Nu måste ledningen i regionen agera!

Över 100 000 personer står i kö till sjukvården i Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska universitetssjukhuset har lägst tillgänglighet bland alla universitetssjukhus i landet. Samtidigt lägger den moderatledda ledningen nya besparingskrav på sjukhusen. Detta måste få ett stopp - Invånarna i Västra Götaland måste få sin vård i tid! Nu måste den Moderata ledningen agera - Det är dags att stoppa besparingarna och sluta med underfinansiering av vården!

Över 100 000 personer, mer än 5 % av invånarna, står i kö till sjukvården i Västra Götalandsregionen. En kö som till stor del fanns redan innan pandemin. En genomgång bland landets universitetssjukhus visar att Sahlgrenska universitetssjukhuset har lägst tillgänglighet bland alla universitetssjukhus i landet.

Samtidigt har den moderatledda ledningen lagt nya besparingskrav på sjukhusen och de sitter just nu och planerar för minskningar av personal och besparingar på verksamheten. Nu måste ledningen agera och sätta stopp för detta! Invånarna i Västra Götaland måste få sin vård i tid och sjukhusen måste få ett ordentligt ekonomiskt tillskott för att få rimliga förutsättningar för sin verksamhet.

För det saknas inte pengar! Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gett regionen statsbidrag av aldrig tidigare skådad omfattning och just nu är överskottet 2 400 miljoner kronor! I den socialdemokratiska budgetpropositionen till riksdagen så får regionen ytterligare 500 miljoner kronor nästa år, utöver redan aviserade pengarna.

– Det är uppenbart att den moderatledda ledningen i regionen står helt handfallna och inte lyckas minska köerna, säger Helén Eliasson (S).

Ledningen tror inte på sin egen budget

– Inte ens den GrönBlå ledningen tror på sin egen budget. I arbetet med vårdöverenskommelser för 2022 så röstade hela styrelsen vid både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården nej till de föreslagna överenskommelserna med hänvisning till att vården är underfinansierad, säger Håkan Linnarsson (S).

Extra regionstyrelsemöte

– När ledningen inte agerar så gör vi det och därför föreslår vi nu ett extra regionstyrelsemöte för att besluta om en tilläggsbudget till våra sjukhus där de får 1 000 miljoner kronor mer nästa år, fortsätter Helén Eliasson (S).

– Skulle det visa sig att det inte räcker med den summan så får vi återkomma senare med ytterligare beslut, pengar som behövs i sjukvården ska inte samlas på hög i regionens hus utan måste komma ut i verksamheterna, avslutar Helén Eliasson (S).

facebook Twitter Email