Vårda personalen så att personalen kan vårda invånarna

Vårdköerna ska bort, sjukvårdspersonalen ska få höjda löner och arbetsmiljön ska förbättras i vården. Dessutom ska biljettpriserna i kollektivtrafiken stoppas från att höjas nästa år. Det finns ett stort jobb att göra och vi socialdemokrater är redo att axla ansvaret. Vi vet – regionen kan bättre!

Publicerad i Bohusläningen 

På Regionfullmäktige på måndag presenterar Socialdemokraterna budget för 2023. Den viktigaste frågan är att invånarna i Västra Götaland får den vård de har rätt till. Idag väntar 115 000 personer i vårdkö – samtidigt har vi sett Moderatledningen presentera en budget som innebär en besparing på 825 miljoner kronor på hälso- och sjukvården. Att prioritera dyrköpt privatvård med kortsiktiga avtal är inte lösningen efter flera år av mörka rubriker om vårdköer som dubblerats, personalbrist, arbetsmiljöproblem, konstanta överbeläggningar och löner under rikssnittet. Vi håller med fackförbunden att detta är helt orealistiskt.

Det finns inga genvägar. Vi vill ta bort vårdköerna, höja personalens löner och satsa på en attraktiv arbetsmiljö. Därför satsar vi på ordentliga grundförutsättningar utan sparkrav att bedriva den sjukvård som invånarna har rätt till.

Det är ingen utopi med en god arbetsmiljö, bra scheman och löner som matchar resten av landets. Det är en prioriteringsfråga. Pengar finns, och vi socialdemokrater ser ödmjukt på en framtid av hårt och långsiktigt arbete för att invånarna i Västra Götaland ska få god och jämlik vård – och att personalen får göra sitt jobb i en attraktiv arbetsmiljö. Vi satsar 1,1 miljard på höjda löner för vårdpersonal, och 800 miljoner på en köfri vård och förbättrad arbetsmiljö. För att förtydliga – det är alltså inga besparingskrav.

Det är anmärkningsvärt att M-ledningen menar att vi inte har råd med detta, när vi har haft ett budgetöverskott på över 5 miljarder de senaste åren. Vi socialdemokrater är bestämt övertygade det vi inte har råd med är vårdköer och personalflykt. 

Det är viktigt att fler vill resa kollektivt och därför ska ingen prisökning ske år 2023. Prisfrågan är viktig för många av regionens resenärer, där kollektivtrafiken i flera fall är en avgörande faktor för att ta sig till arbetet och studier. Det ska vara attraktivt att resa tillsammans, och vi ser att trenden är på väg åt rätt håll.

Förlossningsvården är en särskilt prioriterad satsning som vi väljer att lägga 75 miljoner kronor på de närmsta tre åren. I Västra Götalandsregionen sker cirka 50 födslar per dygn. Mammorna förtjänar trygg graviditet, förlossning och eftervård. Nu växlar vi upp förlossningsvården med mer resurser, för en bättre vård för kvinnor och barn.

Vi lägger ett budgetförslag för en ny väg för regionen där offentliga sjukhus prioriteras och vård går efter behov. Vi ser vad som behöver göras, och är redo att göra det som krävs. Vårdköerna ska bort.

Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Marknadsexperimentet som regionen sysslat med i 8 år fungerar inte och måste få ett stopp. Alla ska få vård i tid – regionen kan bättre.

 

Helén Eliasson (S)

Kandidat till Regionstyrelsens ordförande, Sjuhärad

 

Janette Olsson (S)

Regionrådskandidat, Göteborgsområdet

 

Bijan Zainali (S)

Regionrådskandidat, Fyrbodal

 

Alex Bergström (S)

Regionrådskandidat, Skaraborg

 

My Alnebratt (S)

Regionrådskandidat, Göteborg

 

Även publicerad i Borås tidning och TTELA

facebook Twitter Email