Brist på vaccinationstider bevisar ojämlikheten i regionen

I skrivande stund finns det tider för vaccination i 24 av regionens 49 kommuner. Flertalet av dessa tider är centrerade i Göteborg. Många som vill vaccinera sig måste åka ett längre avstånd och i många fall till en annan kommun för att vaccinera sig. Det visar återigen att marknaden inte står för att lösa jämlik vård när det behövs som mest.

Publicerad i Borås tidning 17/1-22

Vaccinationerna är ett avgörande steg mot att bekämpa pandemin och att rädda liv. Det långa avståndet till närmsta mottagning med lediga tider skapar en hög tröskel. Det är anmärkningsvärt att hälften av kommunerna inte har lediga tider.

Privata bolag står för en stor del av de vaccinationer som utförs mot Covid-19 och kan på det viset avlasta vårdcentralerna som har fullt upp med alla sjukdomar som florerar just nu. Vi välkomnar att de bidrar till att så många som möjligt kan vaccinera sig. Men det går inte att lita på att marknaden sköter detta fullt ut. Vi ser detta tydligt när det inte finns möjlighet att vaccinera sig i hälften av regionens kommuner. Den offentliga sjukvården är garanten för en jämlik sjukvård som finns tillgänglig nära dig.

På kommande möte med Regionstyrelsen kommer vi därför att lämna in ett initiativärende för att lyfta vikten av att det säkerställs att det finns lediga tider i alla kommuner. Vi hoppas att de styrande partierna M, KD, C, L och MP ställer sig bakom vårt förslag.

Det är oroande att allt fler blir så sjuka i Covid-19 att de behöver sjukhusvård. Men behovet av intensivvård har ännu inte ökat och det är tydligt att vaccinationerna hjälper. Ju fler som behöver sjukhusvård, desto större påfrestning blir det på sjukvården. Personalen har under pandemin haft en tuff arbetssituation. Dessutom har patienter fått vänta längre på sin operation och behandling. Det ligger i allas intresse att alla som kan ska vaccinera sig, och på så sätt minska smittspridningen, undvika sjukhusinläggning och rädda liv.

För att få fler att vaccinera sig mot Covid-19 måste tillgängligheten till vaccinering och antalet vaccinatörer öka för att trösklarna till vaccination ska kunna minska. Därför föreslår vi att Regiondirektören får i uppdrag att skyndsamt verka för att vaccination mot Covid-19 erbjuds i alla kommer inom regionen och att antalet lediga tider ökar så att alla invånare får möjlighet att vaccinera sig så snart som det är möjligt och lämpligt.

 

Helén Eliasson (S)

Gruppledare S i VGR, regionråd i opposition

facebook Twitter Email