträden och undersköterska. Avsiktsförklaringen slåt fast att parterna är ”… överens om att förespråka en modell för yrkesutveckling som tydligt definierar de olika nivåerna vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning.” Man skriver vidare att ”Viktiga beståndsdelar i detta är bland…

Läs mer

”Vårt fokus är patienter och personal”

Bättre men inte bra – så kan den socialdemokratiska inställningen till de nya förutsättningarna för överenskommelser i sjukvården för 2020 kort sammanfattas. "Vårt fokus ligger på att korta köer och öka jämlikheten i vården för människor. Våra inspel ger sjukhusen drygt en kvarts miljard kronor mer att bedriva vård för. Vi hade självklart velat se mer, men det är så här långt vi kunde nå utifrån den borgerliga budget som vi har att förhålla oss till, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen."
Läs mer

Rör inte de ungas fria tandvård!

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen säger ett klart och tydligt nej till att sänka åldersgränsen för ungas fria tandvård, från 24 till 23 år. "Det är helt fel väg att gå! Det vore bättre om det moderatledda regionstyret istället fullföljde regionfullmäktiges beslut, att åldersgränsen ska vara 25 år", konstaterar Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Tänderna hör till kroppen! På sikt vill Socialdemokraterna göra tandvården till en del av det nationella högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvården. Detta är en dyr reform, men Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har valt att gå före och visa vägen. Under S-lett styre genomfördes därför reformen om att höja åldersgränsen för fri barn- och ungdomstandvård, i…

Läs mer
facebook Twitter Email