Aktuellt

Vårdens budget är M-styrets ansvar!

Det blir allt tydligare hur regionens moderatledda styre brister i sitt ansvarstagande. Samtidigt som regionens sjukhus signalerar att de har svårt att med nuvarande resurser klara att korta väntetiden för alla dem som står i kö säger M-styrets högste ansvarige Johnny Magnusson (M) att sjukhusen måste minska antalet anställda. – Hur ska tillgängligheten öka då?…

Läs mer

Vi vill satsa rätt på Mariestads sjukhus!

Sjukvården i Mariestad och Skaraborg behöver bra och långsiktiga lösningar. Det var därför Socialdemokraterna räddade Mariestads sjukhus från stängning, och såg fram mot en ny färdriktning. Men det förslag som nu presenterats väcker nya frågor som måste få sina svar.
Läs mer

Regionens sjukhus är i limbo

Sedan det moderatledda styret tog över i Västra Götalandsregionen, efter valet 2014, har antalet disponibla vårdplatser på regionens sjukhus minskat med nästan 800 platser. Detta trots att befolkningen i Västra Götaland under samma period ökat med över 100 000 personer. Det leder till ökad risk för vårdskador hos patienter och ännu tuffare arbetsmiljö för personalen, skriver Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande för personalutskottet.
Läs mer

Tandvården ska utvecklas – inte avvecklas!

På kommande regionfullmäktige, den 4 februari, kommer vi socialdemokrater att säga ett otvetydigt NEJ till förslaget från högerblocket i regionen - M-styret tillsammans med SD - att åldersgränsen för den kostnadsfria tandvården i regionen sänks, från 24 till 23 år.
Läs mer

Vi har inte råd att bortse från löneläget i vården!

"Ska Västra Götalandsregionen klara sin vård i framtiden måste man vara en attraktiv arbetsgivare för att locka personal. Det vi socialdemokrater hör när vi träffar personal och deras fackliga företrädare är att lönen är en viktig faktor när man väljer att stanna eller sluta. Det är oroande, eftersom lönerna i Västra Götalandsregionen ligger lägre än rikssnittet inom de flesta personalgrupperna. Det här anstår inte en arbetsgivare som i sin policy slår fast att man ska bli 'Sveriges bästa offentliga arbetsgivare'. ", skriver Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i personalutskottet, i sin debattartikel.
Läs mer
Läs mer
facebook Twitter Email