Patienter och personal är förlorare med moderatstyrets budget!

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR) har tre tydliga mål för den kommande mandatperioden: Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen ges bättre villkor. ”Tyvärr ser vi inget av detta i den styrande moderatledda minoritetens budget för 2019”, konstaterar Helén Eliasson (S), gruppledare för S i VGR.

Vid regionfullmäktige i dag förlorade socialdemokraternas förslag till budget för VGR under 2019, en budget som hade stärkt sjukvården ekonomiskt med närmare 200 miljoner kronor mer än vad som nu blir fallet. För hälso- och sjukvårdsnämnderna hade en socialdemokratisk budget inneburit 350 miljoner kronor mera.

Fyra år av moderatlett regionstyre har lämnat efter sig växande vårdköer, stressad personal, personalflykt, ekonomiskt underskott i sjukhusvården och bristande förmåga att möta invånarnas krav på en tillgänglig, kontinuerlig och högkvalitativ vård i hela regionen. Detta har skett trots att regionen haft långt mer pengar än tidigare, inte minst tack vare tillskott från den S-ledda regeringen på över 7 miljarder kronor, genom riktade och uppräknade statsbidrag, konstaterar Helén Eliasson (S).

– Med tanke på de tillskott som regionen har fått är det ett anmärkningsvärt att det moderatledda styret så kapitalt misslyckats med sitt uppdrag när det gäller sjukvården. Det är inte rimligt att sjuka människor ska betala priset för deras oförmåga att styra och leda. Människor ska inte behöva bli sjukare, och drabbas av onödigt lidande, i väntan på vård. Vi ville ge sjukvården ökade resurser istället för besparingskrav, men tyvärr fick vi inte gehör för vår budget i regionfullmäktige.

En förutsättning för att sjukvården ska klara sitt uppdrag är tillgång till kvalificerad personal. Socialdemokraterna vill använda pengarna till satsningar på regionens egna verksamheter och personal, istället för att köpa dyrare vård på marknaden eller hyra in personal till ibland tredubbla kostnaden.

– I vår budget la vi därför 600 miljoner kronor till särskilda personalsatsningar. Det är nödvändigt att höja grundlönerna i vården, om vi ska kunna behålla den kompetens vi har och också kunna rekrytera nya personal. Tyvärr finns ingen sådan satsning i M-styrets budget, som nu klubbats, säger Helén Eliasson (S).

Den budget som nu ska gälla i regionen nästa år ger anledning till mycket stor oro.

– Det finns ingenting i M-styrets budget som vittnar om insikt kring de ekonomiska problem som sjukhusen brottas med. Det är närmast ett arrogant blundande för verkligheten och de konsekvenser de får för patienter och personal, säger Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)
facebook Twitter Email