BUDGET 2023

Vårda personalen, så att personalen kan vårda invånarna – Stora (s)atsningar i nya budgeten!
Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Helén Eliasson (S) är redo att axla ansvaret för VGR i september

Lång erfarenhet och ett tydligt helhetstänk för vad som krävs för att lösa utmaningarna i regionen. Idag presenterar Socialdemokraterna Helén Eliasson som fortsatt gruppledare för (S) i VGR, och ordförandekandidat till Regionstyrelsen.
Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Regionen har gått miste om hundratals miljoner – samtidigt som vårdplatserna minskar

VGR är sämst i klassen och missade samtliga kriterier för att få ta del av prestationsersättning från regeringen. Det är hundratals miljoner som skulle kunnat skapa fler vårdplatser, anställa mer personal och korta köerna. Imorgon på Regionfullmäktige kommer vi socialdemokrater fråga Johnny Magnusson (M) om han är nöjd med att regionen inte uppnått ett enda av prestationskraven för ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården.
Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Vårdköerna är Grönblå lednings ansvar – fler vårdplatser måste skapas

Moderaterna med flera har misslyckats återkommande att lösa vårdköerna, och samtidigt har vårdplatserna minskat från 4300 till att det idag är under 2300. Det är i princip en halvering av antalet och för den som kan räkna är det tydligt att det är en kalkyl som inte går ihop när vårdbehovet och vårdköerna samtidigt ökar.
Läs mer

Utred en digital vårdtjänst för unga med psykisk ohälsa

Köerna för unga som behöver hjälp för psykisk ohälsa i Västra Götaland är orimligt långa. Samtidigt skenar nätläkarkostnaderna utan att den offentliga vården får någon avlastning. Men när vi socialdemokrater föreslår att regionen startar egen digital verksamhet för psykisk ohälsa blir det nej från M, skriver Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S).

Publicerad i GP debatt 18/1-22

Läs mer

Brist på vaccinationstider bevisar ojämlikheten i regionen

I skrivande stund finns det tider för vaccination i 24 av regionens 49 kommuner. Flertalet av dessa tider är centrerade i Göteborg. Många som vill vaccinera sig måste åka ett längre avstånd och i många fall till en annan kommun för att vaccinera sig. Det visar återigen att marknaden inte står för att lösa jämlik vård när det behövs som mest.

Publicerad i Borås tidning 17/1-22

Läs mer
facebook Twitter Email