Janette Olsson

Stängning av barn- och ungdomsmottagningarna i Ulricehamn och Lerum stoppad!

Vi kan inte ta förhastade beslut utan att försäkra oss om hur det påverkar barn och unga. Det är omöjligt att avgöra om dessa förändringar är bra eller dåliga utan att se helheten.

Så förklarar Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen, varför Socialdemokraterna inte gick med på att stänga barn- och ungdomsmottagningarna i Ulricehamn och Lerum vid regionstyrelsens sammanträde.

Läs mer
Alex Bergström

Flytten av hudvårdsmottagning på sjukhuset i Mariestad stoppad!

”Vi har sagt det förut, och säger det igen: Så länge det saknas en övergripande plan för regionens sjukhus är det omöjligt att avgöra om förändringar av utbudspunkter är bra eller dåliga för vare sig patienter eller Västra Götalandsregionen i stort.”

Så förklarar Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen, varför Socialdemokraterna vid dagens regionstyrelsemöte yrkade på avslag på det moderatledda styrets förslag om att flytta hudmottagningen koncentrera öppenvårdsmottagningen Hud i Mariestad till Skövde.

Läs mer

”Vi ställer inte upp på stora neddragningar i sjukvården!”

De planlösa besparingar och kraftiga underfinansiering som det moderatledda regionstyret erbjuder sjukvården hanterar inte de stora problemen med långa köer, överbeläggningar och dålig tillgänglighet. Istället skapas ytterligare ojämlikheter för invånarna i regionen. Det gör det svårt för Socialdemokraterna att acceptera de föreslagna vårdöverenskommelserna för sjukhusen i dess nuvarande form.
Läs mer

HPV-vaccination välkommen satsning för jämlik hälsa

”Vi välkomnar beskedet från den socialdemokratiskt ledda regeringen om en satsning på ett nationellt program för HPV-vaccination även för pojkar. Det är ett viktigt steg i kampen mot cancer och också en insats helt i linje med socialdemokratins mål om en jämlik och rättvis vård”.

Det säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan socialminister Lena Hallengren (S) och regeringen i dag aviserat att man avser att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar. Genom införandet beräknas ytterligare cirka 130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen. Vaccinationerna bedöms kunna börja ske hösten 2020. HPV står…

Läs mer

S säger nej till planlös nedläggning av vård

”Så länge det saknas en övergripande plan för regionens sjukhus, vilket vårdutbud som ska finnas och var, är det omöjligt att avgöra om förändringar av utbudspunkter är bra eller dåliga för vare sig patienter eller Västra Götalandsregionen i stort.”

Så förklarar Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen, varför Socialdemokraterna vid dagens regionstyrelsemöte yrkade på avslag på det moderatledda styrets förslag om att flytta hudmottagningen vid Skene lasarett till SÄS i Borås – ett yrkande som en majoritet i regionstyrelsen ställde sig bakom. Socialdemokrater har sedan flera år efterfrågat en plan för…

Läs mer

Ungdomsrabatt i kollektivtrafiken är ekonomiskt smart

”Att vi socialdemokrater driver vår politik och vill få dem förverkligade kan inte vara en överraskning för det moderatledda styret. Vi har i flera år drivit frågan om att återinföra den 25-procentiga rabatten för unga mellan 20 och 25 år. Det var också ett av våra vallöften. Och att hålla sina vallöften är inte ”populism”, som M-styret påstår – det är en ekonomisk smart rabatt”.

Det säger Alex Bergström (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen. Frågan om ungdomsrabatt i kollektivtrafiken kommer upp på regionstyrelsens bord den 10:e september.

Läs mer
facebook Twitter Email