Överskott på pengar – underskott på vård

– Att slå sig för bröstet över ett rekordstort överskott, som den moderatledda majoriteten i regionen gör, samtidigt som allt fler människor står i allt längre köer till vården visar på en anmärkningsvärt bristande förmåga till insikt i det ansvar en politisk ledning i landets näst största region har att förvalta.

Det säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, med anledning av att regionstyrelsen i dag behandlade årsredovisningen för 2016.

Läs mer

Det behövs fler, inte färre, vårdplatser på sjukhusen!

På tre år har det totala antalet somatiska vårdplatser i regionen minskat, från 3 400 till 2 978. Detta trots att behovet av ökat antal platser var belagt. "Det är inte acceptabelt! Det handlar om säkerheten för både patienter och personal", säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i VGR.
Läs mer

Ojämlika förhållanden går att förändra med rätt inställning

I dag, den 8 mars, är det internationella kvinnodagen. Det är en viktig dag och ett bra tillfälle att reflektera och diskutera jämställdhet och lika villkor. Men det är inte bara i dag, utan även under de andra 364 dagarna varje år som jämställdhet och lika villkor måste stå högt på agendan, skriver Helen Eliasson (S) i sitt nyhetsbrev.

Fler kvinnor dör på sjukhus vid akut hjärtinfarkt. Det här är ojämlika förhållanden som vi kan ändra på genom att alltid ha ett jämställdhetsperspektiv i våra politiska beslut. Ett exempel på ojämställd vård i Västra Götalandsregionen visar sig nu på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Läs mer

Nej till privatisering av spårvagnarna i Göteborg

Göteborgs stad ska fortsätta att ha kontrollen över spårvagnstrafiken. Det ska vara utgångsläget i förhandlingarna, och överordnat alla tankar på privatisering. Det anser Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som i dag på regionstyrelsen lyckades få majoritet för sitt ställningstagande.

Spårvagnstrafiken i Göteborg drivs i dagsläget av Göteborgs stad, genom ett avtal med Västra Götalandsregionen. Avtalet löper ut i december 2019. Men på grund av skrivningar i kollektivtrafiklagen och EU-regler går inte avtalet att förlänga.

Läs mer

”Inför en vårdplatsstrategi omgående!”

Överbeläggningar, utlokalisering av patienter och inställda operationer är vardag för sjukhusen i regionen, till följd av brist på vårdplatser. "Det måste till en plan och en strategi för att lösa situationen, så här kan det inte få fortsätta", säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).

Vid dagens möte med HSS väckte Socialdemokraterna ett så kallat särskilt initiativärende, med krav på att arbetet med en vårdplatsstrategi påbörjas snarast. Till detta sa majoriteten varken ja eller nej – frågan bordlades för att beredas till nästa möte.

Läs mer

Drygt 82 miljoner till förlossningsvården och kvinnors hälsa i Västra Götalandsregionen

– Vi välkomnar regeringens beslut att, ge Västra Götalandsregionen drygt 82 miljoner kronor till extra satsningar på förlossningsvården och kvinnors hälsa under kommande år. Som opposition i regionen blir det nu vår uppgift att se till att pengarna kommer personal och patienter till del.

Det säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan regeringen i dag fattat beslut om fördelning av totalt 490 miljoner kronor till landstingen under 2017.

Läs mer
facebook Twitter Email