Kontrollen av vårdcentralerna måste bli betydligt bättre

”Det måste till markeringar mot de vårdcentraler som inte fullföljer sina åtaganden.” Det anser Ann-Christine Andersson (S), som i en interpellation i regionfullmäktige undrar hur den moderatledda majoriteten sköter uppföljning av kraven gentemot vårdcentralerna.
Läs mer

Att bara prata hjälper varken personal eller patienter

– Allt sedan den moderatledda majoriteten tillträdde har den pratat om att det ska bli lugn och ro i vården. Men prat löser inga problem, det krävs verkliga åtgärder, tydliga insatser och god styrning och ledning och det ser vi väldigt lite av från de ansvariga.

Det säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition, med anledning av den debatt om sjukvården som hölls i Nordstan i Göteborg i dag, anordnad av tidningen Göteborgs-Posten.

Läs mer

Överskott på pengar – underskott på vård

– Att slå sig för bröstet över ett rekordstort överskott, som den moderatledda majoriteten i regionen gör, samtidigt som allt fler människor står i allt längre köer till vården visar på en anmärkningsvärt bristande förmåga till insikt i det ansvar en politisk ledning i landets näst största region har att förvalta.

Det säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, med anledning av att regionstyrelsen i dag behandlade årsredovisningen för 2016.

Läs mer

Det behövs fler, inte färre, vårdplatser på sjukhusen!

På tre år har det totala antalet somatiska vårdplatser i regionen minskat, från 3 400 till 2 978. Detta trots att behovet av ökat antal platser var belagt. "Det är inte acceptabelt! Det handlar om säkerheten för både patienter och personal", säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i VGR.
Läs mer

Ojämlika förhållanden går att förändra med rätt inställning

I dag, den 8 mars, är det internationella kvinnodagen. Det är en viktig dag och ett bra tillfälle att reflektera och diskutera jämställdhet och lika villkor. Men det är inte bara i dag, utan även under de andra 364 dagarna varje år som jämställdhet och lika villkor måste stå högt på agendan, skriver Helen Eliasson (S) i sitt nyhetsbrev.

Fler kvinnor dör på sjukhus vid akut hjärtinfarkt. Det här är ojämlika förhållanden som vi kan ändra på genom att alltid ha ett jämställdhetsperspektiv i våra politiska beslut. Ett exempel på ojämställd vård i Västra Götalandsregionen visar sig nu på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Läs mer

Nej till privatisering av spårvagnarna i Göteborg

Göteborgs stad ska fortsätta att ha kontrollen över spårvagnstrafiken. Det ska vara utgångsläget i förhandlingarna, och överordnat alla tankar på privatisering. Det anser Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som i dag på regionstyrelsen lyckades få majoritet för sitt ställningstagande.

Spårvagnstrafiken i Göteborg drivs i dagsläget av Göteborgs stad, genom ett avtal med Västra Götalandsregionen. Avtalet löper ut i december 2019. Men på grund av skrivningar i kollektivtrafiklagen och EU-regler går inte avtalet att förlänga.

Läs mer
facebook Twitter Email