Rätten till heltid är en fråga
om jämställdhet och klass

"I Västra Götalandsregionen har heltid som norm varit inskriven i allehanda policydokument i flera år. Det är bra, men vi socialdemokrater anser att det är dags att gå från ord till handling. Därför har vi i personalutskottet i Västra Götalandsregionen initierat en kartläggning, med syfte att göra verkstad av visionerna", skriver Janette Olsson (S), Louise Åsenfors (S) och Jim Aleberg (S) i sin debattartikel.
Läs mer

Det är dags att även blågröna
ser behovet av god ögonvård

"Det behövs satsningar för att rusta upp ögonsjukvården i Västra Götalandsregionen, inte fler åtgärder som riskerar att den försämras än mer. Vi socialdemokrater har nu lyft frågan om göra en genomlysning och kartläggning av ögonsjukvården i hela regionen, för att det ska bli tydligt för oss politiker hur vi förbättrar tillgänglighet och jämlik vård", skriver oppositionsregionråden Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S).
Läs mer

Låt oss diskutera vårdmarknaden!

Vi socialdemokrater har tagit initiativ för hur vi kan utveckla jämlika förutsättningar för etablering av primärvård i regionen. Politiker som styr den offentligt finansierade vården behöver kunna prioritera och rikta resurser. Vår förhoppning är att det leder till ett nationellt omtag om hela vårdmarknaden. Det behövs en ändring av lagen för att minska den ”vilda västern” som vi varnat för länge, menar Helén Eliasson (S), Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S).
Läs mer
Med motivering om att karensregler ”solkar arbetsgivarvarumärket” är regionens blågröna styre, med stöd av SD, beredda att äventyra patientsäkerheten i Västra Götalandsregionen, konstaterar Socialdemokraterna. "I den här frågan är det tydligt att patienterna inte är främsta prioriteringen hos dessa partier", säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).
Läs mer

Regionens information om vaccination måste bli bättre

”Människors oro kring pandemin och vaccinationerna måste tas på allvar. Det går inte att hänvisa till information via sociala medier när många av våra äldre saknar möjlighet att ta till sig den informationen”, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR), som vill se tydlig och riktad information via bland annat lokala tidningar.

Frågan om regionens kommunikation kring vaccination mot covid-19 var återigen uppe till diskussion vid dagens regionstyrelsemöte. Socialdemokraterna i VGR har tidigare tagit initiativ för att förbättra den riktade informationen om vaccination, som gått till de prioriterade i gruppen äldre. Informationen var otydlig kring hur tid för vaccination ska bokas; många fick uppfattningen att enda sättet…

Läs mer

Välkommet uppvaknande om den marknadsstyrda vården

Det behövs ett nationellt omtag om hela vårdmarknaden för att minska den ”vilda västern” som råder. Därför välkomnar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen det blågröna regionstyrets oväntade uppvaknande när det gäller nätläkarbolagen, och hoppas på en samsyn när det gäller att sätta patienternas behov framför vårdbolagens önskemål.
Läs mer
facebook Twitter Email