Aktuellt

Regionens M-ledda styre har
regeringen Löfven att tacka!

Det var nöjda miner hos de grönblå politikerna i regionens M-ledda styre efter gårdagens beslut om budget för 2021. Det är på sin plats att påminna om att det är den S-ledda regeringen ett tack skyldig, för de många miljarderna som räddat deras ”historiska projektbudget”, summerar Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, två dagar av maratonmöte med regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Patienter och personal
måste prioriteras!

Nu är det hög tid för politikerna i det moderatledda styret att svara på våra frågor: Vilka patienter ska väljas bort? Vilken personal ska sparkas för att nå era måltal och sparkrav?

I år beräknas regionens sjukhus tillsammans få ett underskott på hisnande 1,5 miljarder kronor. Det är inte 1,5 miljarder som sjukhusen har slösat bort. Det är skillnaden mellan verkligheten och den budget som det moderatledda regionstyret har beslutat om. Det är pengar sjukhusen använt för att ta hand om patienter, köpa mediciner och material, köra…

Läs mer

Folkhögskolorna har nyckelroll i kompetensförsörjningen

Vi socialdemokrater vill inte tillbaka till det som var tidigare. Vi vill skapa något bättre. I det arbetet kommer utbildning och folkbildning att vara avgörande. Och folkhögskolornas roll vara viktig, skriver oppositionsregionrådet Bijan Zainali (S).
Läs mer
Kollektivtrafiken behöver en nystart, med satsningar och fokus på hållbart resande för alla resenärer. Utgångsläget för förändringarna ska vara att förenkla för resenärerna, öka tillgängligheten, att tidtabeller hålls och att det gemensamma resandet ses som ett trovärdigt och pålitligt alternativ oavsett var i regionen du bor. Den nystarten har vi socialdemokrater i vårt förslag till budget för Västra Götalandsregionen för 2021 och de kommande åren, skriver Alex Bergström (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.
Läs mer

Nu måste satsningar göras på vårdpersonalen!

För oss socialdemokrater har vården och dess personal högsta prioritet. Vi ger därför i vårt budgetförslag sjukvården full uppräkning för väntade höjda centrala avtal plus drygt 800 miljoner extra för att höja grundlönerna i vården, skriver Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, och Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i personalutskottet.
Läs mer

Varför tycker M-styret att det är oviktigt med jämlik vård?

Regionens moderatledda styre tycker att det är oviktigt att försäkra sig om att det är den som är sjukast, inte rikast, som får vård först. Eller hur ska man annars tolka deras nej till Socialdemokraternas förslag vid dagens möte med hälso- och sjukvårdsstyrelsen om att göra just detta?

Vård ska ges utifrån behov och på lika villkor – det är centrala utgångspunkter i den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Den som har största behovet ska få vård först och tillgången ska inte påverkas av till exempel kön, ålder, utbildning eller arbetsförmåga. I den offentliga vården följs principen. Men hos privata vårdbolag ser det annorlunda…

Läs mer
facebook Twitter Email