M-styrets sparkrav slår
även mot ambulansen

Ansvariga politiker i regionen kan inte hänvisa till en underfinansierad budget och peka finger åt sjukhusen för att ambulanser dröjer allt längre. Det som krävs är en verklighetsbaserad resurstilldelning till sjukvården. För det saknas ju inte pengar, skriver oppositionsregionråden Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S).
Läs mer
Rasism får aldrig styra vem som ger eller får vård. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har tidigare lyft att rasism och kränkande särbehandling förekommer, såväl mot personal som mot patienter, och krävt åtgärder. Svaret från det moderatledda styret har varje gång varit att de riktlinjer som finns är tillräckliga. Det är uppenbart att så inte är fallet, och partiet ställer återigen krav på en ordentlig utredning – och åtgärder. "Vi ska inte ha vårdgivare som accepterar rasism från patienter eller personal. Punkt!", säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Läs mer

Tvångsvården i psykiatrin måste minska

Det behövs ett gemensamt arbete i hela regionen, med alla dess 49 kommuner, för att minska tvångsvården av barn- och unga. Det behövs också en analys om användningen av tvångsvård inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen som helhet, och hur den ska kunna minskas. Att ta vara på och använda sig av de goda exempel som finns skulle göra alla till vinnare, skriver Janette Olsson.
Läs mer

För Socialdemokraterna kommer alltid välfärden först

"Att av ideologiska skäl välja att lägga ännu mer skattemedel och statsbidrag på att köpa vård på den privata marknaden innebär inte per automatik att det blir mer vård. Det blir däremot dyrare, i vissa fall upp emot tre gånger så dyrt som om patienterna fått vård i den egna verksamheten", skriver Helén Eliasson (S) i en replik till Stefan Svensson (KD), som i en debattartikel i ett flertal tidningar i regionen på ett mycket insinuant sätt bland annat ifrågasatt Eliassons människosyn.

Grunden för det socialdemokratiska budgetförslaget för Västra Götalandsregionen kommande år är att vårdens pengar ska gå till vård och pengar avsedda för att förbättra personalens arbetsvillkor ska användas för just detta. Och det är de egna sjukhusen och dess personal som ska prioriteras. Det behövs för att sjukhusen ska kunna ägna sig åt att ge…

Läs mer

Inga svar från M-styret på hur vårdköerna ska kortas

Sent i går kväll, tisdag den 7 juni, klubbades budget för Västra Götalandsregionen, och med det de ekonomiska ramarna för regionens sjukvård de kommande åren.   Tyvärr förlorade det socialdemokratiska budgetförslaget. Det betyder att patienter, vårdpersonalen och sjukvården generellt går miste om de satsningar vi har i vår budget: Drygt 1 miljard mera till regionens…

Läs mer

Sjukhusen ska jobba med vård – inte sparplaner!

Vården behöver en stabil och långsiktigt hållbar ekonomisk grund. Dess tid ska användas till att bedriva vård, inte upprätta sparplaner! Därför vill vi socialdemokrater öka vårdens budget med drygt en miljard nästa år, utöver full täckning för ökade kostnader. Därutöver satsar vi totalt 800 miljoner på höjda vårdlöner, skriver Helén Eliasson.

Pandemin har inneburit en extremt tuff tid. Alltför många har blivit sjuka, avlidit eller arbetat under oerhörda påfrestningar. Tack vare de stora satsningarna från den S-ledda regeringen och fantastiska medarbetare har sjukvården i Västra Götalandsregionen klarat av att ta hand om dem som drabbats. Det råder fortfarande tufft läge, men när nu allt fler blir…

Läs mer
facebook Twitter Email