Nej till privatisering av spårvagnarna i Göteborg

Göteborgs stad ska fortsätta att ha kontrollen över spårvagnstrafiken. Det ska vara utgångsläget i förhandlingarna, och överordnat alla tankar på privatisering. Det anser Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som i dag på regionstyrelsen lyckades få majoritet för sitt ställningstagande.

Spårvagnstrafiken i Göteborg drivs i dagsläget av Göteborgs stad, genom ett avtal med Västra Götalandsregionen. Avtalet löper ut i december 2019. Men på grund av skrivningar i kollektivtrafiklagen och EU-regler går inte avtalet att förlänga.

Läs mer

”Inför en vårdplatsstrategi omgående!”

Överbeläggningar, utlokalisering av patienter och inställda operationer är vardag för sjukhusen i regionen, till följd av brist på vårdplatser. "Det måste till en plan och en strategi för att lösa situationen, så här kan det inte få fortsätta", säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).

Vid dagens möte med HSS väckte Socialdemokraterna ett så kallat särskilt initiativärende, med krav på att arbetet med en vårdplatsstrategi påbörjas snarast. Till detta sa majoriteten varken ja eller nej – frågan bordlades för att beredas till nästa möte.

Läs mer

Drygt 82 miljoner till förlossningsvården och kvinnors hälsa i Västra Götalandsregionen

– Vi välkomnar regeringens beslut att, ge Västra Götalandsregionen drygt 82 miljoner kronor till extra satsningar på förlossningsvården och kvinnors hälsa under kommande år. Som opposition i regionen blir det nu vår uppgift att se till att pengarna kommer personal och patienter till del.

Det säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan regeringen i dag fattat beslut om fördelning av totalt 490 miljoner kronor till landstingen under 2017.

Läs mer

Det krävs pengar, inte fagra ord, för att höja vårdpersonalens löner!

– Ingen kan betala sina räkningar eller köpa mat med hjälp av fagra ord. Vill en höja sjukvårdspersonalens löner måste det skjutas till pengar. Jag hävdar att sjukhusen inte har de ekonomiska muskler som krävs för att höja lönerna i Västra Götalandsregionen för att nå upp till rikssnittet för löner för vårdpersonalen

Det säger Karin Engdahl (S), regionråd i opposition, efter dagens debatt i regionfullmäktige om sjukvårdspersonalens löner. Debatten kom i anslutning till den fråga Karin Engdahl (S) ställt till Johnny Bröndt (M), ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), angående lönenivån på SU.

Läs mer
facebook Twitter Email