Bild på Helén Eliasson och Janette Olsson

Välkommen satsning på höjda löner

Hela denna mandatperioden och hela förra mandatperioden har vi Socialdemokrater drivit frågan om höjda löner i Västra Götalandsregionen. För snart två år sedan lyckades vi socialdemokrater driva igenom införandet av en handlingsplan för att de vårdanställdas löner i Västra Götalandsregionen ska nå minst riksgenomsnitt.

”66 av de yrkesgrupper som finns i regionen ligger 44 under snittet för vad deras kollegor i andra regioner tjänar. Det är rejäl skämsnivå på de siffrorna!”, säger Janette Olsson (S), vice ordförande i personalutskottet.

För att råda bot på detta hade vi i vår budgetförslag i juni 800 mnkr på höjda vårdlöner. I dagarna har den GrönBlå ledningen aviserat en satsning på höjda löner i regionen.

”Det är glädjande att se att vårt enträgna arbete för höjda löner i regionen äntligen får ledningen att ändra sig. I vår budget fanns även en särskild låglönesatsning som tyvärr inte finns med i ledningens förslag så vi kommer fortsätta kampen för höjda löner och minskade klyftor”, säger Helén Eliasson (S), vice ordförande i regionstyrelsen.

Lönebildning är en uppgift mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, även om politiken är ansvarig för att skjuta till tillräckliga pengar för att kunna finansiera lönesatsningar. Vi vill därför att den partsgemensamma gruppen aktiveras igen för att fortsätta diskussionerna om hur Västra Götalandsregionen ska kunna ha konkurrenskraftiga löner.

”Även med den aviserade satsningen så kommer inte regionen komma upp till snittet i övriga regioner så vi kommer att fortsätta att påpeka detta och finansiera det i kommande budgetar”, avslutar Janette Olsson (S).

facebook Twitter Email