Inga svar från M-styret på hur vårdköerna ska kortas

Sent i går kväll, tisdag den 7 juni, klubbades budget för Västra Götalandsregionen, och med det de ekonomiska ramarna för regionens sjukvård de kommande åren.
 
Tyvärr förlorade det socialdemokratiska budgetförslaget. Det betyder att patienter, vårdpersonalen och sjukvården generellt går miste om de satsningar vi har i vår budget:
  • Drygt 1 miljard mera till regionens sjukvård, utöver full uppräkning för ökade kostnader som väntar (t ex centrala löneavtal)
  • Totalt 800 miljoner till höjda löner i vården

Istället för satsningar som är nödvändiga för att förstärka, trygga och säkra vården får sjukhusen nya sparplaner. Och med det får personalen räkna med färre arbetskamrater. Att sjukhusen mot den bakgrunden ska kunna klara av att ge både köande och nya patienter vård i tid är en ekvation som inte går ihop.

Men regionens blågröna styre, med Johnny Magnusson (M), i spetsen, hävdar att köerna ska försvinna. De 30 000 som i dag står i kö till operation eller behandling ska på något magiskt sätt försvinna. Och de finns inte där till följd av pandemin – 9 av 10 köade redan innan någon ens hört talas om Covid-19. Hur denna ”trollformel” ser ut är oklart. Trots upprepade frågor valde Johnny Magnusson (M) att inte svara alls och övriga från styret pratade enbart om hur marknaden ska lösa deras problem. Att det redan finns en kö på 10 000 patienter från regionen som står i kö till privat vård, och att det knappast står privatanställd medicinsk personal med armarna i kors och bara väntar, verkar de inte se som ett bekymmer.
 
Senast nästa år ska köerna vara borta. Så löd löftet nu. Liknande löfte har ställts tidigare. Flera gånger, faktiskt. ”Medicinen” mot köerna var detsamma då som nu – sparplaner för de egna sjukhusen och mer dyrköpt privat vård. Det finns inget som tyder på att den skulle fungera denna gång. Bara det motsatta.
facebook Twitter Email