Aktuellt

Alla regionens vårdanställda har rätt till goda arbetsvillkor!

Arbetsvillkoren i Västra Götalandsregionen måste vara sådana att människor orkar, kan och vill jobba såväl heltid som ett helt arbetsliv. Det är inte rimligt att människor ska arbeta sig sjuka, eller tvingas gå ner i arbetstid för att inte göra det. Det finns goda exempel i regionen. Dessa måste tas till vara. Men det ska inte vara upp till varje sjukhus, klinik eller chef att skapa dessa villkor. Det behövs regiongemensamma program för att skapa hälsosamma scheman och arbetsplatser, menar Socialdemokraterna i en motion till regionfullmäktige.
Läs mer

S-krav: Kollektivavtal ska gälla vid all upphandling i regionen

Den svenska modellen bygger på samverkan mellan fack och arbetsgivare som sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en framgångsrik modell som bidragit till ordning och reda på arbetsmarknaden och en positiv utveckling för hela landet. Fokus på lägsta pris i offentliga upphandlingar riskerar att leda till låga löner och sämre arbetsmiljö. Socialdemokraterna vill se att krav på kollektivavtal i alla led ställs vid upphandlingar i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Ungdomsrabatt i kollektivtrafiken gynnar alla!

Framtiden behöver fler som reser kollektivt. Vägen dit går genom att få fler unga, framtidens vuxna, att välja tåg, spårvagn, buss eller andra gemensamma resesätt. Därför bör Västra Götalandsregionen införa en generell ungdomsrabatt för alla upp till 25 år, menar Socialdemokraterna i en motion till regionfullmäktige.
Läs mer

Lönerna i vården måste höjas!

Om Västra Götalandsregionen ska klara såväl kompetensförsörjningen i vården som sitt eget mål att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare måste lönenivåerna höjas. Det konstaterar Socialdemokraterna i sin motion, där krav ställs på såväl en handlingsplan för höjda löner som att tillräckligt med pengar avsätts i budgetarna för ändamålet.
Läs mer

S-motion: Avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla 65+

Det behövs stärkta insatser i vården för att på bästa sätt hjälpa äldre. Det gäller inte minst koordination av vården för kroniskt- och multisjuka. En tidig och stark insats inom primärvården ger förbättrad livskvalitet och minskad sjukhusvistelse. En viktig satsning i denna riktning är de avgiftsfria besök i öppenvården för alla som fyllt 85 år som den tidigare S-ledda regeringen införde. Socialdemokraterna i Västra Götaland vill ta ytterligare ett steg, och införa avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla 65+.
Läs mer

Årets vårdjulklapp från regionstyret: Sparkrav på en tusenlapp per invånare!

Sparkrav på över en miljard kronor – motsvarande nästan 1 000 kronor per invånare – det är den styrande M-L-C-KD-MP-koalitionens julklapp till regionens fyra stora akutsjukhus, SU i Göteborg, SÄS i Sjuhärad, SkaS i Skaraborg och NU-sjukvården i Fyrbodal och dess personal och patienter. De är ett direkt resultat av fyra års underfinansiering, skriver Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition.

Varje räknar år Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram ett index för hur mycket kostnaderna beräknas stiga följande år, för inköp, löner, transporter etcetera, för att kommuner och landsting ska kunna budgetera rätt. Inte under något av dessa år har den borgerliga koalitionens budgetar räknats upp med detta index. Inte något! Räknar man ihop dessa…

Läs mer
facebook Twitter Email