Alla regionens områden måste få möjligheter att utvecklas!

För att garantera att samtliga regiondelar får förutsättningar för god utveckling och tillgång till regional service behöver Västra Götalandsregionen en politisk strategi som utgår från ett helhetsperspektiv och som bidrar till sammanhållning. Målbilden ska vara för utveckling av samtliga regiondelar och fastställas utifrån de lokala förutsättningarna. Det skriver Bijan Zainali (S) och Michael Melby (S) i sin motion till regionfullmäktige.


Västra Götalandsregionen betecknas ofta som ett Sverige i miniatyr. Här finns både storstaden Göteborg som en dynamisk motor i Västsverige, de andra sex arbetsmarknadsregionerna, samt landsbygdsorter. Alla har de behov av både utveckling och tillgång till service. Inom vissa områden finns behov som är gemensamma, till exempel en väl fungerande sjukvård, andra är mer lokalt specifika. Men alla områden ska ges rimliga möjligheter till utveckling och för detta krävs politiska strategier, menar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

”Samhällsutvecklingen står aldrig still. Framtiden skrivs idag genom de beslut vi fattar, och de vägval vi gör. För att intentionerna med regionbildningen även i framtiden ska kunna fortleva, och för att garantera att samtliga regiondelar får förutsättningar för god utveckling och tillgång till regional service behöver nuvarande och kommande strategier utgå ifrån ett helhetsperspektiv som bidrar till en sammanhållning i hela territoriet. Därför behöver Västra Götalandsregionen fastställa en sammanhållningspolitik, där en målbild för utveckling av regiondelarna fastställs utifrån de lokala förutsättningarna. Denna politiskt fastställda inriktning ska ges en styrande roll i utveckling och revidering av gällande eller kommande strategier i regionen. En sammanhållen region som både tillvaratar städernas tillväxt och behov, men också ser landsbygdens behov och förutsättningar för utveckling förverkligar visionen om det goda livet för alla invånare.”, skriver Bijan Zainali (S) och Michael Melby (S) i sin motion.

Motion angående regional sammanhållningspolitik

Bijan Zainali (S)
Michael Melby (S)

 

facebook Twitter Email