Beklagligt att M-styret inte
inser allvaret för sjukhusen

"Det är beklagligt att regionens högsta ledning inte inser allvaret i den ekonomiska situation som de försatt sjukhusen i, genom långvarig underfinansiering. Statsbidragen som den socialdemokratiskt ledda regeringen har skickat till regionen behöver ut till sjukhusen och inte sparas på hög. Istället för att ge klara besked nu så förskjuts beslutet åtminstone tre veckor. Jag förstår inte ledningens ovilja att använda statsbidragen som så väl behövs nu på våra sjukhus", säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan regionstyrelsen i dag beslutat bordlägga fördelningen av den miljard till sjukhusen som beslutades i april, efter ett initiativ av S.
Läs mer

S agerar mot orimliga
nedskärningar för SU

– Att mitt i en pandemi planera för nedskärningar med 800 miljoner, varav personalminskningar motsvarande 350 miljoner, är inte hållbart, konstaterar Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), som tillsammans med S-gruppen i sjukhusstyrelsen i dag agerar mot det förslag till nya sparkrav och minskningar av personal som föreslås.

År av det moderatledda regionstyrets underfinansiering av såväl SU som övriga sjukhus i regionen har lett till ständiga underskott och årliga krav på sparande och personalminskningar. Trots pandemin var 2020 inget undantag och även för 2021 fortsätter sparkraven, under epitetet ”Handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans 2022”. I denna bedöms underfinansieringen för SU för…

Läs mer

Vinstintressen får aldrig
gå före patientsäkerheten

”För oss socialdemokrater får vinstintressen aldrig komma före patientsäkerheten. Det är glädjande att en enig hälso- och sjukvårdsstyrelse (HSS) i Västra Götalandsregionen nu ställer sig bakom vårt krav på kvalitetsgranskning av nätläkarbolagens diagnoser på regionens invånare”, säger oppositionsregionråden Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S), efter beslutet i HSS.
Läs mer

Utväg behövs i hela regionen

De senaste dagarna har våld i nära relationer uppmärksammats. Det är en viktig fråga som behöver uppmärksammas varje dag, året om. För det är varje dag, året om, som våldet förekommer. De drabbade behöver Utväg.

Nu ropas på strängare straff och det kan säkert behövas, men än viktigare är att förebygga och hjälpa de utsatta i tid. Utväg är en verksamhet i Skaraborg där myndigheter samverkar för att underlätta arbetet med våld i nära relation. Det är en specialistverksamhet som grundar sig på myndighetssamverkan mellan kommun, hälso- och sjukvård, polis-…

Läs mer
– Det är här ett viktigt beslut för att ge regionens sjukhus rimliga villkor. De historiskt stora statsbidrag som den S-ledda regeringen har skickat till vården i Västra Götalandsregionen ska också användas till vård. Nu ser vi till att det sker, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för S i Västra Götalandsregionen (VGR), sedan en majoritet i regionstyrelsen i dag ställt sig bakom det socialdemokratiska förslaget att ge regionens sjukhus ytterligare 1 miljard kronor under 2021.

Det råder ingen brist på pengar i VGR. Resultatet för 2020 landade på plus 1,8 miljarder kronor. Detta efter att alla covid-kostnader bockats av. Huvuddelen av pengarna kommer från de historiskt stora statsbidrag som den socialdemokratiskt ledda regeringen skickat till regionen. Det handlar både om generella ökning och särskilda satsningar till följd av pandemin. Bland…

Läs mer

S-krav: En miljard mer till sjukhusen redan i år

De historiskt stora statsbidrag som den S-ledda regeringen skickat till Västra Götaland för att förstärka vården måste komma sjukhusen till del, för att korta köerna för patienterna och förbättra villkoren för personalen. Därför lägger Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR) nu förslag på att 1 miljard snarast fördelas ut till sjukhusen. "Vi är i opposition. Vi har på olika sätt försökt få till politiska uppgörelser för att förstärka sjukhusens resurser, men utan att lyckas. Nu ställer vi frågan på sin spets; det blir upp till bevis för regionens M-styre styret vad man vill med regionens sjukhus, dess patienter och personal" säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för S i VGR.
Läs mer
facebook Twitter Email