“Nytt zonsystem får inte kantas av oklarheter”

”En så stor förändring inom kollektivtrafiken, som det nya zonsystemet är, måste tas i enighet och utan oklarheter. Så är inte fallet med det förslag om M-styret gått fram med. Då finns inget annat val än att backa, göra om och göra rätt”. Det säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan S tillsammans med Vänsterpartiet i gårdagens regionfullmäktige drev igenom en återremiss på förslaget om ändrade zoner i regionens kollektivtrafik.
Läs mer

Socialminister Annika Strandhäll (S) besökte Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus är ett av landets bästa sjukhus när det gäller hjärtsjukvård. Denna vård, liksom akutvården på sjukhuset, stod i fokus när socialminister Annika Strandhäll (S) i dag var på besök.

Under sitt besök på Kungälvs sjukhus träffade socialministern bland andra sjukhusdirektör Magnus Karlsson och personal på akutmottagningen. Besöket på sjukhuset handlade också om sjukhuset arbete för att nå goda resultat inom hjärtsjukvården, ett arbete som har belönats med fina utmärkelser. Annika Strandhäll (S) framhöll detta som ett av de goda exemplen som finns och bör…

Läs mer

Erfarenhet och kompetens måste tas bättre tillvara i regionvården

Nu kan ett av de socialdemokratiska förslagen till förbättringar för personal i regionens sjukvård bli verklighet. Det handlar om att inrätta särskilda handledartjänster, där anställda med lång erfarenhet och stor klokskap får dela med sig av sina kunskaper till nyare anställda och studerande på praktik. "Det är en win-win-situation: Personal orkar jobba kvar, nya får en bättre och tryggare väg in i jobbet och regionen får förstärkt kompetens", skriver Karin Engdahl (S), regionråd i opposition och vice ordförande i personalutskottet, i en debattartikel.
Läs mer

Den psykiska hälsan måste prioriteras

"Vi välkomnar S-ledda regeringens beslut att ge Västra Götalandsregionen 171 miljoner kronor till extra satsningar på psykisk hälsa. Nu gäller det att använda pengarna rätt, så att de verkligen kommer dem till del som är i störst behov. " Det säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen, sedan styrelsen idag valde att fatta beslut om medlen för 2019. Men utan tydliga majoritetsstyren i vare sig riksdag eller regionen riskerar satsningar gå om intet, befarar Socialdemokraterna.
Läs mer

”En M-ledd minoritet gagnar inte patienter och personal”

Valresultatet visade att väljarna vill ha en röd-grön regionpolitik, med fokus på jämlik hälso- och sjukvård och ett tydligt stad-och-land-perspektiv. I samtal mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet finns en samsyn om att ett blocköverskridande samarbete, där SD:s vågmästarroll begränsas, vore det bästa för regionen. ”Dessvärre möts detta med kalla handen från Centern och Liberalerna. Jag kan bara beklaga det tydliga ointresse som finns hos dessa partier i en tid då sjukvårdens utmaningar kräver samarbete, inte konstellationer som riskerar att orsaka splittring”, säger Helén Eliasson, gruppledare för S i Västra Götalandsregionen,
Läs mer

Regionen behöver samarbete – inte splittring

Valresultatet för Västra Götalandsregionen är klart och Socialdemokraterna, som ännu en gång blev största parti, försöker aktivt att hitta lösningar på det komplicerade läge som uppstått efter valet, där inget block når majoritet.

– Vi är villiga att diskutera, kompromissa och föra konstruktiva samtal för att hitta gemensamma lösningar för regionens framtid, säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Läs mer
facebook Twitter Email