Kommentar om regeringsbildningen

Idag pratade jag i P4 Göteborg om utmaningarna vår region står inför med det ekonomiska läget och vårdköerna vi ska beta av så fort det är möjligt under de kommande fyra åren. Med dagens regeringsbesked finns det anledning att kommentera situationen ytterligare.

I Tidö-avtalet (som den högerkonservativa regeringen tagit fram) framgår det att ”förslagen i projektet ska syfta till att minska administrativ börda och onödig byråkrati. Grundläggande för detta är att utreda och successivt öka det statliga ansvaret samtidigt som sjukvårdens långsiktiga organisation utreds.”

Det går inte ihop att vilja minska den administrativa bördan och samtidigt öka den med utredningar och större statligt ansvar. Den demokratiska rollen våra förtroendevalda har säkerställer att hela regionens intressen prioriteras oavsett om du bor i Dals-Ed, Kungälv, Göteborg eller Gullspång. Oavsett om det gäller sjukvård eller gröna jobb i batterifabriker. Utan det nära perspektivet, försvinner förståelsen för hur situationen ser ut beroende på var i regionen invånarna bor.

Om Ebba Busch menar allvar med att vårdköerna ska kapas kräver det robusta ekonomiska förutsättningar i samarbete mellan stat och region. Det kommer kräva fortsatta statsbidrag av storleken som den socialdemokratiska regeringen levererade.

/Helén Eliasson
Gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

facebook Twitter Email