Det är dags att även blågröna
ser behovet av god ögonvård

"Det behövs satsningar för att rusta upp ögonsjukvården i Västra Götalandsregionen, inte fler åtgärder som riskerar att den försämras än mer. Vi socialdemokrater har nu lyft frågan om göra en genomlysning och kartläggning av ögonsjukvården i hela regionen, för att det ska bli tydligt för oss politiker hur vi förbättrar tillgänglighet och jämlik vård", skriver oppositionsregionråden Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S).
Läs mer

Låt oss diskutera vårdmarknaden!

Vi socialdemokrater har tagit initiativ för hur vi kan utveckla jämlika förutsättningar för etablering av primärvård i regionen. Politiker som styr den offentligt finansierade vården behöver kunna prioritera och rikta resurser. Vår förhoppning är att det leder till ett nationellt omtag om hela vårdmarknaden. Det behövs en ändring av lagen för att minska den ”vilda västern” som vi varnat för länge, menar Helén Eliasson (S), Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S).
Läs mer
Med motivering om att karensregler ”solkar arbetsgivarvarumärket” är regionens blågröna styre, med stöd av SD, beredda att äventyra patientsäkerheten i Västra Götalandsregionen, konstaterar Socialdemokraterna. "I den här frågan är det tydligt att patienterna inte är främsta prioriteringen hos dessa partier", säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).
Läs mer

Regionens information om vaccination måste bli bättre

”Människors oro kring pandemin och vaccinationerna måste tas på allvar. Det går inte att hänvisa till information via sociala medier när många av våra äldre saknar möjlighet att ta till sig den informationen”, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR), som vill se tydlig och riktad information via bland annat lokala tidningar.

Frågan om regionens kommunikation kring vaccination mot covid-19 var återigen uppe till diskussion vid dagens regionstyrelsemöte. Socialdemokraterna i VGR har tidigare tagit initiativ för att förbättra den riktade informationen om vaccination, som gått till de prioriterade i gruppen äldre. Informationen var otydlig kring hur tid för vaccination ska bokas; många fick uppfattningen att enda sättet…

Läs mer

Välkommet uppvaknande om den marknadsstyrda vården

Det behövs ett nationellt omtag om hela vårdmarknaden för att minska den ”vilda västern” som råder. Därför välkomnar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen det blågröna regionstyrets oväntade uppvaknande när det gäller nätläkarbolagen, och hoppas på en samsyn när det gäller att sätta patienternas behov framför vårdbolagens önskemål.
Läs mer

Heltid ska vara norm för regionens personalpolitik

Vill man vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare räcker det inte med att skriva det på ett papper – det behövs också insatser för att nå dit. Siffrorna för andelen heltidsarbetande i Västra Götalandsregionen vittnar om att så nog inte är fallet. Bara fyra regioner i landet har en lägre andel heltidsarbetande. Nu tar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR) nya initiativ för att regionen aktivt ska jobba för att fler ska kunna, vilja och orka jobba heltid.
Läs mer
facebook Twitter Email