Psykiskt sjuka ska inte hamna mellan stolarna!

Det måste finnas ett fungerande samarbete mellan regionens psykiatri och kommunernas socialtjänst, så att inte sjuka människor hamnar mellan stolarna. Det anser Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som i en motion kräver att en handlingsplan med tydliga rutiner och strategier tas fram.
Läs mer

Alla regionens områden måste få möjligheter att utvecklas!

För att garantera att samtliga regiondelar får förutsättningar för god utveckling och tillgång till regional service behöver Västra Götalandsregionen en politisk strategi som utgår från ett helhetsperspektiv och som bidrar till sammanhållning. Målbilden ska vara för utveckling av samtliga regiondelar och fastställas utifrån de lokala förutsättningarna. Det skriver Bijan Zainali (S) och Michael Melby (S) i sin motion till regionfullmäktige.
Läs mer

S säger nej till sparförslaget för NU-sjukvårdens ambulans

”Det historiskt höga sparkrav på 220 miljoner kronor som NU-sjukvården har att klara av är en direkt följ av det moderatledda regionstyrets budget. Den har antagits i regionfullmäktige, trots våra protester. Vi har gång på gång påtalat det omöjliga i de budgetar som de styrande partierna M, L, C, KD och MP har drivit igenom, men utan att få gehör. I dagsläget kan vi, som opposition, därför endast göra vad vi kan för att mildra konsekvenserna.”

Det säger Carina Åström (S), vice ordförande för NU-sjukvården, med anledning av den verksamhetsplan och detaljbudget som styrelsen har att ta ställning till i dag. Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som det moderatledda regionstyret gett NU-sjukvården genom en underfinansierad budget. – Denna underfinansiering har varit verklighet för NU-sjukvården under hela den gångna mandatperioden, då en…

Läs mer

Ett PSA-provprogram kan rädda liv!

Västra Götalandsregionen (VGR) bör starta organiserade PSA-prov för män mellan 50 och 70, för att minska antalet dödsfall i prostatacancer. Det anser Socialdemokraterna, som vid dagens regionfullmäktige la en motion i frågan.

Varje år får 1 700 män i Västra Götaland beskedet att de drabbats av prostatacancer. 400 män i regionen dör varje år av denna cancerform. Det är dubbelt så många jämfört med för 40 år sedan, och det är i dag den i särklass vanligaste cancersjukdomen hos män. Tre av fyra som avlider till följd av…

Läs mer

Patienter och personal är förlorare med moderatstyrets budget!

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR) har tre tydliga mål för den kommande mandatperioden: Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen ges bättre villkor. ”Tyvärr ser vi inget av detta i den styrande moderatledda minoritetens budget för 2019”, konstaterar Helén Eliasson (S), gruppledare för S i VGR.

Vid regionfullmäktige i dag förlorade socialdemokraternas förslag till budget för VGR under 2019, en budget som hade stärkt sjukvården ekonomiskt med närmare 200 miljoner kronor mer än vad som nu blir fallet. För hälso- och sjukvårdsnämnderna hade en socialdemokratisk budget inneburit 350 miljoner kronor mera. Fyra år av moderatlett regionstyre har lämnat efter sig växande…

Läs mer

Landsbygdsbor är förlorare i M-styrets vårdideologispel

"Vi socialdemokrater värnar en jämlik hälsa och kommer därför att säga nej till att slå sönder och sälja ut tandregleringen i Västra Götalandsregionen!" Det skriver fyra socialdemokratiska regionråd i en debattartikel.

Politisk retorik kan ibland vara ett ”kreativt” användande av ord. Det kan vara att saker som med rätt benämning inte klingar så vackert i människors öron döps om för att låta mer tilltalande. Ett exempel på detta är ”vårdval”, en term skapad av alliansen under sin tid vid regeringsmakten. Det låter ju fint, att alla…

Läs mer
facebook Twitter Email