Regionens sjukhus är i limbo

Sedan det moderatledda styret tog över i Västra Götalandsregionen, efter valet 2014, har antalet disponibla vårdplatser på regionens sjukhus minskat med nästan 800 platser. Detta trots att befolkningen i Västra Götaland under samma period ökat med över 100 000 personer. Det leder till ökad risk för vårdskador hos patienter och ännu tuffare arbetsmiljö för personalen, skriver Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande för personalutskottet.
Läs mer

Tandvården ska utvecklas – inte avvecklas!

På kommande regionfullmäktige, den 4 februari, kommer vi socialdemokrater att säga ett otvetydigt NEJ till förslaget från högerblocket i regionen - M-styret tillsammans med SD - att åldersgränsen för den kostnadsfria tandvården i regionen sänks, från 24 till 23 år.
Läs mer

Vi har inte råd att bortse från löneläget i vården!

"Ska Västra Götalandsregionen klara sin vård i framtiden måste man vara en attraktiv arbetsgivare för att locka personal. Det vi socialdemokrater hör när vi träffar personal och deras fackliga företrädare är att lönen är en viktig faktor när man väljer att stanna eller sluta. Det är oroande, eftersom lönerna i Västra Götalandsregionen ligger lägre än rikssnittet inom de flesta personalgrupperna. Det här anstår inte en arbetsgivare som i sin policy slår fast att man ska bli 'Sveriges bästa offentliga arbetsgivare'. ", skriver Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i personalutskottet, i sin debattartikel.
Läs mer
Läs mer

Det som hände i Åmål får aldrig hända igen

"Vi socialdemokrater varnande för konsekvenserna redan när det moderatledda styret stängde Närhälsan i Åmål 2016. Men de viftades bort. ”Marknaden” skulle lösa detta, var svaret. I dag har vi facit. Och betyg underkänt för det moderatledda styret, på alla punkter. ", skriver oppositionsregionråden Håkan Linnarsson (S) och Bijan Zainali (S).

Brist på styrning, informella kontakter, undermåliga underlag för beslut, överskridande av befogenheter – listan är lång och kritiken hård i den externa granskningen av stängningen av Balder och det faktum att 12 000 Åmålsbor ställdes helt utan tillgång till vårdcentral. Att granskningen ens gjorts är tack vare oss socialdemokrater. Allt hade gått rätt till, inget behövde…

Läs mer

Sjukast – inte rikast – ska prioriteras!

Låt oss vara helt tydliga: Vi socialdemokrater kommer aldrig att ställa oss bakom ett sjukvårdssystem där människor sorteras utifrån storlek på plånbok! Vi socialdemokrater vill se en utveckling av den jämlika, offentliga, vården. Inte en avveckling, skriver Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S) i sin debattartikel.

I socialdemokratin är patientfokus i sjukvården alltid det centrala. Vård ska ges utifrån behov, inte baserad på vem man är. Så säger också hälso- och sjukvårdslagen att sjukvården ska fungera. Men verkligheten ser annorlunda ut. Nyligen presenterade socialminister Lena Hallengren (S) regeringens satsning på 4,7 miljarder för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Det handlar…

Läs mer
facebook Twitter Email