Ett stort TACK och en önskan om en så lugn och bra sommar som möjligt till alla er i sjukvården, räddningstjänsten, handeln, polisen, kollektivtrafiken, äldreomsorgen, sommaröppna förskolor och fritidsgårdar, till er brevbärare, journalister, transportarbetare och alla ni andra som arbetar i sommar. Ni håller igång vår fina region och vårt vackra land och får…

Läs mer

1,25 miljarder till mer vård och kortare köer i Västra Götaland

Sverige har världens bästa sjukvårdspersonal – men många får vänta för länge för att nå dem. Därför bedriver Socialdemokraterna en kamp mot att korta köer och utveckla sjukvården. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka välfärden. Av dem går 1,25 miljarder till Västra Götaland. Det rör sig om förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare, en tillgänglighetssatsning för att ge närmare vård i tid, ökad psykisk hälsa samt kortade väntetider i cancervården.

– Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass. Men det finns utmaningar som vi behöver möta. Nu gör vi en rejäl satsning på totalt 9,4 miljarder för ökad tillgänglighet, kortare köer och mer likvärdig sjukvård efter behov. Så bygger vi ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren (S). För Västra Götaland innebär det ett…

Läs mer

Västra Götalandsregionen rankas sämre än genomsnittet inom flera områden

Idag, den 12 juni, släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rapporten ”Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019; Öppna jämförelser” och det är ingen munter läsning. Västra Götalandsregionen rankas sämre än genomsnittet inom flera av områdena. VGR ligger dessutom sämst till när det gäller överbeläggningar och andelen utskrivningsklara patienter.

– Efter två dagars budgetdebatt där det blir uppenbart att den GrönBlå -ledningen med Johnny Magnusson (M) i spetsen inte vill se problemen så kommer nu tydliga fakta varför regionen hade behövt en Socialdemokratisk budget, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen. Rapporten jämför alla 21 regioner i Sverige och VGR sticker…

Läs mer

Vi prioriterar patienterna – inte marknaden

Västra Götalandsregionen har en sjukvård i världsklass. Med de medicinska och tekniska landvinningar som gjorts utförs i dag vård som bara för några decennier sedan sågs som science fiction. Människor kan räddas till liv, och till liv med god kvalitet, till en grad som förr sågs som omöjligt. Det är den goda sidan av sjukvården. Den andra sidan är att tillgången till denna fantastiska vård blivit allt sämre.

Regionen styrs sedan 2014 av en koalition bestående av M, L, C, KD och MP. Under de drygt fyra år som har gått sedan detta moderatledda styre tog över har köerna växt, tillgången till vård och vårdplatser minskat och sjukhusens ekonomi gjort historiska djupdykningar. Det beror på att sjukvården varje år, i varje budget, har…

Läs mer

Regionen bör ta ansvar för vården på Lundby sjukhus

Människorna på Hisingen behöver sitt sjukhus. När marknaden nu tycks sakna intresse för Hisingsborna är det rimligt att sjukhuset återgår till att drivas i offentlig regi, anser Socialdemokraterna.

Lundby sjukhus startade 1928 som en offentligt driven fristående kirurgisk poliklinik. 1950 övergick den till att vara vårdcentral, för att mellan åren 1977-1993 vara ett landstingsägt sjukhus. 1994 tog privata Bure Hälsa och Sjukvård (som sedermera blev Capio) över driften. Sedan 2012, när nytt avtal skrevs, är namnet Capio Lundby Närsjukhus. Oavsett vem som har…

Läs mer

S drev igenom en haverikommission kring Åmål

Det blir en haverikommission och extern granskning av alla turer kring Balderkliniken i Åmål. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregion fick en majoritet att stödja sitt förslag i regionstyrelsen i dag. "Det är viktigt för framtiden. Det som hände i Åmål får aldrig upprepas någon gång eller någonstans", säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.
Läs mer
facebook Twitter Email