Vi ser fram emot ett centralt kökansli – oavsett vem som får äran av det

”Vi gläds åt att den moderatledda majoriteten antagit vårt förslag om ett centralt kökansli i regionen, även om de inte vill ge oss cred för det. För patienternas skull hoppas vi att det genomförs också.”

Det säger Håkan Linnarsson (S) och Lena Hult (S), båda regionråd i opposition, sedan regionfullmäktige i dag fattat beslut om deras motion om att införa ett regiongemensamt kökansli, enligt principen ”En patient – en väg in i vården”.

Förslaget fanns med i den socialdemokratiska budgeten för 2017, men avslogs i och med beslut om budgeten. Frågan har därefter väckts flera gånger under 2016 av Socialdemokraterna, via bland annat interpellationer i regionfullmäktige.

– Vi var inte nöjda med de svar vi fick. Vi såg att mer behövde göras, och tydligare initiativ tas. Vi valde därför att lämna in en motion till regionfullmäktigemötet i september, säger Lena Hult (S).

Motionen gick på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS). I februari i år beslutade HSS att se motionen som besvarad. Anledningen, skriver man, är att det fattades beslut i oktober om att införa ett kökansli i linje med det socialdemokratiska förslaget.

– Det hade givetvis varit klädsamt om den moderatledda majoriteten hade gett oss cred för vårt förslag, men det viktigaste är ändå att man nu säger sig vilja genomföra det. Det är ett viktigt och bra beslut för invånarnas del, särskilt för de många svaga som inte kan göra sin röst hörd, säger Håkan Linnarsson (S).

Enligt tidplanen i beslutet ska en samordningsfunktion finnas på plats första kvartalet i år.

– Det kvartalet har redan gått och än finns det inget på plats. Men vi kommer att fortsätta trycka på att det förverkligas, för patienternas skull, säger Lena Hult (S).

Håkan Linnarsson (S)
Lena Hult (S)
facebook Twitter Email