Vi prioriterar patienterna – inte marknaden

Västra Götalandsregionen har en sjukvård i världsklass. Med de medicinska och tekniska landvinningar som gjorts utförs i dag vård som bara för några decennier sedan sågs som science fiction. Människor kan räddas till liv, och till liv med god kvalitet, till en grad som förr sågs som omöjligt. Det är den goda sidan av sjukvården. Den andra sidan är att tillgången till denna fantastiska vård blivit allt sämre.

Regionen styrs sedan 2014 av en koalition bestående av M, L, C, KD och MP. Under de drygt fyra år som har gått sedan detta moderatledda styre tog över har köerna växt, tillgången till vård och vårdplatser minskat och sjukhusens ekonomi gjort historiska djupdykningar. Det beror på att sjukvården varje år, i varje budget, har…

Läs mer

Regionen bör ta ansvar för vården på Lundby sjukhus

Människorna på Hisingen behöver sitt sjukhus. När marknaden nu tycks sakna intresse för Hisingsborna är det rimligt att sjukhuset återgår till att drivas i offentlig regi, anser Socialdemokraterna.

Lundby sjukhus startade 1928 som en offentligt driven fristående kirurgisk poliklinik. 1950 övergick den till att vara vårdcentral, för att mellan åren 1977-1993 vara ett landstingsägt sjukhus. 1994 tog privata Bure Hälsa och Sjukvård (som sedermera blev Capio) över driften. Sedan 2012, när nytt avtal skrevs, är namnet Capio Lundby Närsjukhus. Oavsett vem som har…

Läs mer

S drev igenom en haverikommission kring Åmål

Det blir en haverikommission och extern granskning av alla turer kring Balderkliniken i Åmål. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregion fick en majoritet att stödja sitt förslag i regionstyrelsen i dag. "Det är viktigt för framtiden. Det som hände i Åmål får aldrig upprepas någon gång eller någonstans", säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Vårdens pengar ska gå till vård!

Socialdemokraternas förslag till budget för 2020 i Västra Götalandsregionen har tre enkla budskap: Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen få bättre villkor. Därför satsar vi närmare 1,1 miljarder mera på sjukvården och dess personal, jämfört med det moderatledda regionstyret.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar i dag sitt budgetförslag för 2020 och plan för åren 2021–2022. Sjukvården är – och skall vara – prioriterad. Behoven av att satsa extra på sjukvården har ökat efter drygt fyra år av moderatlett styre, som har lett till längre vårdköer, stressad personal och personalflykt, gigantiska ekonomiskt underskott i sjukhusvården…

Läs mer

Regionens M-styre fortsätter sätta vården i brygga!

”När sjukhusen efter drygt fyra år av ekonomisk underfinansiering hukar under sparkraven, personalen slår larm om orimliga arbetsvillkor och köerna till sjukvården i regionen är bland de längsta i landet, hade det varit välkommet att det moderatledda styret i Västra Götalandsregionen hade gjort en kursändring inför kommande år. Men istället fortsätter man i samma dikeskörningsspår. Det vittnar om en häpnadsväckande oförmåga att inse och ta sitt ansvar för Sveriges största sjukvårdsregion.”

Det säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR), med anledning av den budget som det moderatledda regionstyet presenterade i dag.

Läs mer

”(S)eger för jämlik hälsa”

Efter flera initiativ från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen beslutade regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse (HSS) i dag att starta ett pilotprojekt för PSA-prov för män mellan 50 och 74, för att minska antalet dödsfall i prostatacancer. "Det här är ett viktigt steg för att såväl bekämpa cancer som att öka jämlikheten i vården", kommenterar Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i HSS.
Läs mer
facebook Twitter Email