S: ”Tandvården behöver förbättras – inte försämras!”

Tänderna hör till kroppen och Socialdemokraterna vill därför att tandvården införlivas i det högkostnadssystem som gäller för övrig sjukvård. Såväl i Västra Götalandsregionen (VGR) som nationellt har Socialdemokraterna infört reformer med steg i den riktningen. ”Det är därför ytterst beklagligt att regionens moderatledda styre, tillsammans med SD, nu väljer att ta beslut som går i totalt motsatt riktning”, kommenterar Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR.
Läs mer

Det är hög tid att VGR lämnar ”skämsklass” för BUP!

Den barn- och ungdomspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen är så eftersatt att regionen hamnar i "skämsklass" i landet. Det är dags för det M-ledda styret att ta sitt ansvar i denna fråga, skriver Janette Olsson (S), vice ordförande i psykiatriberedningen, tillsammans med de socialdemokratiska gruppledarna i hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Det är hög tid att regionens moderatledda styre tar ansvar för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Under lång tid har det varit så långa köer att barn har i vissa områden i regionen fått vänta åratal på utredning och behandling. Det är inget annat än underkänt.

Läs mer

Regionen behöver växla upp sitt jämlikhetsarbete

"Vi behöver synliggöra den ojämlika hälsan och omotiverade skillnader i vården. När vi kartlagt dem får vi också bättre verktyg att nå jämlik hälsa." Det säger oppositionsregionrådet Janette Olsson (S), som tillsammans med Cecilia Dalman Eek (S) vid junimötet lämnade in en motion till regionfullmäktige, om att kartlägga ojämlikheten i regionen och identifiera vilka åtgärder som måste sättas in för att motverka oskäliga skillnader i vården.

”Att sluta de påverkbara hälsoklyftorna är ett jämlikhetsmål och ett av regeringens långsiktiga mål. För att Sverige ska nå målet måste Västra Götalandsregionen göra sin del av arbetet. För att komma åt osakliga skillnader och därmed sluta påverkbara skillnader, behövs bättre kunskap om vilka områden de finns i.”, skriver de i sin motion.

Läs mer

Vi tar sats för våra hjärtefrågor!

Läs mer

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen söker politisk sekreterare

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största offentliga organisationer. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionutveckling och infrastruktur för 1,7 miljoner invånare. Nu söker Socialdemokraterna en politisk sekreterare som vikariat för perioden september 2020 till april 2021.

Kansliet består av 5 tjänster och nu söker vi dig som ska ersätta en av oss som ska vara föräldraledig. Du får vara med och vara en viktig resurs i arbetet med att utveckla den socialdemokratiska politiken i regionen. Du kommer framför allt att arbeta inom området regionutveckling där även kulturpolitik ingår. Du är självständig,…

Läs mer

Använd din ilska för att bekämpa människohandel!

Den energi som ilskan över en enskild torsks agerande genererar måste kanaliseras till ökad medvetenhet och engagemang för att motverka prostitutionens orsaker. Människohandel finns i många varianter och skepnader. Där måste vi skapa ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och organisationer. Vi måste öka kunskapen kring prostitution och människohandel, dess orsak och verkan, hos såväl samhället som hos dess enskilda invånare, skriver Louise Åsenfors (S), vice ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter.

För ett år sedan skrev jag en motion om att Västra Götalandsregionen ska arbeta med att motverka prostitution, människohandel och exploatering. Den 5 november gick motionen igenom i regionfullmäktige och ämnet kommer tas upp i kommande regionala plan för mänskliga rättigheter. Konsekvensen av motionen innebär en viktig markering i det arbete Västra Götalandsregionen har att…

Läs mer
facebook Twitter Email