Aktuellt

Försämringen av cancervården i regionen är alarmerande!

Västra Götalandsregionen har i dag landets längsta väntetid till bröstcanceroperation och når inte heller ett enda av målen för behandling av prostatacancer, visar en färsk rapport från Cancervården. Det är en påtaglig försämring sedan regionens borgerliga koalition tog över efter valet 2014. "Det är fullkomligt oacceptabelt att människor med dödliga sjukdomar ska tvingas vänta allt längre tid på operation eller behandling som är avgörande för deras överlevnad", säger Helén Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Stopp för könskorrigerande behandling är ett svek

"Det med stor oro som vi mottar information om att Sahlgrenska universitetssjukhuset inför totalstopp för nya behandlingar för könskorrigering, på grund av för låg finansiering. Det innebär, att samtidigt som Västra Götalandsregionen bedriver ett bra arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna sätter Moderatstyret krokben för en av de grupper som allra mest behöver samhällets stöd.", skriver Louise Åsenfors (S), vice ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter, Janette Olsson (S), regionråd i opposition och ledamot i Psykiatriberedningen, och Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande Sahlgrenska Universitetessjukhuset.
Läs mer

Åmålsbornas vård säkras tack vare Socialdemokraterna

När beslut fattats om att stänga Åmåls enda vårdcentral, privata Balderkliniken, ska regionen stå redo med en lösning för att omgående trygga Åmålsbornas rätt till primärvård. Det beslutade regionstyrelsen (RS) i dag, efter krav från Socialdemokraterna. "Den här frågan präglas av en passivitet från det borgerliga styret som inte är acceptabel", säger Helén Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för S i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Västra Götalandsregionen måste säkra vården för Åmålsborna

Det har funnits stora problem med att säkra en god vård i Åmål. Vi Socialdemokrater är djupt oroade över den situation som Åmålsborna befinner sig i. Alla i Västra Götalandsregionen ska ha rätt till en god och säker vård.

“Tyvärr visar dagens regionfullmäktige att det borgerliga styret har agerat för sent och har fortfarande ingen plan på hur vården ska säkras i Åmål. I svaret på min interpellation till Johnny Magnusson (M) låter det som att det här skulle vara något nytt problem, men det har varit känt länge. Detta visar att Åmålsborna blir…

Läs mer

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen måste få rimliga villkor

”Sjukhusen i Västra Götalandsregionen behöver långsiktighet och rimliga villkor för att kunna utvecklas och fungera på bästa sätt för patienterna”, säger Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

”I min interpellation till Johnny Magnusson, belyser jag de problem som personalen känner. Tyvärr anser Johnny Magnusson att dessa problem inte är så allvarliga. Sparkraven gör att bemanningen varierar vilket gör det svårare att kunna ge jämlik vård. Konsekvenserna för arbetsmiljön blir allvarliga och riskerna ökar för både patienter och personal”, säger Cecilia Dalman Eek…

Läs mer

Införandet av PSA-provprogram är viktigt för en jämlik Västra Götalandsregion

Västra Götalandsregionen (VGR) måste ta på sig ledartröjan när det gäller att starta organiserade PSA-tester för män mellan 50 och 70 år. Det är en jämlikhetsfråga då ett PSA-provprogram skulle reducera dödligheten i prostatacancer. En ny studie från Sahlgrenska Universitetet (SU) tillstyrker detta, anser Socialdemokraterna i VGR. – Den som drabbas har en besvärlig och långdragen sjukdom med försämrad livskvalitet. Det handlar om ett stort lidande som kan begränsas, om cancern upptäcks i tid, säger Jim Aleberg (S), vice ordförande i Styrelsen för Närhälsan

“Den här studien är av stort intresse då den visar de långsiktiga effekterna av ett organiserat screeningprogram. Ett viktigt steg i detta arbete är att först införa ett PSA-provprogram för män mellan 50 och 70 år, som skulle kunna minska antal dödsfall med 35% i VGR. Vi hade satsningen i vår budget och har även…

Läs mer
facebook Twitter Email