Aktuellt

Rör inte de ungas fria tandvård!

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen säger ett klart och tydligt nej till att sänka åldersgränsen för ungas fria tandvård, från 24 till 23 år. "Det är helt fel väg att gå! Det vore bättre om det moderatledda regionstyret istället fullföljde regionfullmäktiges beslut, att åldersgränsen ska vara 25 år", konstaterar Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Tänderna hör till kroppen! På sikt vill Socialdemokraterna göra tandvården till en del av det nationella högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvården. Detta är en dyr reform, men Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har valt att gå före och visa vägen. Under S-lett styre genomfördes därför reformen om att höja åldersgränsen för fri barn- och ungdomstandvård, i…

Läs mer

S på väg att infria vallöfte om tandvård till pensionärer

Tänderna hör till kroppen! På sikt vill Socialdemokraterna göra tandvården till en del av den allmänna hälso- och sjukvården. Som ett steg på vägen vill Socialdemokraterna utreda möjligheten att införa ett kostnadsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år – ett förslag som glädjande nog bifölls under dagens sammanträde med regionstyrelsen.
Läs mer

En rättvis klimatomställning är nödvändig

Den samlade forskarkåren är enig – människan lever långt över sina tillgångar samtidigt som klimatkrisen är akut. Därför behövs kraftfulla åtgärder – och det nu. Det är vår bestämda övertygelse att vägen framåt är via en rättvis klimatomställning, skriver Bijan Zainali (S), oppositionsregionråd.
Läs mer

Rätten till en förstklassig vård ska vara en självklarhet!

I Västra Götalandsregionen finns några av världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Regionen har moderna sjukhus med stora tekniska resurser. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om de kommer att få hjälp i tid. Kommer jag tvingas armbåga eller köpa mig förbi i kön? Kommer vi att behöva sitta för länge på en stökig akutmottagning? Kommer ambulansen att hinna fram i tid? Så ska det inte behöva vara!

– Att korta väntetiderna i sjukvården är den viktigaste frågan för oss socialdemokrater. Vi anser att ge vård ska ges efter behov – inte utifrån storlek på plånbok, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Läs mer

S driver igenom handlingsprogram för höjda grundlöner i sjukvården!

Efter initiativ från Socialdemokraterna ska Västra Götalandsregionen ta fram en handlingsplan för att höja grundlönerna för personalen i regionens hälso- och sjukvård.

Det står klart sedan den socialdemokratiska motionen om handlingsplan för konkurrenskraftiga löner fått en majoritet med sig vid regionfullmäktige 8 oktober.

Läs mer

S-krav: Psykiatriska vården måste bli jämlik i regionen

Det finns stora skillnader i hur den psykiatriska vården fungerar i Västra Götalandsregionen. Det är inte acceptabelt att tillgången till vård och vårdens kvalitet ska skilja sig åt beroende på var man bor eller vem man är, anser Socialdemokraterna, som nu drivit igenom en kartläggning av hur den psykiatriska vården i regionen fungerar och vad som krävs för att vården ska vara jämlik.
Läs mer
facebook Twitter Email