Vinstintressen får aldrig
gå före patientsäkerheten

”För oss socialdemokrater får vinstintressen aldrig komma före patientsäkerheten. Det är glädjande att en enig hälso- och sjukvårdsstyrelse (HSS) i Västra Götalandsregionen nu ställer sig bakom vårt krav på kvalitetsgranskning av nätläkarbolagens diagnoser på regionens invånare”, säger oppositionsregionråden Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S), efter beslutet i HSS.

HSS ställde sig enhälligt bakom det initiativ med krav på en kvalitetsgranskning av nätläkarbolagens insatser, som S-gruppen i styrelsen la fram vid styrelsens möte den 31 mars.

Precis som på andra håll i landet har antalet digitala vårdbesök ökat kraftigt i Västra Götaland. Det är i sig inte konstigt; marknadsföringen är synnerligen massiv och den som sätter sig framför tv:n en lördagkväll för att se Let’s dance lär få budskapet om hur lätt och enkelt det är att få vård av nätläkarna inpräntat minst en handfull gånger. Det är heller inte svårt att förstå att när man sitter där med sitt snoriga barn eller själv hostar och har feber kanske det är lättare att ladda ner en app än vänta på en tid hos läkare på vårdcentralen.

Kraven på patientsäkerhet måste vara lika högt ställda vid digital vård som vid fysiska möten

– Vård via digital teknik och lösningar är en bra och framkomlig väg för att på bästa sätt utnyttja vårdens resurser och möjliggöra en verkligt jämlik vård i hela landet. Men lättvindighet får aldrig gå före kvaliteten på vården. Kraven på patientsäkerhet måste vara lika högt ställda vid digital vård som vid fysiska möten. Inte för ett ögonblick ska ekonomiska intressen sättas före människors rättigheter. Därför kan vi inte, som vårdpolitiker likväl som enskilda medborgare, strunta i de varningssignaler som nu ljuder allt högre när det gäller nätläkarbolagen, säger oppositionsrådet Håkan Linnarsson (S), 2:e vice ordförande i HSS.

Lättvindig utskrivning av antibiotika och tveksamma och ibland felaktigt ställda diagnoser – det var något av vad region Jönköping fann när de lät granska insatser som gjorts för regionens patienter hos två av de största nätläkarbolagen. Granskningen gällde enbart två typer av sjukdom: Halsfluss och lunginflammation. Finns det fler tveksamma och felaktigt ställda diagnoser på andra sjukdomar? Finns det patienter som fått fel eller tveksamma diagnoser också i vår region, Västra Götalandsregionen? Det är frågor som Socialdemokraterna ställer och regionen nu ska söka svar på.

– Västra Götalandsregionen har gått före och krävt stopp för nätläkarbolagens närmast hutlösa fakturor, därtill för insatser som väcker många frågetecken. Det viktigaste uppdrag vi har som vårdpolitiker är att se till kvaliteten. Därför det bra och viktigt att regionen i politisk enighet också ställer sig bakom en granskning av kvaliteten i det vi betalar för, säger oppositionsregionrådet Janette Olsson (S), ledamot i HSS.

Håkan Linnarsson (S)
Janette Olsson (S)
facebook Twitter Email