Aktuellt

Beroendevården måste bli mer jämlik

Göteborg har den högsta narkotikarelaterade dödligheten i landet av storstäderna och det är dessutom den främsta dödsorsaken i åldrarna 15-39 år. Det behövs krafttag såväl nationellt som regionalt för att förändra, skriver Janette Olsson (S), oppositionsråd och vice ordförande för psykiatriberedningen i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Ökad testning gör inte VGR ”sjukare”

Tack vare stöd från den S-ledda regeringen och ett fantastiskt arbete av personalen ligger Västra Götalandsregionen i framkant när det gäller testning av covid-19. "Tyvärr har dock denna goda insats på sina håll lett till en 'tolkning' av verkligheten, såväl i medier som hos allmänhet, att Västra Götaland har långt fler smittade och mer utbredd smitta än andra regioner. Så är det självklart inte.", skriver Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S).
Läs mer

S: ”Tandvården behöver förbättras – inte försämras!”

Tänderna hör till kroppen och Socialdemokraterna vill därför att tandvården införlivas i det högkostnadssystem som gäller för övrig sjukvård. Såväl i Västra Götalandsregionen (VGR) som nationellt har Socialdemokraterna infört reformer med steg i den riktningen. ”Det är därför ytterst beklagligt att regionens moderatledda styre, tillsammans med SD, nu väljer att ta beslut som går i totalt motsatt riktning”, kommenterar Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR.
Läs mer

Det är hög tid att VGR lämnar ”skämsklass” för BUP!

Den barn- och ungdomspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen är så eftersatt att regionen hamnar i "skämsklass" i landet. Det är dags för det M-ledda styret att ta sitt ansvar i denna fråga, skriver Janette Olsson (S), vice ordförande i psykiatriberedningen, tillsammans med de socialdemokratiska gruppledarna i hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Det är hög tid att regionens moderatledda styre tar ansvar för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Under lång tid har det varit så långa köer att barn har i vissa områden i regionen fått vänta åratal på utredning och behandling. Det är inget annat än underkänt.

Läs mer

Regionen behöver växla upp sitt jämlikhetsarbete

"Vi behöver synliggöra den ojämlika hälsan och omotiverade skillnader i vården. När vi kartlagt dem får vi också bättre verktyg att nå jämlik hälsa." Det säger oppositionsregionrådet Janette Olsson (S), som tillsammans med Cecilia Dalman Eek (S) vid junimötet lämnade in en motion till regionfullmäktige, om att kartlägga ojämlikheten i regionen och identifiera vilka åtgärder som måste sättas in för att motverka oskäliga skillnader i vården.

”Att sluta de påverkbara hälsoklyftorna är ett jämlikhetsmål och ett av regeringens långsiktiga mål. För att Sverige ska nå målet måste Västra Götalandsregionen göra sin del av arbetet. För att komma åt osakliga skillnader och därmed sluta påverkbara skillnader, behövs bättre kunskap om vilka områden de finns i.”, skriver de i sin motion.

Läs mer

Vi tar sats för våra hjärtefrågor!

Läs mer
facebook Twitter Email