Chockhöjningen av periodkortet i Göteborg är Moderaternas ansvar!

Från och med september kommer ett periodkort i Göteborg att kosta 135 kronor mer per månad. Detta sedan det moderatledda styret i Göteborg valt att stoppa den subvention som den tidigare S-ledda majoriteten i staden införde för sex år sedan. "Nu måste Axel Josefson (M) och Toni Orsulic (M) våga berätta för de göteborgska kollektivtrafiksresenärerna att det är Moderaterna i Göteborg som höjer priserna, inte Västtrafik eller Västra Götalandsregionen", skriver Alex Bergström (S) och Per Tenggren (S).
Läs mer

Försämringen av cancervården i regionen är alarmerande!

Västra Götalandsregionen har i dag landets längsta väntetid till bröstcanceroperation och når inte heller ett enda av målen för behandling av prostatacancer, visar en färsk rapport från Cancervården. Det är en påtaglig försämring sedan regionens borgerliga koalition tog över efter valet 2014. "Det är fullkomligt oacceptabelt att människor med dödliga sjukdomar ska tvingas vänta allt längre tid på operation eller behandling som är avgörande för deras överlevnad", säger Helén Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Stopp för könskorrigerande behandling är ett svek

"Det med stor oro som vi mottar information om att Sahlgrenska universitetssjukhuset inför totalstopp för nya behandlingar för könskorrigering, på grund av för låg finansiering. Det innebär, att samtidigt som Västra Götalandsregionen bedriver ett bra arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna sätter Moderatstyret krokben för en av de grupper som allra mest behöver samhällets stöd.", skriver Louise Åsenfors (S), vice ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter, Janette Olsson (S), regionråd i opposition och ledamot i Psykiatriberedningen, och Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande Sahlgrenska Universitetessjukhuset.
Läs mer

Åmålsbornas vård säkras tack vare Socialdemokraterna

När beslut fattats om att stänga Åmåls enda vårdcentral, privata Balderkliniken, ska regionen stå redo med en lösning för att omgående trygga Åmålsbornas rätt till primärvård. Det beslutade regionstyrelsen (RS) i dag, efter krav från Socialdemokraterna. "Den här frågan präglas av en passivitet från det borgerliga styret som inte är acceptabel", säger Helén Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för S i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Västra Götalandsregionen måste säkra vården för Åmålsborna

Det har funnits stora problem med att säkra en god vård i Åmål. Vi Socialdemokrater är djupt oroade över den situation som Åmålsborna befinner sig i. Alla i Västra Götalandsregionen ska ha rätt till en god och säker vård.

“Tyvärr visar dagens regionfullmäktige att det borgerliga styret har agerat för sent och har fortfarande ingen plan på hur vården ska säkras i Åmål. I svaret på min interpellation till Johnny Magnusson (M) låter det som att det här skulle vara något nytt problem, men det har varit känt länge. Detta visar att Åmålsborna blir…

Läs mer

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen måste få rimliga villkor

”Sjukhusen i Västra Götalandsregionen behöver långsiktighet och rimliga villkor för att kunna utvecklas och fungera på bästa sätt för patienterna”, säger Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

”I min interpellation till Johnny Magnusson, belyser jag de problem som personalen känner. Tyvärr anser Johnny Magnusson att dessa problem inte är så allvarliga. Sparkraven gör att bemanningen varierar vilket gör det svårare att kunna ge jämlik vård. Konsekvenserna för arbetsmiljön blir allvarliga och riskerna ökar för både patienter och personal”, säger Cecilia Dalman Eek…

Läs mer
facebook Twitter Email