Välkommen reform för en trygg, säker och jämlik vård

”En trygg, säker och jämlik vård är en högprioriterad fråga för oss socialdemokrater. Därför känns det extra bra för mig, som socialdemokratisk regionpolitiker, att den S-ledda regeringen i dag, tillsammans med samarbetspartierna, går fram med en primärvårdsreform som bland annat påbörjar infriandet av vårt vallöfte om en fast läkarkontakt i primärvården.”, säger Håkan Linnarson (S), 2:e vice ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

Socialdemokraternas vill stärka patientens rätt till en fast läkarkontakt, som finns i primärvården men har ett övergripande medicinskt ansvar för hela patientens vård. Det var en fråga partiet gick till val på. – En sådan reform spelar roll för alla – men är extra viktigt för dem som har många olika vårdkontakter, vilket inte minst…

Läs mer

Trygghet i en svår tid

”Ett starkare samhälle” – det är den socialdemokratiska devisen för årets första maj. Med dagens vårproposition visar partiet med tydlighet att man också lever upp till sina ord.
Läs mer

”Vi välkomnar regeringens snabba och kraftfulla insatser”

Den S-ledda regeringens extra satsning med anledning av coronasmittan innebär omkring att Västra Götalandsregionen (VGR) får ett extra tillskott på drygt 1 miljard kronor under 2020 och ytterligare drygt 600 miljoner kronor per år i generella tillskott de kommande åren. ”Det är en nödvändig satsning och det känns betryggande att regeringen och dess samarbetspartier gör både snabba och kraftfulla insatser i denna svåra tid”, kommenterar Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i regionen.
Läs mer

Nu är tid för sammanhållning – inte politiska poänger

"Det är bara genom ett starkt samhälle, där vi håller ihop, som effekterna av coronavirusets konsekvenser kan begränsas, och minimera skadorna för liv och hälsa, på såväl kort som lång sikt. Vårt agerande – som politiker, sjukvårdspersonal, tjänste- och myndighetspersoner och, inte minst som invånare – de kommande månaderna är avgörande för utfallet.", skriver Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, och Johnny Magnusson (M), ordförande för regionstyrelsen, i en gemensam debattartikel.
Läs mer

”De borgerliga klarar inte att lösa problemen”

Sex år av problem och otydligt styre. Så ser det ut i Västra Götalandsregionen, skriver tidningen Aktuellt i Politiken.

Sjukvården är Västra Götalandsregionens allra tyngsta ansvarsområdet – nästan 80 procent av regionens budget avsätts till den. Det är också här som det borgerliga misslyckandet är som allra tydligast. – Det största problemet är att de inte klarar av att styra ordentligt. Vi har underfinansierade sjukhus och stora tillgänglighetsproblem, säger Helén Eliasson (S), till tidningen….

Läs mer

Vårdens budget är M-styrets ansvar!

Det blir allt tydligare hur regionens moderatledda styre brister i sitt ansvarstagande. Samtidigt som regionens sjukhus signalerar att de har svårt att med nuvarande resurser klara att korta väntetiden för alla dem som står i kö säger M-styrets högste ansvarige Johnny Magnusson (M) att sjukhusen måste minska antalet anställda. – Hur ska tillgängligheten öka då?…

Läs mer
facebook Twitter Email