Låt en haverikommission utreda vad som hände i Åmål!

Att 12 000 patienter plötsligt ställs utan tillgång till primärvård kan inte få passera utan att ansvar utkrävs. Västra Götalandsregionen måste tillsätta en haverikommission som får utreda varför beslut inte följts, vad som felats och varför inte åtgärder sattes in redan långt tidigare, anser Socialdemokraterna, som i dag ställer kravet vid regionstyrelsens möte.
Läs mer

S drev igenom avskrivna underskott för sjukhusen

En strimma hopp för sjukhusen och en rimligare möjlighet att komma i balans – det är resultatet efter dagens beslut i regionfullmäktige. Detta sedan Socialdemokraternas yrkande om att skriva av gamla underskott fick majoritet. "Det här är en ytterst allvarlig situation. Det är glädjande att det finns en majoritet i regionfullmäktige som anser att det borgerliga styret måste ta sitt ansvar", säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Lyckad (S)atsning på förlossningsvården

Fler anställda, ökad kompetens, förbättrad och säkrare vård och bred satsning på förebyggande insatser som kommer att betala sig i framtiden – det är några av de resultat som noteras i Västra Götalandsregionen tack vare den S-ledda regeringens satsning på förlossningsvården.
Läs mer

Vårdyrken kräver kompetens – även i Västra Götaland

Det är rimligt att begära såväl personalutskottet som Västra Götalandsregionen i sin helhet ställer sig bakom och följer de överenskommelser som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör, inte minst de som gäller personalpolitik, utbildnings- och kompetenskrav. Det anser Socialdemokraterna i regionens personalutskott, som i dag la ett yrkande om att Västra Götalandsregionen ska följa den avsiktsförklaring som SKL gjort med Kommunal vad gäller vårdutbildning.
Läs mer

Borgerliga regionstyret sa nej till lättnader för sjukhusen

Det blev nej till det socialdemokratiska förslaget att avskriva sjukhusens underskott. Varken de borgerliga eller SD stödde yrkandet, när frågan togs upp vid dagens regionstyrelsemöte.
Läs mer

Ge sjukhusen en nystart – skriv av gamla underskott

Sjukhusens pressade situation slår hårt mot såväl personal som patienter. Den utvecklingen måste vändas och det måste ske nu. Ett första steg är att skriva av sjukhusens underskott och ge dem verklighetsförankrade villkor att klara sina uppdrag under 2019. Det kravet ställer Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen vid morgondagens möte med regionstyrelsen.
Läs mer
facebook Twitter Email