Kollektivtrafikens utmaningar

Att pandemin påverkade hela samhället under 2019–2021 är väl de flesta överens om. Inom kollektivtrafiken kunde vi notera en ständigt ökande andel kollektiva resor fram till pandemin, och vi var på god väg att nå målsättningen att tredubbla andelen hållbara resor. Under pandemin sjönk dock kollektivtrafikens marknadsandel jämfört med bilen från ca 33% till 21%….

Läs mer

Tilläggsbudgeten: en grön feministisk regionpolitik!

Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Här är regionstyrelseledamöterna för RödGrön Ledning

Läs mer

Här är Socialdemokraternas nya lag i regionen

Det är ett starkt och energifyllt lag som idag presenteras från Socialdemokraterna för de kommande fyra åren i regionen. Det är viktigt att hela regionen speglas i politiken och det lag som nu presenteras är rutinerat med stor geografisk spridning. Här är kandidaterna som nominerats att väljas in i regionstyrelsen! Helén Eliasson, gruppledare för Socialdemokraterna…

Läs mer

Kommentar om regeringsbildningen

Idag pratade jag i P4 Göteborg om utmaningarna vår region står inför med det ekonomiska läget och vårdköerna vi ska beta av så fort det är möjligt under de kommande fyra åren. Med dagens regeringsbesked finns det anledning att kommentera situationen ytterligare. I Tidö-avtalet (som den högerkonservativa regeringen tagit fram) framgår det att ”förslagen i…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE: S, V och MP vill bilda en rödgrön ledning i regionen

Sedan valet har Socialdemokraterna som största parti haft sonderande samtal med andra partier inom Västra Götalandsregionen – och vill nu bilda en rödgrön ledning tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ett gott samarbete som bygger på gemensamma värderingar och hårt jobb tillsammans för ett gott liv för alla invånare i Västra Götaland.

Läs mer
facebook Twitter Email