Kontrollen av vårdcentralerna måste bli betydligt bättre

”Det måste till markeringar mot de vårdcentraler som inte fullföljer sina åtaganden.” Det anser Ann-Christine Andersson (S), som i en interpellation i regionfullmäktige undrar hur den moderatledda majoriteten sköter uppföljning av kraven gentemot vårdcentralerna.

I sin interpellation konstaterar hon att patienter tvingas köa för att få en tid på en av vårdcentralerna i Göteborg. Får patienten inte vård får han/hon återkomma dagen därpå för att få en ny chans.

– Detta kan knappast vara en triagering där patienter prioriteras efter hur angelägen vården är för den enskilde. Det är inte svårt att förstå varför så många primärvårdspatienter söker sig till sjukhusens akutmottagningar, säger Ann-Christine Andersson (S).

Ett intressant faktum är att statistiken visar att tillgängligheten till vårdcentralerna i regionen försämrats sedan vårdvalet infördes. Innan vårdvalet låg till exempel tillgängligheten via telefon på 96 procent, nu är den nere på under 90 procent.

Socialdemokraternas representanter i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har vid ett flertal tillfällen pekat på bristen på uppföljning när det gäller vårdcentraler i Göteborg.

– Vi är medvetna om att viss uppföljning sker, men det är inte tillräckligt. Vi saknar en ordentlig medicinsk revision av verksamheterna, men också en bättre uppföljning av tillgänglighet, ekonomiska förutsättningar, vinstuttag etcetera, säger Ann-Christine Andersson (S).

I debatten i fullmäktige hävdade företrädare för den moderatledda majoriteten att Socialdemokraterna är välkomna att ta initiativ till mer kontroll.

– Vi har påpekat behovet länge. Men vi socialdemokrater är i opposition – det är den moderatledda majoriteten som äger frågan och som måste ta sitt ansvar. Det ansvaret kan inte utkrävas av ett oppositionsparti, menar Ann-Christine Andersson.

Ann-Christine Andersson (S)

 

Länk till interpellationen

facebook Twitter Email