S slår vakt om Dal Västra Värmlands Järnväg

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) är en viktig resurs för näringslivet och turistnäringen i Dalsland. Verksamheten har stor utvecklingspotential och är en viktig resurs i arbetet med att få minska fossila transporter och därmed bidra till klimatomställningen. Därför vill Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen slå vakt om denna sträckningen.
Läs mer

Moderat tystnadskultur löser inte Sahlgrenskas problem

Vi socialdemokrater ser allvarligt på att Sahlgrenskas nya ordförande, Moderaten Henrik Ripa, vill tysta personalens kritik, säger vice ordförande Cecilia Dalman Eek (S)

I mitten på december skrev 600 läkare på Sahlgrenska under en protestskrivelse. De menade att situationen på sjukhuset på många områden allvarligt försämrats. De skriver om en inhuman arbetssituation, om ökande patientrisker, om alltför få vårdplatser och mycket annat. I dagens GP menar sjukhusets nya ordförande, Moderaten Henrik Ripa, att läkarna inte borde offentliggjort sin…

Läs mer

S vill se stärkt roll för regionens servicemedarbetare

En tydlig handlingsplan för utveckling och stärkt roll, med kompetensutvecklingsmöjligheter - det vill Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen se för regionens servicemedarbetare. "En välfungerande, trygg och säker sjukvård handlar om mer än de patientnära arbetsuppgifterna. Det är arbetsuppgifter som rätt utförda av rätt person kan öka effektiviteten och resursutnyttjandet i sjukvården, men också få sjukvården på fall om de inte fungerar på bästa sätt.", skriver Janette Olsson (S), Louise Åsenfors (S) och Mats Palm (S) i sin motion till regionfullmäktige.
Läs mer

Regionens M-styre förlorar strid om tandvården – “Glädjande för barnens skull”

”För barnens och den jämlika vårdens skull i Västra Götalandsregionen är det här en viktig seger. Det visar också att ett klokt oppositionsarbete gör skillnad.” Det säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsråd, med anledning av att det inte längre finns någon politisk majoritet för att göra affärsområde av tandregleringen i regionen.
Läs mer

Alla regionens vårdanställda har rätt till goda arbetsvillkor!

Arbetsvillkoren i Västra Götalandsregionen måste vara sådana att människor orkar, kan och vill jobba såväl heltid som ett helt arbetsliv. Det är inte rimligt att människor ska arbeta sig sjuka, eller tvingas gå ner i arbetstid för att inte göra det. Det finns goda exempel i regionen. Dessa måste tas till vara. Men det ska inte vara upp till varje sjukhus, klinik eller chef att skapa dessa villkor. Det behövs regiongemensamma program för att skapa hälsosamma scheman och arbetsplatser, menar Socialdemokraterna i en motion till regionfullmäktige.
Läs mer

S-krav: Kollektivavtal ska gälla vid all upphandling i regionen

Den svenska modellen bygger på samverkan mellan fack och arbetsgivare som sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en framgångsrik modell som bidragit till ordning och reda på arbetsmarknaden och en positiv utveckling för hela landet. Fokus på lägsta pris i offentliga upphandlingar riskerar att leda till låga löner och sämre arbetsmiljö. Socialdemokraterna vill se att krav på kollektivavtal i alla led ställs vid upphandlingar i Västra Götalandsregionen.
Läs mer
facebook Twitter Email