Regionen behöver litteratur på recept

En god bok kan vara en väg framåt för många. Det gäller inte minst sjuka. ”Konceptet kallas biblioterapi och är något som behövs i regionen”, anser de socialdemokratiska regionråden Alex Bergström (S) och Håkan Linnarsson (S).

Deras önskemål om ett pilotprojekt i regionen för de fram i en motion, som de lämnade till regionfullmäktiges majmöte.

Det är viktigt att vården är i ständig utveckling, och söker nya metoder och arbetssätt för att patienter ska må så bra som möjligt före, under och efter behandling. Det pågår en försöksverksamhet i England som syftar till att ge patienter perspektiv på sin situation, och hjälp att hitta sätt att tolka och uttrycka sina känslor i samband med sin sjukdom genom läsning. Det handlar om patienter som med allt ifrån depressioner, demens, anorexia samt såväl kroniska sjukdomar som diabetes, kärlbesvär och stroke, skriver de i motionen. I Finland är biblioterapi etablerad behandling sedan många år tillbaka.

Konceptet kallas biblioterapi, en terapeutisk metod där hälsa främjas genom läsning och samtal om skönlitteratur. I Sverige kommer det startas en högskoleutbildning inom biblioterapi, och riktar sig till bland annat hälso- och sjukvårdspersonal.

– Det handlar om att listor över böcker tas fram, som är lämpliga för olika ändamål. De ska sedan finnas tillgängliga på bibliotek. Om vårdpersonal bedömer att dessa böcker kan ge ökat välbefinnande och hjälp med att leva med sin sjukdom, så kan patienten få ”litteraturläsning på recept” som ett komplement till den professionella medicinska behandlingen, säger Alex Bergström.

Sjukhusbiblioteken ska ha en central roll i tillhandahållandet av dess böcker, anser de.

– Västra Götaland ska ligga i framkant vad gäller nya metoder. Den här metoden är väl värd att pröva som komplement till den psykiska och somatiska vården, eftersom den både kan ge livskvalitet och bidra till lägre läkemedelskostnader, säger Håkan Linnarsson.

Alex Bergström (S)
Håkan Linnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

Länk till motionen

facebook Twitter Email