494 nya miljoner till regionen

Idag presenterade regeringen en välfärdssatsning för landets landsting. Denna gång rör det sig om en satsning på 2 miljarder för goda arbetsvillkor och utvecklande arbetssätt för vårdpersonal. Dessa tillskott kommer tillsammans med den tidigare presenterade patientmiljarden för en mer tillgänglig och samordnad vård innebära 494 miljoner kronor till Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Framtidssatsningar och jämlikhet måste vara ledstjärnor i regionen

”Att utveckla dagfolkhögskolor och innovationscentra är satsningar som är viktiga för utveckling av både jämlikhet och framtid. Det är offensiva satsningar som vi socialdemokrater gör i vår budget, och som gynnar såväl stad som landsbygd, fattig och rik och regionen som helhet”.
Läs mer

Nya tumskruvar gynnar varken patienter eller personal

Sjukvården i Västra Götalandsregionen behöver en styrning och ledning som visar tilltro och inger förtroende, inte de nya tumskruvar och dolda sparbeting som den moderatledda majoriteten erbjuder. Det konstaterar Socialdemokraterna, efter dagens budgetdebatt i regionfullmäktige.
Läs mer

Historisk (S)atsning – för vårdens och människors skull

Nästa vecka är det dags för beslut om budget för 2018 i regionfullmäktige. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har föreslagit en mycket offensiv budget för 2018, där huvudlinjerna är: Säkra vården, stärk personalen och minska klyftorna, skriver S-regionråden Helen Eliasson, Karin Engdahl och Håkan Linnarsson i sin debattartikel.
Läs mer

Se till den som liten är

"Vi vill att Västra Götalandsregionen ska gå före och visa vägen för hur svenska myndigheter och organisationer kan samarbeta för barnens bästa och uppfylla barnkonventionens mål och artiklar." Det skriver regionråden Karin Engdahl (S) och Lena Hult (S) i sin debattartikel, om deras motion till regionfullmäktige om att införa ett regionalt barnrättsråd.

Det har hunnit gå 28 år sedan Sverige skrev under att följa FN:s barnkonvention. Trots att mycket har blivit bättre för våra yngsta – i Sverige liksom i hela världen – återstår ännu en hel del att lösa, även här på hemmaplan. Och det tycks som att det krävs bindande krav för att nå hela…

Läs mer

En historisk satsning på personal i S-budgeten

En halv miljard till höjda löner i vården, en extra låglönesatsning på 70 miljoner kronor, utglesning av helgtjänstgöring och insatser för bättre arbetsmiljö – det är några av de viktigaste kraven Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen för fram i sin budget för 2018 och plan för kommande år.
Läs mer
facebook Twitter Email