Tillsammans tar vi Sverige framåt!

Nu fortsätter vi den kraftfulla gröna återstarten. Samhället ska byggas starkare och mer hållbart. Med investeringar i välfärd, jobb, klimat och trygghet tar vi Sverige framåt tillsammans!  

Välfärden ska stärkas. Pandemin har visat på styrkan i vår generella välfärd, men också på behov som måste mötas. I höstens budget prioriterar vi välfärden. Därför får Västra Götalandsregionen 150 nya miljoner i generella statsbidrag. Corona-köerna måste betas av och sjukvården få förutsättningar att hinna med, och därför får regionen nu också 334 nya miljoner för att hantera det uppdämda vårdbehovet, vilket tillsammans med tidigare satsningar blir lite drygt 1 miljard kronor.

Alla ska vara med och ta Sverige framåt efter pandemin. Den socialdemokratiskt ledda regeringens kraftfulla gröna återstart av ekonomin gör skillnad och många kommer snabbt tillbaka i arbete. Trots att det är fler som jobbar i Sverige än i många andra EU-länder är det allt för många svenskar som inte har ett jobb att gå till. Därför förstärker vi jobbpolitiken kraftigt, med aktiv arbetsmarknadspolitik och utbildningssatsningar. Vi vill också att Moderaternas orättvisa straffbeskattning av de med sjuk- och aktivitetsersättning tas bort. Det handlar om 45 400 personer i Västra Götalandsregionen som nu kommer slippa straffbeskattningen. Samtidigt höjer vi bostadstillägget för pensionärer. Tillsammans med inkomstpensionstillägget som betalas ut första gången under hösten 2021 innebär det att 206 100 personer i Västra Götaland får mer pengar i plånboken, motsvarande 60% av de över 65. 

Vi inför också familjeveckan, så att 262 800 vårdnadshavare i Västra Götalandsregionen får ökad frihet och en enklare vardag, exempelvis när det är lov eller studiedag för skolpersonalen och skolan därför är stängd.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Kampen mot brottsligheten fortsätter. Vi skjuter till 3,5 miljarder nästa år till rättsväsendet. Polisen och rättskedjans myndigheter får mer pengar. Vi skärper straffen och fortsätter med investeringar för att barn inte ska dras in i kriminella miljöer. Samhället ska vara kompromisslöst mot gängen, bryta nyrekryteringen och se till att inte en krona går till de kriminella. Mäns våld mot kvinnor ska stoppas och välfärds- och arbetslivsbrottsligheten ska bekämpas.

Takten i klimatomställningen ska öka. Omställningen är en möjlighet för Sverige att gå före och skapa framtidens gröna jobb. Nu höjer vi takten genom att satsa på naturnära jobb för unga, utökade gröna kreditgarantier och nya investeringar för att industrin ska kunna ställa om.

Tillsammans tar vi Sverige framåt efter pandemin!

Magdalena Andersson, finansminister (S)
Helén Eliasson, oppositionsregionråd (S)

facebook Twitter Email