Drygt 82 miljoner till förlossningsvården och kvinnors hälsa i Västra Götalandsregionen

– Vi välkomnar regeringens beslut att, ge Västra Götalandsregionen drygt 82 miljoner kronor till extra satsningar på förlossningsvården och kvinnors hälsa under kommande år. Som opposition i regionen blir det nu vår uppgift att se till att pengarna kommer personal och patienter till del.

Det säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan regeringen i dag fattat beslut om fördelning av totalt 490 miljoner kronor till landstingen under 2017.

Läs mer

Det krävs pengar, inte fagra ord, för att höja vårdpersonalens löner!

– Ingen kan betala sina räkningar eller köpa mat med hjälp av fagra ord. Vill en höja sjukvårdspersonalens löner måste det skjutas till pengar. Jag hävdar att sjukhusen inte har de ekonomiska muskler som krävs för att höja lönerna i Västra Götalandsregionen för att nå upp till rikssnittet för löner för vårdpersonalen

Det säger Karin Engdahl (S), regionråd i opposition, efter dagens debatt i regionfullmäktige om sjukvårdspersonalens löner. Debatten kom i anslutning till den fråga Karin Engdahl (S) ställt till Johnny Bröndt (M), ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), angående lönenivån på SU.

Läs mer
facebook Twitter Email