Aktuellt

Den socialdemokratiskt ledda regeringen stärker cancervården och ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen.

Ännu ett viktigt besked från den s-ledda regeringen om förslag att stärka cancervården med ytterligare 100 miljoner kronor och ambulanssjukvården med 100 miljoner kronor för 2021, med motsvarande belopp för 2022–2023. -Detta är en viktig satsning som innebär en förstärkning i VGR för att nå en jämlik och tillgänglig cancervård och ambulanssjukvård, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen som välkomnar beskedet.
Läs mer

Historisk satsning på vård och omsorg i S-budgeten

  Det gör skillnad vem som styr! Det blev tydligt inte minst i dag då den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade historiskt stora satsningar på välfärden.– Det är välkomna satsningar som vi socialdemokrater vill använda till att öka tillgängligheten och jämlikheten i vården, korta vårdköerna och förbättra arbetsvillkoren för vårdpersonalen, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för…

Läs mer
För oss socialdemokrater är det fullkomligt oacceptabelt att det går att köpa sig förbi i vårdkön. Vård ska alltid ges utifrån behov, inte storlek på plånbok, skriver Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S),

Vård ska ges utifrån behov och på lika villkor – det är centrala utgångspunkter i den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Det är den som har största behovet ska få vård först och tillgången ska inte påverkas av till exempel kön, ålder, utbildning eller arbetsförmåga. I den offentliga vården följs principen. Men hos privata vårdbolag ser…

Läs mer

Sjukast – inte rikast – ska ha vård först!

”Vi välkomnar den S-ledda regeringens utredning kring begränsningar av de privata sjukvårdsförsäkringarna. Vård ska ges utifrån behov – inte utifrån hur mycket pengar man har. Den principen måste gälla i hela samhället och för alla”, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Socialminister Lena Hallengren (S) meddelade i dag att regeringen tillsätter en utredning för att säkra att den skattefinansierade sjukvården alltid ska ges efter behov, inte efter betalningsförmåga. En särskild utredare – Karin Lewin, chefsjurist på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – får i uppdrag att lämna förslag som begränsar privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och…

Läs mer

Välkommen satsning för kortare vårdköer

Oavsett var i landet man bor ska man kunna får vård i tid. Svensk sjukvård är kvalitetsmässigt i världsklass, men väntetiderna till besök och behandling är för långa. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen välkomnar därför dagens besked från socialminister Lena Hallengren (S) om tillsättandet av en delegation för ökad tillgänglighet i den svenska hälso- och sjukvården.
Läs mer

Ojämställd vård leder till större ohälsa för kvinnor

Det finns en osaklig och icke medicinskt grundad skillnad mellan kvinnor och män vad gäller tillgång till vård. En sådan särbehandling på grund av kön är oacceptabel, skriver oppositionsregionrådet Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S).
Läs mer
facebook Twitter Email