Aktuellt

Regionens folkhögskolor ska utvecklas – inte avvecklas!

Folkhögskolor är en viktig del av folkbildningen. Västra Götalandsregionens folkhögskolor är viktiga för såväl mångfalden i utbudet av folkhögskolor, som ett verktyg för regionens arbete med att målet om att öka andelen fullföljda studier. Vi socialdemokrater anser därför att regionens folkhögskolor ska fortsätta att utvecklas med Västra Götalandsregionen som huvudman.

Västra Götalandsregionen driver idag sex stycken folkhögskolor. Dessa har mycket gott anseende och är välfungerande verksamheter. Folkhögskolornas verksamheter är inriktade på bland annat allmänna kurser, SFI, samt bedriver uppdragsutbildningar. På flertalet av våra skolor driver vi också projekt för människor som står utanför arbetsmarknaden för tillfället. Att fatta beslut som riskerar att äventyra den verksamheten…

Läs mer

Vi slutar aldrig kämpa för mänskliga rättigheter!

Mänskliga rättigheter gäller för alla människor och handlar om att alla människor i hela världen är födda fria och lika. Det finns olika sorters rättigheter. Alla rättigheter är lika viktiga men vissa går aldrig att bortse ifrån, skriver Louise Åsenfors (S), vice ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter.

För 71 år sedan samlade världen ihop sig efter kriget som rasat på jorden. Ett krig som satte nationer och människor emot varandra var slut och för att vi aldrig skulle uppleva detta igen började många länder samarbeta i Förenta nationerna (FN) De skapade FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna där de tillsammans…

Läs mer

Patientbehov ska styra vården – inte marknadens önskemål

– Dagens besked angående Lundby sjukhus är ett tydligt bevis för att marknaden styr sjukvården i Västra Götalandsregionen i så hög grad att de offentliga verksamheterna anpassar sig efter vårdbolagens önskemål, inte tvärtom, vilket vore det rimliga.

Det säger Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sedan beskedet i dag kommit att upphandlingen av Lundby sjukhus slutat med en sökande, multinationellt ägda Capio, som också är det företag som dikterat villkoren för upphandlingen. Ansvaret vilar tungt på det moderatledda styret. Det är uppenbart viktigare för dem att fortsätta…

Läs mer

Regionens förlossningsvård behöver förbättringar

Graviditet är för de allra flesta en glädjens tid. Men för några grumlas glädjen av svåra komplikationer. En sådan är hyperemesis. Det är ett sjukdomstillstånd som vårdpersonal även utanför barnmorskemottagningar och förlossningskliniker behöver kunskap om, skriver Malin Sjunneborn (S) i sin motion till regionfullmäktige, där hon också efterlyser eftertanke vid byggnation med tanke på denna grupp patienter.

En graviditet påverkar kvinnans kropp. Inte bara till det yttre, utan i allra högsta grad också invärtes.  Hur man som kvinna upplever sin graviditet är individuellt. Några få märker knappt av det växande barnet, de flesta har periodvis har såväl fysiska som psykiska besvär. Men för en grupp kvinnor blir graviditeten en nio månader lång…

Läs mer

Nationella minoriteters rättigheter måste stärkas

Det är hög tid att Västra Götalandsregionen fullt ut följer lagen om de nationella minoriteternas rättigheter, anser Socialdemokraterna, som i en motion till regionfullmäktige vill se att regionen stärker informationen på den fem minoritetsspråken: jiddisch, samiska, finska, romska och meänkieli.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010. Den 1 januari 2019 stärktes dessutom lagen. Även FN-resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling har på flera punkter direkt koppling till de nationella minoriteternas rättigheter, bland annat målen om god hälsa och välbefinnande, god utbildning samt minskad ojämlikhet. Detsamma gäller Europakonventionen, som…

Läs mer

Inrätta närvårdsplatser för äldre och multisjuka

Många äldre multisjuka står i dag under kontinuerlig vård hos både kommunerna och regionerna. För dessa patienters skull behövs ett ökat samarbete mellan Västra Götalandsregionen och patientens hemkommun. Socialdemokraterna vill därför se inrättande av närvårdsplatser, som sköts och drivs av regionen och kommunen i samverkan, och har därför motionerat om att starta ett pilotprojekt.

– Vi behöver samarbeta för att människor ska få rätt vård och omsorg på rätt nivå och i tid. Det gör också att vi kan använda resurserna på ett effektivt sätt, förklarar Håkan Linnarsson (S), som skrivit motionen tillsammans med Janette Olsson (S).

Läs mer
facebook Twitter Email