Aktuellt

Det ska inte synas i munnen hur stor din plånbok är!

Tänderna hör till kroppen! På sikt vill Socialdemokraterna göra tandvården till en del av den allmänna hälso- och sjukvården. Som ett steg på vägen föreslår vi att Västra Götalandsregionen går före och utreder möjligheten att införa ett kostnadsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år
Läs mer

Psykiatrin i Västra Götaland måste stärkas!

Psykiatrin i Västra Götalandsregionen behöver långsiktighet, en plan för kompetensförsörjning och en verklighetsanpassad basfinansiering, skriver Janette Olsson (S), regionråd i opposition, och Kerstin Brunnström (S), vice ordförande i psykiatriberedningen.
Läs mer

Plånboken ska inte avgöra ungas rätt till god hälsa

Det är inte rimligt att pengar ska avgöra vilka unga som får tillgång till vård och vilka som tvingas avstå. Det anser Socialdemokraterna, som i en motion till regionfullmäktige vill göra alla besök på ungdomsmottagningar avgiftsfria.
Läs mer

S vill stärka vården för unga vuxna

Det finns ett glapp i den psykiatriska vården i dag, mellan ungdoms- och vuxenpsykiatrin, som behöver överbryggas genom fler mottagningar för unga vuxna, MUX. Det anser Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, i en motion till regionfullmäktige.
Läs mer

Se till den som liten är

Satsa på fler familjecentraler för att minska ohälsan hos barn och unga och stärka familjernas möjligheter. Det skriver Socialdemokraterna i en motion till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Psykiskt sjuka ska inte hamna mellan stolarna!

Det måste finnas ett fungerande samarbete mellan regionens psykiatri och kommunernas socialtjänst, så att inte sjuka människor hamnar mellan stolarna. Det anser Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som i en motion kräver att en handlingsplan med tydliga rutiner och strategier tas fram.
Läs mer
facebook Twitter Email