Vår satsning på personal och patienter fortsätter

"I budget för 2018 fortsätter vi att föreslå nödvändiga insatser för medarbetarna. Satsningarna underlättas av de många hundra miljoner som kommit i nya statsbidrag genom den S-ledda regeringen." Det skriver regionråden Helen Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen, och Karin Engdahl (S), vice ordförande i personalutskottet i sin debattartikel.

På måndag kommer ska den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen presentera sitt budgetförslag för 2018. Inom kort kommer det socialdemokratiska budgetförslaget också att presenteras, men redan nu är det klart att satsningarna på personal och vård fortsätter.

I budget för 2017 hade S bland annat:

  • En kvarts miljard till höjda löner, med sikte att nå riksgenomsnitt för vårdpersonalen
  • En fortsatt satsning för jämställda löner, som inleddes av det S-ledda styret under förra mandatperioden, med 50 miljoner kronor
  • Minskad helgtjänstgöring, bättre arbetsvillkor och -miljö
  • Utbildning på arbetstid med bibehållen lön för fler yrkesgrupper
  • Mer vård och minskad administration

 

”Om dessa satsningar hade genomförts i år hade läget i dag varit ett helt annat.”, konstaterar Helen Eliasson och Karin Engdahl i debattartikeln.

Utöver de fortsatta satsningar på personal som kommer i S-budgeten nämner de att budgetförslaget bland annat kommer att innehålla krav på tillräckligt antal vårdplatser, fler mobila sjukvårdsteam och ett centralt kökansli för patienter.

Läs hela debattartikeln här

facebook Twitter Email