Vårdyrken kräver kompetens – även i Västra Götaland

Det är rimligt att begära såväl personalutskottet som Västra Götalandsregionen i sin helhet ställer sig bakom och följer de överenskommelser som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör, inte minst de som gäller personalpolitik, utbildnings- och kompetenskrav. Det anser Socialdemokraterna i regionens personalutskott, som i dag la ett yrkande om att Västra Götalandsregionen ska följa den avsiktsförklaring som SKL gjort med Kommunal vad gäller vårdutbildning.
Läs mer

Borgerliga regionstyret sa nej till lättnader för sjukhusen

Det blev nej till det socialdemokratiska förslaget att avskriva sjukhusens underskott. Varken de borgerliga eller SD stödde yrkandet, när frågan togs upp vid dagens regionstyrelsemöte.
Läs mer

Ge sjukhusen en nystart – skriv av gamla underskott

Sjukhusens pressade situation slår hårt mot såväl personal som patienter. Den utvecklingen måste vändas och det måste ske nu. Ett första steg är att skriva av sjukhusens underskott och ge dem verklighetsförankrade villkor att klara sina uppdrag under 2019. Det kravet ställer Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen vid morgondagens möte med regionstyrelsen.
Läs mer

Sjukvård handlar om människor – inte om marknadsanpassning

"Regionen behöver en sjukvårdspolitik som inte kramar en marknadsanpassad syn på människor. Fokus måste ligga på människors behov, inte hur 'lönsamma' de är. Det gäller såväl patienter som personal.", skriver Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S).
Läs mer

Chockhöjningen av periodkortet i Göteborg är Moderaternas ansvar!

Från och med september kommer ett periodkort i Göteborg att kosta 135 kronor mer per månad. Detta sedan det moderatledda styret i Göteborg valt att stoppa den subvention som den tidigare S-ledda majoriteten i staden införde för sex år sedan. "Nu måste Axel Josefson (M) och Toni Orsulic (M) våga berätta för de göteborgska kollektivtrafiksresenärerna att det är Moderaterna i Göteborg som höjer priserna, inte Västtrafik eller Västra Götalandsregionen", skriver Alex Bergström (S) och Per Tenggren (S).

Med några få pennstreck genomförde Göteborgs borgerliga styre, med Axel Josefson (M) i täten, fredagen den 22 mars i år en närmast skamlig höjning av göteborgarnas utgifter. 135 kronor per månad ska det kosta att åka kollektivt i staden, i och med att Göteborgs subvention av periodkortet tas bort. För dem som redan lever på…

Läs mer

Försämringen av cancervården i regionen är alarmerande!

Västra Götalandsregionen har i dag landets längsta väntetid till bröstcanceroperation och når inte heller ett enda av målen för behandling av prostatacancer, visar en färsk rapport från Cancervården. Det är en påtaglig försämring sedan regionens borgerliga koalition tog över efter valet 2014. "Det är fullkomligt oacceptabelt att människor med dödliga sjukdomar ska tvingas vänta allt längre tid på operation eller behandling som är avgörande för deras överlevnad", säger Helén Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.
Läs mer
facebook Twitter Email