PRESSMEDDELANDE: S, V och MP vill bilda en rödgrön ledning i regionen

Sedan valet har Socialdemokraterna som största parti haft sonderande samtal med andra partier inom Västra Götalandsregionen – och vill nu bilda en rödgrön ledning tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ett gott samarbete som bygger på gemensamma värderingar och hårt jobb tillsammans för ett gott liv för alla invånare i Västra Götaland.

Läs mer

Vårda personalen så att personalen kan vårda invånarna

Vårdköerna ska bort, sjukvårdspersonalen ska få höjda löner och arbetsmiljön ska förbättras i vården. Dessutom ska biljettpriserna i kollektivtrafiken stoppas från att höjas nästa år. Det finns ett stort jobb att göra och vi socialdemokrater är redo att axla ansvaret. Vi vet – regionen kan bättre!
Läs mer

BUDGET 2023

Vårda personalen, så att personalen kan vårda invånarna – Stora (s)atsningar i nya budgeten!
Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Helén Eliasson (S) är redo att axla ansvaret för VGR i september

Lång erfarenhet och ett tydligt helhetstänk för vad som krävs för att lösa utmaningarna i regionen. Idag presenterar Socialdemokraterna Helén Eliasson som fortsatt gruppledare för (S) i VGR, och ordförandekandidat till Regionstyrelsen.
Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Regionen har gått miste om hundratals miljoner – samtidigt som vårdplatserna minskar

VGR är sämst i klassen och missade samtliga kriterier för att få ta del av prestationsersättning från regeringen. Det är hundratals miljoner som skulle kunnat skapa fler vårdplatser, anställa mer personal och korta köerna. Imorgon på Regionfullmäktige kommer vi socialdemokrater fråga Johnny Magnusson (M) om han är nöjd med att regionen inte uppnått ett enda av prestationskraven för ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården.
Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Vårdköerna är Grönblå lednings ansvar – fler vårdplatser måste skapas

Moderaterna med flera har misslyckats återkommande att lösa vårdköerna, och samtidigt har vårdplatserna minskat från 4300 till att det idag är under 2300. Det är i princip en halvering av antalet och för den som kan räkna är det tydligt att det är en kalkyl som inte går ihop när vårdbehovet och vårdköerna samtidigt ökar.
Läs mer
facebook Twitter Email