PRESSMEDDELANDE: S, V och MP vill bilda en rödgrön ledning i regionen

Sedan valet har Socialdemokraterna som största parti haft sonderande samtal med andra partier inom Västra Götalandsregionen – och vill nu bilda en rödgrön ledning tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ett gott samarbete som bygger på gemensamma värderingar och hårt jobb tillsammans för ett gott liv för alla invånare i Västra Götaland.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samlar totalt 68 mandat i den preliminära räkningen. Ett minoritetsstyre väntar med breda och pragmatiska samarbeten.

–  Det har varit konstruktiva samtal för invånarnas bästa. Det är glädjande att våra partier är överens om en ny väg framåt för Västra Götalandsregionen där gemensamt ansvar står i fokus. Vi har goda relationer med andra partier som tydligt signalerat att de är beredda att tillsammans med oss sätta invånarperspektivet främst, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna.

Nu pågår konstruktiva förhandlingar med våra tre partier som vill bilda ett nytt styre de kommande fyra åren i regionen.

–  Vi ser fram emot att sätta invånarnas behov och personalens arbetsmiljö först i ett rödgrönt styre. Vi tre partier står stadigt i våra värdefrågor, vilket behövs nu mer än någonsin. Västra Götaland behöver skapa förutsättningar för en trygg välfärd igen, med en vård att lita på, ett aktivt klimatarbete och tillgänglig kollektivtrafik i hela regionen. Det tror vi att det här samarbetet har goda chanser att göra, säger Carina Örgård (V), gruppledare för Vänsterpartiet.

Förhandlingarna kommer präglas av pragmatism och respekt där det gemensamma målet är ny politisk riktning för invånarna i Västra Götaland.

–  Regionen står inför stora utmaningar med vårt ansvar för hälso- och sjukvården. Utsläppen måste ner. Vi tror att vår koalition har bästa förutsättningar att hitta effektiva lösningar för detta. För miljöpartiet är det viktigt att vi ser helheten, tar stora kliv framåt gällande klimatarbete, förstärkt kollektivtrafik och hälso-sjukvården för kvinnor. Vår organisation behöver en lyhörd ledning och vi är hoppfulla att nå ett pragmatiskt samarbete där vi också kan nå breda överenskommelser med fler partier, säger Madeleine Jonsson (MP) tillkommande gruppledare för Miljöpartiet.

 

Kontakt press, Socialdemokraterna:

Ängelina Ahlén
Politisk sekreterare (S)

E-post: angelina.ahlen@vgregion.se
Mobil: 073-866 67 78

Kontakt press, Vänsterpartiet:

Lena Karlsson
Politisk sekreterare (V)
E-post: lena.karlsson@vgregion.se
Mobil: 070-0825218

Kontakt press, Miljöpartiet:

David Andreas
Politisk sekreterare (MP)
E-post: david.andreas@vgregion.se
Mobil: 072-0850176

facebook Twitter Email