PRESSMEDDELANDE: Vårdköerna är Grönblå lednings ansvar – fler vårdplatser måste skapas

Moderaterna med flera har misslyckats återkommande att lösa vårdköerna, och samtidigt har vårdplatserna minskat från 4300 till att det idag är under 2300. Det är i princip en halvering av antalet och för den som kan räkna är det tydligt att det är en kalkyl som inte går ihop när vårdbehovet och vårdköerna samtidigt ökar.

 – När patienter får vänta på vård i 2 år och uttrycker att de lever men inte har något liv kvar så är det ett kvitto på Moderaternas fatala misslyckande att ge invånarna den vård de har rätt till, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).

Länge och återkommande har vi socialdemokrater i Västra Götalandsregionen varnat för den stora vårdplatsbristen som regionen ständigt brottas med. Idag kan vi läsa i en av Sveriges största tidningar om Birgitta Albinsson, 69, som fått vänta i över två år. Samtidigt kontrar Pär Lundqvist (L), hälso- och sjukvårdsråd i Västra Götaland, att sjukhusen planerar att öka sin vårdproduktion med cirka fem procent i år jämfört med 2019 för att komma ikapp.

– Det är lite sent påkommet, och nästintill oförskämt, att nu försöka presentera lösningar på problem som funnits och ständigt förvärrats under det Grönblå styrets två mandatperioder, säger Helén Eliasson (S), Regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Vi socialdemokrater ser samtidigt att det är bra att IVO nu granskar vårdplatsbehovet i regionerna, men noterar att Moderaterna och Liberalerna nationellt är nöjda med beskedet. Det vore klädsamt att kratta manegen för sina egna styren eftersom ansvaret ligger hos dem själva att ta fram en plan för våra invånare. Det är inte regeringens ansvar.

Pär Lundqvist (L) nämner även att det är svårigheter att rekrytera personal till regionens verksamheter, samtidigt har vi inte sett några som helst tecken på insatser för att förbättra rekryteringsläget.

– Vi är mycket kritiska till att trots att regionen går med ett överskott på miljardbelopp samtidigt som vi får rekordstora förstärkningar från S-ledda regeringen. Vi har en situation där vårdplatsbristen leder till att många patienter går med plågor i onödan, att patientsäkerheten ofta är hotad, att överbeläggningarna fortsätter på sjukhusen och att det är en regionledning som slutat fatta beslut för att hjälpa regionen framåt, det vill vi ändra på efter höstens val, säger Helén Eliasson.

 

Kontakt politiker:

Håkan Linnarsson (S)

hakan.linnarsson@vgregion.se

0700-82 59 94

 

Helén Eliasson (S)

Helen.m.eliasson@vgregion.se

0761-41 02 69

 

Kontakt press:

Ängelina Ahlén

Politisk sekreterare (S)

angelina.ahlen@vgregion.se
0738-666778

facebook Twitter Email