Överskott på pengar – underskott på vård

– Att slå sig för bröstet över ett rekordstort överskott, som den moderatledda majoriteten i regionen gör, samtidigt som allt fler människor står i allt längre köer till vården visar på en anmärkningsvärt bristande förmåga till insikt i det ansvar en politisk ledning i landets näst största region har att förvalta.

Det säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, med anledning av att regionstyrelsen i dag behandlade årsredovisningen för 2016.

God ekonomisk hushållning handlar inte bara om ekonomisk balans, utan även om en verksamhet som levererar det som förväntas. Det råder stora obalanser inom regionens största verksamhet, hälso- och sjukvården. Samtidigt som hälso- och sjukvårdssektorn totalt sett uppvisar balans fortsätter underskotten inom sjukhusgrupperna. Vårdplatser stängs, beläggningsgraden är mycket hög, utlokaliseringar riskerar patientsäkerheten, vårdrelaterade infektioner ökar, tillgängligheten till besök och behandling ligger på historiskt låga nivåer, väntetiderna på akuten är långt ifrån acceptabla, det läggs allt mer pengar på köpt vård istället för att stärka den egna, sjuktalen ökar och personal lämnar verksamheten för andra jobb och sektorer, konstaterar Socialdemokraterna i den protokollsanteckning partiet lämnade till beslutet.

– Den moderatledda majoriteten höjde skatten efter valet och lovade lugn och ro i vården. Allt skulle förbättras. Verkligheten visar något helt annat. I dag har var tredje patient väntat i mer än tre månader på att få vård och sjukhusen brottas med stora ekonomiska bekymmer, eftersom de inte ens får pengar nog att klara sitt basuppdrag. Jag är ganska övertygad om att det är få av våra medarbetare eller patienter som sällar sig till det jubel som det moderata styret ägnar sig åt, säger Helen Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)

Du kan läsa hela protokollsanteckningen här. Neal Sterling Authentic Jersey

facebook Twitter Email