Rasism får aldrig styra vem som ger eller får vård. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har tidigare lyft att rasism och kränkande särbehandling förekommer, såväl mot personal som mot patienter, och krävt åtgärder. Svaret från det moderatledda styret har varje gång varit att de riktlinjer som finns är tillräckliga. Det är uppenbart att så inte är fallet, och partiet ställer återigen krav på en ordentlig utredning – och åtgärder. "Vi ska inte ha vårdgivare som accepterar rasism från patienter eller personal. Punkt!", säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

I dagarna publicerade tidningen DN en granskning som visar på en klar och tydlig förekomst av rasism gentemot läkare och annan vårdpersonal. Vårdgivare accepterar – i vissa fall även underlättar – att patienter vill ha en ”blond, vit svensk-svensk” läkare eller tandläkare. Granskningen visar tydligt att det inte handlar om språkförbistring eller specifikt missnöje med en enskild läkare, eftersom valet tillåts utan att patienten tidigare träffat hen.

En av de granskade vårdgivarna är en privat vårdcentral i Göteborg.

– Det kan inte klassas som något annat än ren rasism. Det här handlar inte om språkförbistring, eftersom det omöjligt går att avgöra någons kompetens eller språkförmågor utifrån ett namn eller hudfärg, konstaterar Håkan Linnarsson (S).

DN:s granskning är inte den första som visar på att det finns en strukturell rasism inom vården, såväl mot personal som mot patienter. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har flera gånger lyft behovet av ett tydligare regelverk, men fått till svar att de policys och redskap som finns är tillräckliga.

Vård ska baseras på behov och kompetens och varje antydan till rasism och diskriminering måste omhändertas kompromisslöst

– Det är uppenbart att så inte är fallet. Därför kommer jag återigen kräva att en grundlig utredning om förekomsten av rasism och kränkande särbehandling görs och att kraftfulla åtgärder vidtas. Vård ska baseras på behov och kompetens och varje antydan till rasism och diskriminering måste omhändertas kompromisslöst, säger Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i Personalutskottet i Västra Götalandsregionen.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen kommer omgående – och återigen – lyfta att ledningen säkerställer hur gällande regelverk efterlevs samt inleda dialog med de fackliga företrädarna.

Håkan Linnarsson (S)
Janette Olsson (S)
facebook Twitter Email