Historisk (S)atsning – för vårdens och människors skull

Nästa vecka är det dags för beslut om budget för 2018 i regionfullmäktige. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har föreslagit en mycket offensiv budget för 2018, där huvudlinjerna är: Säkra vården, stärk personalen och minska klyftorna, skriver S-regionråden Helen Eliasson, Karin Engdahl och Håkan Linnarsson i sin debattartikel.

Vi ser i dag hur allt fler ur personalen väljer att lämna våra sjukhus. Regionen blöder kompetens. Det är en allvarlig situation eftersom erfarenhet är en viktig faktor för god vård. I våra samtal med fackliga representanter anges ständigt samma skäl: Lönen är för låg och arbetsvillkoren för dåliga. Och de har rätt. Flera av våra viktigaste yrkesgrupper når inte ens upp till riksgenomsnittet i lön. Vi ser också att många blir sjuka till följd av en för tung arbetsbörda.

I vår budget lägger vi därför en halv miljard för att höja lönerna i sjukvården. Därtill gör vi en låglönesatsning på 70 miljoner kronor. Hur pengarna ska fördelas – om det ska vara höjda ob-ersättningar, extra tillägg för vissa grupper eller lönepåslag för alla – ska göras upp i förhandlingar med facken. Politiken ska ge förutsättningar för lönesättning, inte diktera villkoren. Det är så den svenska modellen fungerar.

Våra anställda behöver också tid för återhämtning. Vi vill därför att verkliga ansträngningar görs för att minska helgtjänstgöringen på våra sjukhus. Det behöver också bli fler som delar på den dagliga bördan. De vårdanställda behöver fler kollegor – och kollegor med rätt kompetens.

Till skillnad från den moderatledda majoriteten ger vi dessutom verksamheterna full täckning för de ökade kostnader som vi vet kommer, till exempel redan framförhandlade löneavtal. Det gör att våra lönesatsningar inte urholkas, och att hälso- och sjukvården i regionen får 266 miljoner kronor mer att skapa vård för. Vi lägger självklart heller inga sparkrav på sjukvården, utan ger den finansiering som krävs för att uppdraget som ges från oss politiker ska kunna genomföras.

Dessa satsningar kan vi göra främst tack vare den S-ledda regeringens politik, som tillfört hundratals miljoner kronor till Västra Götaland i form av nya statsbidrag, och gett ökade skatteintäkter när fler har fått ett jobb att gå till. När pengarna får komma personal, patienter och verksamhet till del, istället för att samlas på hög, går det att göra stora förbättringar.

Vi socialdemokrater är ett starkt ansvarsbärande parti, med vilja till breda politiska och hållbara lösningar för framtiden. Men vi är inte beredda att kompromissa kring jämlikhet och rättvisa villkor. Vi är ett parti i opposition i regionen, därför kommer vår budget sannolikt inte att förverkligas nästa år. Men vi lovar att trots det göra vad vi kan för att Västra Götaland ska bli en mer jämlik och rättvisare region att leva och arbeta i.

 

Läs fler debattartiklar här

facebook Twitter Email