S agerar mot orimliga
nedskärningar för SU

– Att mitt i en pandemi planera för nedskärningar med 800 miljoner, varav personalminskningar motsvarande 350 miljoner, är inte hållbart, konstaterar Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), som tillsammans med S-gruppen i sjukhusstyrelsen i dag agerar mot det förslag till nya sparkrav och minskningar av personal som föreslås.
Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

År av det moderatledda regionstyrets underfinansiering av såväl SU som övriga sjukhus i regionen har lett till ständiga underskott och årliga krav på sparande och personalminskningar. Trots pandemin var 2020 inget undantag och även för 2021 fortsätter sparkraven, under epitetet ”Handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans 2022”. I denna bedöms underfinansieringen för SU för 2022 vara 800 miljoner. I planen föreslås att 350 miljoner ska sparas på personal.

– Det kvittar vad man lindar in det i för tjusiga formuleringar. Det handlar ändå om nedskärningar och minskad bemanning. Och att göra det mitt under pågående pandemi, med det ansträngda läge som sjukhuset redan har är ansvarslöst. Det finns stort behov av återhämtning för personalen. Särskilt inom covid-vården förutspås problem med sammanhängande sommarsemester. Samtidigt finns ett uppdämt behov av vård för patienter som fått vänta för länge. För att lyckas med det behövs mer personal, inte färre, konstaterar Cecilia Dalman Eek.

Regeringen har skjutit till statsbidrag i en aldrig tidigare skådad omfattning. De har varit ämnade bland annat till att täcka kostnaderna för pandemivården, för att möjliggöra återhämtning och för att underlätta sjukvårdens arbete med uppskjuten vård under pandemitiden. Den 20 april fick Socialdemokraterna i regionstyrelse en majoritet med sig för att fördela ut 1 miljard kronor av dessa statsbidrag till sjukhusen redan i år. Beslut om fördelning av miljarden ska tas vid regionstyrelsemötet på tisdag, den 4 maj.

Mot den bakgrunden anser S-gruppen i SU:s styrelse att det är rimligt att beslutet om besparingar återremitteras i avvaktan på beslutet i regionstyrelsen.

 –Vi kan inte besluta om sparkrav och minskad bemanning på basis av tidigare beräkningar, om förutsättningarna drastiskt förändras. Följs den gängse fördelningsmodellen för den extra miljarden handlar det om över 500 miljoner mer till SU redan i år. Det måste givetvis beaktas innan vi kan fatta några beslut, säger Cecilia Dalman Eek (S).

facebook Twitter Email