Utred en digital vårdtjänst för unga med psykisk ohälsa

Köerna för unga som behöver hjälp för psykisk ohälsa i Västra Götaland är orimligt långa. Samtidigt skenar nätläkarkostnaderna utan att den offentliga vården får någon avlastning. Men när vi socialdemokrater föreslår att regionen startar egen digital verksamhet för psykisk ohälsa blir det nej från M, skriver Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S).

Publicerad i GP debatt 18/1-22

Barn och deras vårdnadshavare vittnar om flera månaders, upp till årslång, väntetid för att få hjälp och stöd. Antal remisser till BUP ökar samtidigt som regionen har svårt att rekrytera psykologer till psykiatrin. Samtidigt skenar kostnaderna i nätläkarbranschen utan att på något vis ge avlastning för den offentligt styrda vården. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen ser att regionen måste hitta egna digitala lösningar för att använda resurserna effektivt och kunna ge barn- och unga stöd och behandling var man än bor. Det kan dessutom sänka tröskeln för barn och unga att söka vård då många upplever att det är lättare att prata med någon digitalt.

Resurser försvinner

Digitala lösningar är ett bra komplement med möjligheter till snabbare kontakt med vården och mer effektiv tidsanvändning, men som en integrerad del av vården – inte en till privat vårdtjänst utan någon koppling till vårdorganisationen i övrigt. När resurser försvinner till privata nätbolag innebär det även mindre resurser för regionens egna digitala lösningar.

Detta kan tyckas självklart, men Moderaterna som styr regionen säger blankt nej till en egen digital mottagning som skulle kunna avlasta BUP och öka tillgängligheten. Det som privata nätläkarbolag redan gör idag är alltså inte en självklarhet för vårt eget regionstyre. Vi kan konstatera att det skulle skapa en konkurrens mot den privata marknaden, vilket tydligt förklarar varför Moderaterna inte vill genomföra det. Att som moderat verka för att kunna sälja ut sjukhus och vara för marknadsstyrd vård verkar dock vara okej.

Däremot är det helt obegripligt att vi skattebetalare ska acceptera att Moderaterna slösar med skattebetalarnas pengar för att nätläkarbolagen i Kina ska få bättre siffror på sista raden

2020 uppgick kostnaderna för privata nätläkare till 957 miljoner, att jämföra med 277 miljoner 2017, något regionerna (läs: du som skattebetalare) helt utan prioritering av vårdbehov måste betala. Nätläkarna verkar inte erbjuda vården avlastning i övrigt, det handlar om vård för enklare åkommor och det är inte patienter med allvarliga vårdbehov. Vi kan samtidigt konstatera att våra sjukhus dras med stora underskott, ständiga sparkrav och långa vårdköer.

Det är begripligt att många vill se digitala lösningar på vårdtjänster, speciellt i och med att pandemin möjliggjort för många att använda sig av digitala verktyg. Därför vore det också bra att barn- och ungdomspsykiatrin får en digital regional vårdtjänst som är kopplad till resten av vårdkedjan, där man som ung har nära till samtal och stödkontakt. Däremot är det helt obegripligt att vi skattebetalare ska acceptera att Moderaterna slösar med skattebetalarnas pengar för att nätläkarbolagen i Kina ska få bättre siffror på sista raden.

Janette Olsson (S) vice ordförande psykiatriberedningen i VGR, regionråd

Håkan Linnarsson (S) vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionråd

facebook Twitter Email