Se till den som liten är

"Vi vill att Västra Götalandsregionen ska gå före och visa vägen för hur svenska myndigheter och organisationer kan samarbeta för barnens bästa och uppfylla barnkonventionens mål och artiklar." Det skriver regionråden Karin Engdahl (S) och Lena Hult (S) i sin debattartikel, om deras motion till regionfullmäktige om att införa ett regionalt barnrättsråd.

Det har hunnit gå 28 år sedan Sverige skrev under att följa FN:s barnkonvention. Trots att mycket har blivit bättre för våra yngsta – i Sverige liksom i hela världen – återstår ännu en hel del att lösa, även här på hemmaplan. Och det tycks som att det krävs bindande krav för att nå hela…

Läs mer

En historisk satsning på personal i S-budgeten

En halv miljard till höjda löner i vården, en extra låglönesatsning på 70 miljoner kronor, utglesning av helgtjänstgöring och insatser för bättre arbetsmiljö – det är några av de viktigaste kraven Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen för fram i sin budget för 2018 och plan för kommande år.
Läs mer

Regionen behöver litteratur på recept

En god bok kan vara en väg framåt för många. Det gäller inte minst sjuka. ”Konceptet kallas biblioterapi och är något som behövs i regionen”, anser de socialdemokratiska regionråden Alex Bergström (S) och Håkan Linnarsson (S).

Deras önskemål om ett pilotprojekt i regionen för de fram i en motion, som de lämnade till regionfullmäktiges majmöte.

Läs mer

Vår satsning på personal och patienter fortsätter

"I budget för 2018 fortsätter vi att föreslå nödvändiga insatser för medarbetarna. Satsningarna underlättas av de många hundra miljoner som kommit i nya statsbidrag genom den S-ledda regeringen." Det skriver regionråden Helen Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen, och Karin Engdahl (S), vice ordförande i personalutskottet i sin debattartikel.

På måndag kommer ska den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen presentera sitt budgetförslag för 2018. Inom kort kommer det socialdemokratiska budgetförslaget också att presenteras, men redan nu är det klart att satsningarna på personal och vård fortsätter.

Läs mer

”Regionen ska avstå Bokmässan om Nya Tider är med!”

”Mot bakgrund av Bokmässans oförmåga att tydligt markera mot den högerextrema tidningen Nya Tider anser jag att Västra Götalandsregionen ska avstå sin medverkan på årets mässa.” Det säger regionrådet Alex Bergström (S), med anledning av att Nya Tider tillåts medverka vid årets Bokmässa.

Nya Tider har visat sig ha samröre med kampanjen Megafonerna, som har uppmanat sina följare att försöka skrämma journalister till tystnad. Ett mer konkret hot mot svensk yttrandefrihet är svårt att föreställa sig. Inte ens detta har fått Bokmässan att ändra uppfattning. Nya Tider är fortfarande välkomna att ställa ut,  konstaterar Alex Bergström i sin…

Läs mer

Chefer med ”körkort” kan styra regionen åt rätt håll

Västra Götalandsregionen har satt som mål att bli Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare. För att nå det krävs ett målinriktat arbete. Där spelar chefer på alla nivåer en viktig roll, skriver Karin Engdahl (S), Janette Olsson (S), Gabriel Veble (S) och Maria Brauer (S) i en debattartikel som publicerades i bland andra GT i dag.

I samband med regionfullmäktige den 4 april lämnade Karin Engdahl (S), regionråd i opposition, och fullmäktigeledamöterna Janette Olsson (S), Gabriel Veble (S) och Maria Brauer (S) in en motion med förslag på att införa utbildning i moduler för chefer i Västra Götalandsregionen. Utbildningen är tänkt att utmynna i ett ”chefskörkort”.

Läs mer
facebook Twitter Email