BUDGET 2023

Vårda personalen, så att personalen kan vårda invånarna – Stora (s)atsningar i nya budgeten!

Vårdköerna ska bort, sjukvårdspersonalen ska få höjda löner och arbetsmiljön ska förbättras i vården. Dessutom ska biljettpriserna i kollektivtrafiken stoppas från att höjas nästa år. Det finns ett stort jobb att göra och vi socialdemokrater är redo att axla ansvaret. Vi vet – regionen kan bättre!

Idag presenterar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen budget för 2023. Den viktigaste frågan är att invånarna får den vård de har rätt till. Idag väntar 115 000 personer i vårdkö – samtidigt presenterar Moderatledningen en budget som innebär en besparing på 825 miljoner kronor på hälso- och sjukvården. Att prioritera dyrköpt privatvård med kortsiktiga avtal är inte lösningen efter flera år av mörka rubriker om vårdköer som dubblerats, personalbrist, arbetsmiljöproblem, konstanta överbeläggningar och löner under rikssnittet. Vi håller med fackförbunden att detta är helt orealistiskt.

Det finns inga genvägar. Vi vill ta bort vårdköerna, höja personalens löner och satsa på en attraktiv arbetsmiljö. Därför satsar vi på ordentliga grundförutsättningar utan sparkrav att bedriva den sjukvård som invånarna har rätt till.

Det är ingen utopi med en god arbetsmiljö, bra scheman och löner som matchar resten av landets. Det är en prioriteringsfråga. Pengar finns, och idag presenterar vi vår budget där vi ser ödmjukt på en framtid av hårt och långsiktigt arbete för att invånarna i Västra Götaland ska få god och jämlik vård – och att personalen får göra sitt jobb i en attraktiv arbetsmiljö.

Huvudpunkter i Socialdemokraternas budgetförslag:

  • 800 mnkr på en köfri vård och förbättrad arbetsmiljö
  • 1 145 mnkr på höjda löner för vårdpersonal
  • 100 mnkr på jämställda löner och en särskild låglönesatsning
  • 75 mnkr på förbättrad förlossningsvård
  • 110 mnkr på att frysa biljettpriserna för kollektivtrafiken under hela 2023

 

– Vi lägger nu ett förslag för en ny väg för regionen där offentliga sjukhus prioriteras och vård går efter behov. Vi ser vad som behöver göras, och är redo att göra det som krävs. Vårdköerna ska bort, säger Helén Eliasson (S) som kandiderar till Regionstyrelsens ordförande i höstens regionval.

 

Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Marknadsexperimentet som regionen sysslat med i 8 år ger inte resultat och måste få ett stopp. Alla ska få vård i tid – regionen kan bättre.

Budgeten finns att läsa i sin helhet här.

Kontakt politiker:

Helén Eliasson (S)

Helen.m.eliasson@vgregion.se

0761-41 02 69

 

Kontakt press:

Ängelina Ahlén

Politisk sekreterare (S)

angelina.ahlen@vgregion.se
0738-666778

facebook Twitter Email