Det behövs fler, inte färre, vårdplatser på sjukhusen!

På tre år har det totala antalet somatiska vårdplatser i regionen minskat, från 3 400 till 2 978. Detta trots att behovet av ökat antal platser var belagt. "Det är inte acceptabelt! Det handlar om säkerheten för både patienter och personal", säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i VGR.


År 2011 gjorde den då S-ledda regionledningen en inventering av befintliga vårdplatser. 3 400 somatiska platser fanns på akutsjukhusen, och behov för ökning konstaterades, utifrån förväntad befolkningsökning.
I januari 2017 hade antalet platser minskat till 2 978 stycken, visar den vårdplatsrapport som Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR) tagit fram. Hårdast har minskningen drabbat Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och NU-sjukvården, där antalet tillgängliga vårdplatser minskat med 233 respektive drygt 100 platser under perioden. Gemensamt för båda dessa sjukhus är att de har vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket hängande över sig.

– Det förstår var och en att det inte är hållbart, vare sig för patienter eller personal. Den moderatledda majoriteten i regionen måste ta ansvar och säkerställa att det finns tillräckligt med vårdplatser och att vi har en vettig arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Karin Engdahl (S), regionråd i opposition, med ansvar för personalfrågor.

Platsbristen och med den överbeläggningarna ökar risken för vårdskador. Det syns tydligt i statistiken, som presenteras i rapporten. 2013 hade VGR en andel vårdskador på 6,4 procent – nästan tre procentenheter under riket som helhet. 2016 hade vårdskadorna i VGR ökat till 8,5 procent, medan rikssnittet minskat till 7,5 procent.

– Fler vårdplatser behövs för patientsäkerhetens skull, för att få bättre vård på akutmottagningarna och för arbetsmiljöns skull för personalen. Överbeläggningar leder till högre risk för vårdskador och en tuffare arbetssituation för medarbetarna. Det är inte acceptabelt att sjuka människor ska bli sjukare bara för att vården är illa planerad, säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition med övergripande ansvar för sjukvårdsfrågor.

Det som krävs omgående, menar Socialdemokraterna, är att en vårdplatsstrategi för hela VGR omgående tas fram. S la redan den 1 februari fram förslaget i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS), med hopp om att få en bred politisk överenskommelse. Men frågan bordlades då av majoriteten och bordlades även vid HSS-mötet den 22 februari. På torsdag, 16 mars, är det nytt HSS-möte.

Vid sidan om strategin vill S bland annat också se:

  • Att sjukhusen ges ekonomiskt utrymme för att kunna säkerställa de nödvändiga vårdplatser som krävs för en patientsäker vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen,
  • Ett handslag mellan kommuner och region för att få en mer trygg och effektiv vårdplaneringsprocess

– Svensk sjukvård ska fortsätta att vara i medicinsk världsklass. Det blir svårt om inte vårdplatserna är tillräckligt många. Genom att ha en vårdplatsstrategi, där vi faktiskt vet hur många vårdplatser vi har, vart vi har dem och hur många som faktiskt behövs har vi större förutsättningar att få vården att fungera för alla – såväl för patienter som för personal, säger Helen Eliasson (S).

Här hittar du hela rapporten.

facebook Twitter Email