Att bara prata hjälper varken personal eller patienter

– Allt sedan den moderatledda majoriteten tillträdde har den pratat om att det ska bli lugn och ro i vården. Men prat löser inga problem, det krävs verkliga åtgärder, tydliga insatser och god styrning och ledning och det ser vi väldigt lite av från de ansvariga.

Det säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition, med anledning av den debatt om sjukvården som hölls i Nordstan i Göteborg i dag, anordnad av tidningen Göteborgs-Posten.

Förutom Håkan Linnarsson (S) medverkade regionrådet Jonas Andersson (L), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, Daniel Bernmar (V), kommunalråd Göteborgs stad, samt representanter för personal och patienter.

– Det vi ser är två förlorade år, där sjukvården inte ens fått kompensation för redan framförhandlade löneavtal och ökade kostnader, samtidigt som regionen gör en rekordvinst. Det är inte rimligt, säger Håkan Linnarsson (S).

Den moderatledda majoriteten har vid upprepade tillfällen hävdat att mycket av problemen i sjukvården beror på att kommunerna inte tar hem sina färdigbehandlade patienter.

– Det där stämmer inte. Antalet vårdplatser i regionen har minskat – Jonas Andersson säger själv att det saknas ungefär 10 procent av de platser som behövs – samtidigt som befolkningen bara i Göteborg ökat med runt 50 000 personer under den moderatledda majoritetens tid vid styret. Trots det ligger det inte fler färdigbehandlade patienter kvar på sjukhusen i dag än det gjorde 2014, när antalet platser var flera hundra fler, säger Håkan Linnarsson (S).

Personalflykten från regionens sjukvård var en av huvudfrågorna i debatten. Här blev Jonas Andersson (L) svaret skyldig, menar Linnarsson.

– Det majoriteten lyfter fram som ”sina” satsningar är sådant som vi socialdemokrater inledde under vår tid i ledningen, till exempel utbildning för sjukvårdspersonal på betald arbetstid, årliga potter för jämställda löner m m. Självklart gläds vi åt att satsningarna fortsätter, men det hade varit klädsamt om majoriteten hade kommit med egna åtgärder också.

– Allt var inte guld och gröna skogar under vår tid i ledningen. Vi borde ha lyft sjukvårdslönerna generellt, vi borde ha satsat mera på arbetsmiljön och vi skulle ha sett över arbetsvillkoren bättre. Vi la därför förslag i vår budget för 2015, vi gjorde detsamma för 2016, men de röstades ner. I budget för 2017 la vi över en kvarts miljard på höjda sjukvårdslöner, utöver satsningar på jämställda löner, förbättrad arbetsmiljö och schysstare arbetsvillkor. Men majoriteten röstade nej. Nu står vi inför beslut om budget för 2018. Vi kommer att fortsätta att slåss för bättre villkor för vårdpersonalen. För personal och patienters skull hoppas vi att majoriteten denna gång inte säger nej, säger Håkan Linnarsson (S).

 

facebook Twitter Email