Nya tumskruvar gynnar varken patienter eller personal

Sjukvården i Västra Götalandsregionen behöver en styrning och ledning som visar tilltro och inger förtroende, inte de nya tumskruvar och dolda sparbeting som den moderatledda majoriteten erbjuder. Det konstaterar Socialdemokraterna, efter dagens budgetdebatt i regionfullmäktige.

Sjukvården stod i centrum under den första dagen av regionfullmäktiges budgetmöte. Det blev en debatt som tydligt visade skiljelinjerna i politiken i Västra Götaland: En socialdemokratisk opposition som tror på de egna verksamheternas förmåga att klara vården med rätt resurser, mot den moderatledda majoritetens tro på främst sig själv.

– Vården behöver en ledning med insikt och en styrning med verklighetsförankring, men där brister det hos den moderatledda majoriteten. De kör på i samma spår som tidigare, och det har vi ju sett vad det leder till; 10 000 fler patienter står i kö till vård idag, jämfört med när den tillträdde, säger Helen Eliasson (S), regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Fördelning av pengar blev, inte oväntat, en fokusfråga i debatten. Socialdemokraterna vill att vårdens resurser ska läggas så nära personal och patienter som möjligt. Partiet ger, till skillnad mot majoriteten, full kompensation för väntade höjda kostnader (SKL:s index), och lägger heller inga sparkrav på sjukvården.

– Vården måste få en långsiktig ekonomisk stabilitet för att klara av att ge den vård patienterna behöver, inte nya tumskruvar. Det håller inte att sjukhusens förutsättningar ändras från månad till månad, eller från en dag till en annan, säger Håkan Linnarsson (S), regionråd.

Ett stort bekymmer för vården är personalförsörjningen. Även denna upptog mycket av debatten. Socialdemokraterna, som gör en historiskt stor satsning med en halv miljard till höjda vårdlöner och en extra låglönepott på 70 miljoner, välkomnar majoritetens nyvunna intresse för personalens inkomster. Höjda ob-ersättningar är i grunden positivt, men först måste lönerna upp till minst riksgenomsnittet, menar S.

– Vi ser också gärna att de som jobbar kvällar, helger och nätter ska ha extra betalt, för det sliter hårt att jobba så. Men hur det ska ske ska avgöras i förhandlingar med facken. Politiken ska ge möjligheter, inte diktera villkor för lönesättning, säger Karin Engdahl (S), regionråd.

Socialdemokraterna ser det också som nödvändigt att förbättra såväl arbetsmiljö som villkor för att kunna rekrytera personal, men framförallt för att kunna få ner personalomsättningen och behålla den kompetens som redan finns.

– Att tro att den moderatledda ledningens budget kommer att leda till att Västra Götalandsregionen blir en attraktivare arbetsgivare är som att tro att det går att styra ett barnkalas med sms, säger Karin Engdahl (S).

 Cris Carter Jersey

facebook Twitter Email